News: EYBL Polskie kluby w SEZONIE 2011/2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 10:33:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

EYBL Polskie kluby w SEZONIE 2011/2012
EYBL
 Superfina³ EYBL i EEGBL bêdzie najwiêksz± imprez± m³odzie¿ow± rozgrywan± w tym roku w Polsce. Na starcie stanie 17 dru¿yn z Hiszpanii, Rosji, Litwy, £otwy, Estonii, Finlandii, Bu³garii, Ukrainy i Polski. EYBL i EEGBL to m³odzie¿owe ligi rozgrywane pod patronatem FIBA Europe. W rozgrywkach tych bior± udzia³ najlepsze zespo³y z Europy Wschodniej. W Cz³uchowie bêdziemy mogli zobaczyæ przysz³e gwiazdy czo³owych reprezentacji Europy.

U-20 JUNIOR TEAMS
 

 Trefl Sopot Poland -  11 zwyciêstw / 4 pora¿ka  III -miejsce

Trefl Sopot  - Gulbene Gulbene, £otwa 74:43
Trefl Sopot  - Ventspils Ventspils, £otwa 61:57
Trefl Sopot  - Plunge Plunge, Litwa  64:58
Trefl Sopot  - ToPo Helsinki, Finlandia 61:52
Trefl Sopot  - BS Riga Riga, £otwa 61:47
Trefl Sopot - Liepaja £otwa 55:51 
Trefl Sopot - Fryshuset Stockholm Szwecja 55:35
Trefl Sopot - Hito Kohtla Jarve Estonia  40:53   
Trefl Sopot - Spartak  St.Petersburg Russia 51:38   
Trefl Sopot - Ridzene Riga £otwa 67:57

Trefl Sopot  - BC Khimki Moscow reg., Russia 60:65
Trefl Sopot  - BC Volgograd, Russia
55:48
Trefl Sopot  - BC Dynamo Moscow, Russia 59:45
Trefl Sopot  - BS DSN Riga, Latvia
56:62
Trefl Sopot  - BGUIR/RCOR Minsk, Belarus 49:52


RELACJA-STRONA-TREFLAU-16 (1996) DYWIZJA A

 WKK Wroc³aw -  4 zwyciêstwa / 11 pora¿ek XII -miejsce

WKK Wroc³aw - Kraina Basketbolia Cherkasy Ukraina 38:66
WKK Wroc³aw - CSKA Moscow, Rosja   45:79
WKK Wroc³aw - Trinta Moscow Rosja 30:61
WKK Wroc³aw - SDJSOR nr.2/Khimik Odesa Ukraina 44:67
WKK Wroc³aw - Khimki Moscow Rosja 42:48
WKK Wroc³aw BC Kowno - 34 : 41
WKK Wroc³aw – B7 BS KEIZAMRMEZS Wilno
62 : 40
WKK Wroc³aw - A. SABONIS BS Kowno 46 : 59
WKK Wroc³aw MARCIULIONIS Wilno 48 : 67

WKK Wroc³aw – BS KRANTECHNA Wilno
49 : 48
WKK Wroclaw -  Pomerania 35:50 
WKK Wroclaw -  BC Tornado Kaunas, Lithuanis 49:54    
WKK Wroclaw -  T. Sokk BS Tallinn, Estonia 56:36   
WKK Wroclaw -  BC Naglis Palanga, Lithuania 59:45   
WKK Wroclaw -  BS Spars Ventspils, Latvia 44:68 OSSM PZKosz POMERANIA 96' - 5 zwyciêstwa / 10 pora¿ek XI -miejsce


Pomerania - Kraina Basketbolia Cherkasy Ukraine 59:63
Pomerania - CSKA Moscow Rosja 44:53
Pomerania - Trinta Moscow Rosja 57:59
Pomerania - SDJSOR nr.2/Khimik Odesa Ukraina 44:67
Pomerania - BS Keizarmezs Riga £otwa 62:51
POMERANIA -  BC KHIMKI Moskwa 50 : 60
POMERANIA - BC KRANTECHNA Wilno 66 : 44
POMERANIA - BC Kowno 43:64
POMERANIA - A. SABONIS Kowno 
62 : 67
POMERANIA - S. MARCIULIONIS BA Wilno 62 : 55
Pomerania - WKK Wroclaw  50:35  
Pomerania - BC Tornado Kaunas, Lithuanis 51:70  
Pomerania - T. Sokk BS Tallinn, Estonia 35:62   
Pomerania - BC Naglis Palanga, Lithuania 67:54   
Pomerania - BS Spars Ventspils, Latvia 56:44


OSSM PZKosz Pomerania 96 wyst±pi³ na turnieju we Wroc³±wiu. Oto wniki: BC Khimki Moskwa Krefft 12p, Konopatzki 8p, Jakubiak 6p,4zb,3as, Zawalich 6p,4zb Fatz 4p,7zb. BC Krantechna Wilno  Fatz 16p,10zb, Krefft 13p,3zb,3as, Stawiak 11p,3zb, Jakubiak 10p,3as, Zawalich 5p,2as, 3. BC Kowno  Stawiak 11p,2zb, Krefft 8p,3zb,2as, Konopatzki 6p,4zb,2as, Fatz 6p,2zb, Sabonis Kowno  Krefft 16p,3zb, Fatz 11p,8zb, Zawalich 10p,5zb, Konopatzki 6p,2zb,2as, Korowajczyk 5p,4as, 5. Marciulionis Wilno  Stawiak 20p,7zb, Konopatzki 12p,8zb,2as, Fatz 9p,3zb, Krefft 7p,6zb,5as. Po dwóch turniejach OSSM PZKosz zajmuje w tabeli 12 miejsce z dwoma wygranymi i o¶mioma pora¿kami.

FOTKI-Z-CZ£UCHOWA

ZDOBYCZE PUNKTOWE WKK I TURNIEJ-CHERKASY

RELACJA SKM II TURNIEJ-WROC£AW

U-15 (1997) DYWIZJA A

Do fina³u przechodzi 5 pierwszych zespo³ów, pierwsza dru¿yna dywizji B, zaproszony zespó³ z Hiszpanii i gospodarz Pomerania.
SUPER FINA£: 3-6.V.2012 Cz³uchów Polska

WKK Wroc³a w dniach 27-29 kwietnia w Miñsku  (Ukraina) zagra w Superfinale Dywizji B jest to turniej o utrzynanie czy awans do Dywizji B w przysz³ym roku

 POMERANIA WKK WROC£AW GOSSM WARSZAWA (Kadra Mazowsza)
      
POMERANIA - KLAIPEDA (Litwa) 66:61
POMERANIA - TOLJATI (Rosja) 38:51
POMERANIA - SAMARA (Rosja) 46:53
POMERANIA - WKK Wroc³aw 42:48
POMERANIA - GOSSM Warszawa 44:57
POMERANIA - Sabonis BS  (Litwa) 27:87
POMERANIA - ToPo Helsinki (Finland) 52:44
POMERANIA - R.P. United (Estonia)  28:43
POMERANIA - BS Vilnius (Litwa)  52:64
POMERANIA - SK Audentas (Estonia) 43:51
POMERANIA - S. MARCIULIONIS Wilno 45:70
POMERANIA - ORBITA Dzerzninsk  55:32
POMERANIA - BS ADMIRALTEISKAYA SP 20:0
POMERANIA - BS CSKA Moskwa Rosja 47:54
POMERANIA - BC Donieck Ukraina 29:45
WKK Wroc³aw – SAMARA (Rosja) 57:65
WKK Wroc³aw - SABONIS (Litwa)  46:54
WKK Wroc³aw – KLAIPEDA (Litwa) 54:56
WKK Wroc³aw - POMERANIA 48:42
WKK Wroc³aw - MARCIOULONIS 48:73
WKK Wroc³aw - Donetsk (Ukraina) 28:50
WKK Wroc³aw - CSKA Moskwa (Rosja)
34:71
WKK Wroc³aw - St.Petersburg (Rosja) 35:64
WKK Wroc³aw - Dzerzhinsk (Rosja)
65:64
WKK Wroc³aw - Toljati (Rosja) 
56:63
WKK Wroc³aw - GOSSM Warszawa 33:55
WKK Wroc³aw - BC ToPo Helsinki  53:61
WKK Wroc³aw - R.P United Estonia 51:76
WKK Wroc³aw - SK Audentas Talin  45:64
WKK Wroc³aw - BS Wilno Litwa  41:75
GOSSM Warszawa - KLAIPEDA (Litwa) 36:58
GOSSM Warszawa – SABONIS (Litwa) 44:46
GOSSM Warszawa – MARCIOULIONIS 49:74
GOSSM Warszawa – TOLJATI (Rosja) 52:42
GOSSM Warszawa - POMERANIA 57:44

Dru¿yna GOSSM Warszawa nie pojecha³a
na turniej do Doniecka 5 x walkower 20:0

GOSSM Warszawa - WKK Wroc³aw 55:33
GOSSM Warszawa - BS Vilnius Litwa 54:64
GOSSM Warszawa - SK Audentas Talin 45:48
GOSSM Warszawa- R.P. United Estonia
54:57
GOSSM Warszawa - BC ToPo Helsinki 57:30

BILNAS: 4 Z. / 11 P.
Utrzymanie Dywizji A
BILNAS: 2 Z. / 13 P.
Turniej w Miñsku o utrzymanie Dywizji A
BILNAS: 4 Z. / 11 P.
Spadek do Dywizji B

Wyró¿nienia:
Walczak Szymon (Warszawa) Turniej Warszawa
Kobzar Karol, Sewio³ Wiktor (Pomerania) Turniej Warszawa
Micha³ Kapa (WKK) Turniej Warszawa i Donieck

FILMIK-CSKA-MOSKWA-POMERANIA

RELACJA-SKM-II-TURNIEJ-WARSZAWA
U-14 (1998) GRUPA A

 POMERANIA - 9 zwyciêstwa / 6 pora¿ek BILANS: 796:731 plus 65
V -miejsce

Pomerania - BS Fryshuset Stockholm Szwecja
43:79
Pomerania - BC Hito Kohtla Jarve Estonia
66:37
Pomerania - S. Marciulionis BA Vilnius Litwa 53:83
Pomerania - BC ToPo Helsinki Finlandia
56:11
Pomerania - Salva/University Tartu Estonia 49:29
Pomerania - BS Riga, Latvia 46 : 58
Pomerania - SC SDJSOR Samara, Russia  48 : 52
Pomerania - BC Metall Profil  Lobny, Moscow reg., Russia 46 : 33
Pomerania - BS Pardaugava Riga, Latvia  64 : 20
Pomerania - BS Orbita Dzerzhinsk, Moscow reg., Russia 64 : 44
Pomerania - BS Ogre, Latvia 66:55  
Pomerania - BS Trinta Moscow, Russia 31:65  
Pomerania - BS Aisciai Kaunas, Lithuania 53:69  
Pomerania - BS Ridzene Riga, Latvia 60:47     
Pomerania - BC Tapiolan Honka Espoo, Finland 51:49Wyró¿nienia:
Dylicki Tomasz –
najlepsza pi±tka turnieju
Jakub Wantuch najlepszy zawodnik dru¿yny

Bardzo dobrze zaprezentowa³a siê kadra Woj., Pomorskiego w pierwszym turnieju EBLY w Rydze na £otwie . Podopieczni Jaros³awa Królikowskiego i Rafa³a Knapa wygrali trzy z piêciu meczy turniejowych. Najgorzej wypadli w swoim debiucie , w którym przegrali z zespo³em BS Fryshuset Stockholm, Sweden 49-73. By³ to pierwszy mecz tego zespo³u ,w którym trema oraz brak zrozumienia by³ bardzo widoczny. Ju¿ w nastêpnych meczah zespó³ Pomerani 98 poprawi³ sowj± obrone oraz lepiej zawodnicy radzili sobie w ataku . Drugi mecz wygrali z zespo³em Salva/University of Tartu Tartu, Estonia 49-29. Wyniki nastêpnych meczy – z S.Marczulonisem BA pora¿ka 53-83 , BC ToPo Helsinki, Finland 56-11 , BC Hito Estonia 66-37. Punkty zdobywali Dylicki Tomasz 61 pkt - eval + 76 , Wantuch Jakub 33 pkt - eval + 34 , Sawicki Damian 26 pkt – eval + 38 , Daszke Szymon 25 pkt – eval + 24, Goworek Igor 23 pkt – eval + 17 , S³upek Micha³ 22 pkt – eval + 14 , Powide³ Piotr 22 pkt – eval + 14 , Zaszewski Jakub 20 pkt – eval + 14 , German Julian 13 pkt – eval + 4 , Kitowski Karol 13 pkt – eval – 3 , ¦liwiñski Nicholas 7 pkt – eval + 3 , Kruczkowski Rados³aw 2 pkt – eval + 8.
ALL-STARS najlepsza pi±tka turnieju Dylicki Tomasz   
Najlepszy zawodnik dru¿yny.
Jakub Wantuch 

 Bardzo dobrze zaprezentowa³a siê kadra Województwa Pomorskiego w drugim turnieju EYBL w Rydze na £otwie. Podopieczni Jaros³awa Królikowskiego i Rafa³a Knapa wygrali trzy z piêciu meczów turniejowych. W pierwszym meczu grali¶my z zespo³em BS Riga prowadzonym przez by³ego koszykarza ¦l±ska Wroc³aw , CSKA Moskwa oraz reprezentacji £otwy Raimondasa Miglinieksa. Przegrali¶my ten mecz 58-46. Zespó³ lepiej zaprezentowa³ siê w swoich nastêpnych spotkaniach. Wygrali¶my trzy mecze: z BC Metall Profil Moscow 46-33, BS Orbita Dzerzhinsk 64-44, BS Pardaugava Riga 64-20. W niedzielê zagrali¶my bardzo wa¿ny mecz, w którym naszym przeciwnikiem by³ SC SDJSOR Samara Russia po bardzo wyrównanym spotkaniu przegrali¶my 48-52. Nasza dru¿yna po dwóch turniejach zajmuje 6 miejsce maj±c 6 zwyciêstw i 4 pora¿ki. Sk³ad zespo³u - S³upek Micha³ 62 pkt, Wantuch Jakub 51 pkt, Sawicki Damian 6 pkt, Daszke Szymon 5 pkt, Goworek Igor43 pkt, Dylicki Tomasz 36 pkt, Powide³ Piotr 15 pkt, German Julian 12 pkt, ¦liwiñski Nicholas 6 pkt, Cichecki Dominik 8 pkt, Kuczerowski Micha³ 17 pkt, Kitowski Karol 6 pkt. Nagrody indywidualne S£UPEK MICHA£ – najlepsza pi±tka turnieju , CICHECKI DOMINIK najlepszy zawodnik dru¿yny.

 Pomerania 98 podopieczni Jaros³awa Królikowskiego w ostatnim turnieju wygrali trzy z piêciu meczy i zajêli w turnieju 5 miejsce . Punkty – Dylicki Tomasz MVP zespo³u 55 pkt , Wantuch Jakub 45 , S³upek Micha³ 41 , Daszke Szymon 33 pkt , Goworek Igor 24 , Zaszewski Jakub 23 , Cichecki Dominik 18 pkt , German Julian 16 pkt , Sawicki Damian 6 pkt , ¦liwiñski Nicholas 4 pkt , Powide³ Piotr 3 pkt , Kuczerowski Micha³ 2 pkt.
MIEJSCA POLSKICH ZESPO£OW W HISTORII SUPERFINA£ÓW EYBL

 

SUPERFINA£.................sezonkategoria klubrocznikm....................................... 
Cz³uchów Polska 3-6.V2011/2012 U-15 POMERANIA 97 Gdañsk 1997   
Sopot Polska 27-28.IV2011/2012 U-20 TREFL Sopot 1992 III 
£otwa - Ryga 5 -8.V
Rosja - Moskwa 12-15.V
2010/2011U-16
U-14
POMERANIA 95 Gdañsk
POMERANIA 97 Gdañsk
1995
1997
 Brak udzia³u w SF z powodu MP ( TE SAME TERMINY !)
Litwa - Wilno2009/2010U-15MKS NOVUM Bydgoszcz1995VII 
 2008/2009 --------------------------------   
Polska - Wroc³aw 2007/2008U-14POMERANIA "94
WKK Wroc³aw
1994V
VI
INFORMACJE
Estonia - Talin2006/2007U-17OSSM PZKosz Sopot1990 IVINFORMACJE
Polska - Sopot  OSSM PZKosz Sopot1992IVINFORMACJE
Ukraina Yuzny Odesa  WKK Wroc³aw 1993VIIIINFORMACJE
 2005/2006 -------------------------------   
Polska - Sopot2004/2005U-16PROKOM TREFL Sopot
CZARNI S³upsk
1989II
IV
INFORMACJE
Polska - Zambrów2003/2004 MTS Rembud Zambrów 1988VIIINFORMACJE
 2002/2003 NLOSMS PZKosz Warka1986VII 
 2001/2002 UKS ÓSEMKA Wejherowo1986IV 
 2000 / 2001 --------------   
............................. ..................  ........................................    

WIELKA PRO¦BA! Je¶li posiadacie jakiekolwiek informacje dotycz±ce turnieju EYBL-a (fotki, filmiki, inne informacje, itd.), b±d¼ znacie adresy internetowe, gdzie mog± byæ zamieszczone takie informacje, proszê o kontakt zbyszekbytomski@gmail.com .Sami tak¿e mo¿ecie napisaæ o swoich wra¿eniach z udzia³u w tym turnieju, przesy³aj±c informacje bezpo¶rednio do nas, lub zamieszczaj±c je, jako komentarze, do opublikowanych materia³ów."
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
XI-miejsce
XI-miejsce
Fina³ MP SP rocz.94 G³ucho³azy 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi