News: Nominacje trenrów kadr Polski U-20, U-18, U-16, U-15 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:51:05
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Nominacje trenrów kadr Polski U-20, U-18, U-16, U-15
Kadra Polski
Na ostatnim posiedzeniu Zarz±d Polskiego Zwi±zku Koszykówki nominowa³ trenerów m³odzie¿owych reprezentacji Polski mê¿czyzn. Kadry do lat 16 i 18 powalcz± o jak najlepszy wynik na mistrzostwach Europy, za¶ celem kadry do lat 20 jest awans do Dywizji A.
 
 M³odzie¿owa reprezentacja Polski (U20,)
rocznik 1992/1993

 
I trener: Mariusz Niedbalski (PGE Turów Zgorzelec)
II trener: Micha³ Spycha³a (Znicz Basket Pruszków)

Mariusz Niedbalski jest uwa¿any za jednego z najlepszych trenerów m³odzie¿owych w Polsce. Ostatni sezon spêdzi³ jako trener drugoligowego A-Bild Bytom. Wcze¶niej by³ trenerem m.in. pierwszoligowego Big Staru Tychy. Nie obca mu jest te¿ praca z m³odzie¿ow± reprezentacj± narodow±. By³ drugim szkoleniowcem dru¿yn w „bia³o-czerwonych” barwach U-16 i U-18.


- absolwent AWF Katowice,
- cz³onek Szko³y Trenerów PZKOSZ,
- II trener Reprezentacji Polski U-16,
- 2006 Mistrzostwo Europy dywizji B, Macedonia
- II trener Reprezentacji Polski U-18
- trener makroregionu ¶l±skiego 2003-2005,
- trener grup m³odzie¿owych UKS MOSM Bytom 1999-2004 - fina³y Mistrzostw Polski juniorów,
- 2004-2005 II liga kobiet MOSM Bytom, fina³ Mistrzostw Polski juniorek,
- 2005 - Bobry Zabrze,
- II liga MKKS Zabrze - 3 miejsce w sezonie 2005/06, pó³fina³ w sezonie 2008/09, fina³y Mistrzostw Polski juniorów,
- I trener pierwszoligowego Big Stara Tychy z którym m.in. minimalnie przegrywa³ awans do ekstraklasy
- sezon 2010/2011 ponownie II liga jako I trener A-Bild Bytom
 Reprezentacja Polski juniorów (U18),
rocznik 1994/95

 
I trener: Marcin Lichtañski (Trefl Sopot),
II trener: Jaros³aw Zawadka (G26 Astoria Bydgoszcz) kierownik/III trener: Karol Gryko (Polonia Warszawa)
 
Trener drugoligowej dru¿yny Trefla Sopot oraz zespo³ów juniorskich, a od tego sezonu tak¿e asystent Karlisa Muiznieksa.
Marcin Lichtañski z dru¿yn± Trefla pracuje ju¿ drugi sezon. Dotychczas zajmowa³ siê rozwojem sopockiej m³odzie¿y i prowadzeniem drugoligowej dru¿yny rezerw Trefla. Przypomnijmy, ¿e prowadzona przez niego dru¿yna juniorów wywalczy³a w zesz³ym sezonie wicemistrzostwo Polski juniorów, a w tym roku bardzo dobrze radzi sobie w rozgrywkach II ligi.
 
Od pocz±tku sezonu trener Lichtañski, oprócz pracy z m³odzie¿±, pomaga tak¿e trenerowi Karlisowi Muiznieksowi przy pierwszej dru¿ynie. Sukcesy, które odnosi zosta³y docenione przez Polski Zwi±zek Koszykówki, który powierzy³ mu  pod opiekê kadrê juniorów do lat 18.

 

 Reprezentacja Polski kadetów (U16),
rocznik 1996/97

 
I trener: Arkadiusz Mi³oszewski (AZS Politechnika Warszawska)
II trener: Przemys³aw Szurek (PBG Basket Junior)
kierownik/III trener: Bart³omiej Przelaz³y (MKS MOS Pruszków)

Arek Mi³oszewski to wychowanek Polonii Warszawa, spêdzi³ w niej 11 sezonów. Nawet zmieniaj±c barwy klubowe pozosta³ w Polonii (Przemy¶l). Reprezentant Polski, zdobywca czterech medali mistrzostw Polski. Dwukrotnie wprowadza³ Czarne Koszule do ekstraklasy. „Mi³y" to te¿ niezwykle barwna postaæ i ciekawa osobowo¶æ. Dobry duch dru¿yny, do swoich zespo³ów wnosi³ zawsze du¿o humoru i pozytywnej energii. Nic dziwnego, ¿e dla polonijnej m³odzie¿y sta³ siê po prostu legend± warszawskiej koszykówki. W tym roku pracuje jako trener w Polonii 2011.
Arek to tak¿e ¶wietny rozmówca, poni¿ej przedstawiam zapis jego koszykarskich wspomnieñ.
 
CZYTAJ-CA£Y-ARTYKU£ Reprezentacja Polski U15
(rocznik 1997/98)
 
I trener: Jerzy Szambelan (Stal Stalowa Wola)
II trener: Dawid Mazur (SMS W³adys³awowo)

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Grzegorz Paszek - Rybnik
Grzegorz Paszek - Rybnik
Kadra Polski rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi