News: I Miêdzynarodowy Turniej U-18 Gdynia Cup 27-30.XII 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 01:34:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Miêdzynarodowy Turniej U-18 Gdynia Cup 27-30.XII 2011
Turnieje Podsumowanie
 Zwyciêskie GTK! Zarówno dziewczyny jak i ch³opacy pokonali wszystkich swoich rywali i zajêli pierwsze miejsca w pierwszej edycji Gdynia Cup 2011.

Cieszymy siê, ¿e naszym m³odym zawodnikom uda³o siê odnie¶æ zwyciêstwo, graj±c z dru¿ynami z ró¿nych pañstw, gdzie ka¿de z nich reprezentuje inn± szko³ê. Zdobyte do¶wiadczenie zaprocentuje w przysz³o¶ci i ¶mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ to dobry sprawdzian przed zbli¿aj±cymi siê Mistrzostwami Polski.

Ch³opacy za¶ po bardziej zaciêtych spotkaniach triumfowali nad BJBC Keizarmezs 77:99 i Wis³± Kraków 90:77. W ca³ym turnieju udowodnili, ¿e s± najbardziej zgranym i wyrównanym zespo³em, gdzie ka¿dy gracz potrafi zaskoczyæ w danym meczu. Jakub Derkowski i Wiktor Na³êcz bezb³êdnie rozgrywali ka¿d± akcjê, wiedz±c, kiedy nale¿y oddaæ rzut, a kiedy podaæ do kolegi na lepszej pozycji. Równie dobrze zachwycali gdyñsk± publiczno¶æ Jakub Pietkiewicz i Przemys³aw ¯o³nierewicz swoimi wsadami czy blokami, które za ka¿dym razem by³y nagradzane gromkimi brawami. 

Kuba Derkowski  otrzyma³ nagrodê MVP dru¿yny!

Serdecznie juniorom oraz juniorkom gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w dalszej fazie sezonu!
WYNIKI
GTK Gdynia – KSE Jaszberenyi 124:38
STK Wilki Morskie Szczecin -  BJBC Keizarmezs 76:56
STK Wilki Morskie Szczecin - Wis³a Kraków 70:82
KSE Jaszberenyi - BJBS Ryga 48:58
STK Wilki Morskie Szczecin - BJBS Ryga 54:53
STK Wilki Morskie Szczecin - KSE Jaszberenyi 78:43
BJBC BJBS Ryga - Keizarmezs 65:60 
KSE Jaszberenyi - Wis³a Kraków 74:92
KSE Jaszberenyi - BJBC Keizarmezs 65:99
Wis³a Kraków - - BJBS Ryga 53:67
BJBC Keizarmezs - GTK Gdynia 77:99
GTK Gdynia - Wis³a Kraków 90:77
BJBC Keizarmezs - Wis³a Kraków 68:72
BJBS Ryga - GTK Gdynia 58:101

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 GTK Gdynia
2 BJBS Ryga
3 Wis³a Kraków
4 STK Wilki Morskie Szczecin
5 BJBC Keizarmezs
6 KSE Jaszberenyi

MVP: Jakub Derkowski (GTK Gdynia)

Najlepszymi zawodnikami w¶ród mê¿czyzn zostali:

Jakub Pietkiewicz - GTK Gdynia
Karlis Muiznieks - BJBC KEIZARMEZS (£otwa)
Patryk Uleryk - STK Wilki Morskie Szczecin
Niklavas Lejasmeijers - BJBS RIGA  (£otwa)
Jakub Frankiewicz - TS WIS£A Kraków
Mate Szappanos - KSE JASZBERENYI (Wêgry)

TELEWIZJA-POMORSKA

http://www.gtkgdynia.pl/
Komentarze
Pawcio dnia grudzie 23 2011 22:47:46
to ju¿ wiemy czemu GTK nie gra w Poznaniusmiley
jacradzia dnia grudzie 28 2011 15:07:43
wyniki oraz transmisje live na stronie gtk gdynia.
miswid dnia stycze 02 2012 22:37:16
GTK wygrali z Ryg± 101:58, wcze¶niej na stronie mieli b³±d, teraz poprawione. 1. GTK, 2. Ryga

Nagrody indywidualne:
Najlepszymi zawodniczkami wsród kobiet zosta³y:

Katarzyna Derkowska - VBW GTK Gdynia
Marta Jarai - EKK Cegledi (Wêgry)
Kinga Jakubiak - Unia Basket Ostro³êka

Najlepszymi zawodnikami w¶ród mê¿czyzn zostali:

Jakub Pietkiewicz - GTK Gdynia
Karlis Muiznieks - BJBC KEIZARMEZS (£otwa)
Patryk Uleryk - STK Wilki Morskie Szczecin
Niklavas Lejasmeijers - BJBS RIGA (£otwa)
Jakub Frankiewicz - TS WIS£A Kraków
Mate Szappanos - KSE JASZBERENYI (Wêgry)
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
9  Fina³y Wojewódzkie SP Zabrze 2007
9 Fina³y Wojewódzkie SP Zabrze 2007
¦KM sezon 06/07 U-13 rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi