News: XVIII TURNIEJ KADETÓW rocz.1996 Stargard Szczeciñski 16-18.XII.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 04:38:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XVIII TURNIEJ KADETÓW rocz.1996 Stargard Szczeciñski 16-18.XII.2011
Turnieje Podsumowanie
 ZSSO GTK GDYNIA ZWYCIÊZC¡ XVIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW rocz.1996
O PUCHAR PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STARGARD SZCZECIÑSKI 16-18.12.2011r.

Wszyscy zawodnicy otrzymali koszulki z logo turnieju i d³ugopisy z nazw± turnieju. Najlepszy zawodnik otrzyma³ bardzo ³adny puchar i mp4, król srzelców otrzyma³ puchar i mp4, pierwsza piatka turneju-statuteki i ksiazki, druga piatka turnieju-statuetki, wyró¿nieni zawodnicy z ka¿dego zespo³u-statuetki, Wszystkie zespo³y otrzyma³y :puchary, dyplomy i dyplomy uczestnictwa ze zbiorowym zdjêciem, pierwsze cztery zespo³y/finalisci/ otrzyma³y kpl. koszykarskie.wszyscy trenerzy otrzymali-koszulki, zestaw d³ugopis+pióro z napisem XVIII OTK itd, dodatkowo pierwszych czterech trenerów jeszcz otrzymali ksi±¿ki.
Na otwarciu i zakoñczeniu turnieju wyst±pi³y zespo³y taneczne z M³odziezowego Domu Kultury w Stargardzie Szczeciñskim.

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 ZSSO GTK GDYNIA trener Nosek Tadeusz
2 WKS ¦L¡SK WROC£AW trener Grudniewski £ukasz
3 STK CZARNI S£UPSK trener Orzechowski Daniel
4 STK WILKI MORSKIE SZCZECIN trener Szewczyk Miros³aw
5 MKKS ¯AK KOSZALIN trener Dudek Grzegorz
6 MOS SANIT STARGARD trener Chmielewski Tomasz
7 MKS NOVUM BYDGOSZCZ trener Kulczyk Maciej
8 MUKS KOTWICA 50 KO£OBRZEG trener ¯abczak Jakub

Puchar FAIR PLAY XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI KADETÓW ROCZ.1996 o PUCHAR PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MUKS KOTWICA 50 KO£OBRZEG

 WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU:

Podgórski Artur - ZSSO GT Gdynia
Sanny Oskar - WKS ¦L¡SK Wroc³aw
Czerniawski Pawe³ - STK CZARNI S³upsk
Litwin Damian - MOS SANIT Stargard
Kapral Aleksander - STK WILKI MORSKIE SzczecinDRUGA PI¡TKA TURNIEJU:

Nuszel Aleksander - ZSSO GT Gdynia
Choromañski Adam - WKS ¦L¡SK Wroc³aw
Borawski Kacper - STK WILKI MORSKIE Szczecin
Kadej Kacper - MKKS ¯AK Koszalin
Kutta Karol - MKS NOVUM Bydgoszcz

ZAWODNICY WYRÓ¯NIENI PRZEZ SWOICH TRENERÓW:

Wardziñski £ukasz - MKS NOVUM BYDGOSZCZ
Stolarczyk Adrian - MKKS ¯AK KOSZALIN
Kosmel Piotr - MUKS KOTWICA 50 KO£OBRZEG
Kodrzycki Wiktor - STK WILKI MORSKIE SZCZECIN
Michalak Przemys³aw - STK CZARNI S£UPSK
Chamerka Krystian - ZSSO GTK GDYNIA
Dubiel Konrad - WKS ¦L¡SK WROC£AW
Onopiuk Krystian - MOS SANIT STARGARD

 MVP Najlepszy zawodnik turnieju
Kró³ strzelców
PAWE£ KREFFT
ZSSO GT Gdynia

 V-ce Król strzelców:
WOJCIECH JAKUBIAK
STK CZARNI S³upskWYNIKI MECZÓW:


 STK WILKI MORSKIE SZCZECIN - ZSSO GTK GDYNIA 42:60
MKKS ¯AK KOSZALIN - MKS NOVUM BYDGOSZCZ 55:47
MOS SANIT STARGARD - STK CZARNI S£UPSK 47:54
WKS ¦L¡SK WROC£AW - KOTWICA 50 KO£OBRZEG 77:42
STK WILKI MORSKIE SZCZECIN - MKKS ¯AK KOSZALIN 66:45
MKS NOVUM BYDGOSZCZ - ZSSO GT GDYNIA 51:65
KOTWICA 50 KO£OBRZEG - STK CZARNI S£UPSK 44:69
MOS SANIT STARGARD - WKS ¦£¡SK WROC£AW 49:94
MOS SANIT STARGARD - KOTWICA 50 KO£OBRZEG 60:43
MKKS ¯AK KOSZALIN - ZSSO GT GDYNIA 49:55
STK WILKI MORSKIE SZCZECIN - MKS NOVUM BYDGOSZCZ 68:64
WKS ¦L¡SK WROC£AW - STK CZARNI S£UPSK 59:53

PLAY-OFF V-VIII: KOTWICA 50 KO£OBRZEG - MKKS ¯AK KOSZALIN 41:56
PLAY-OFF V-VIII: MOS SANIT STARGARD - MKS NOVUM BYDGOSZCZ 72:64
I PÓ£FINA£:
STK CZARNI S£UPSK - ZSSO GT GDYNIA 41:51
II PÓ£FINA£:
WKS ¦L¡SK WROC£AW - STK WILKI MORSKIE SZCZECIN 68:38

MECZE O MIEJSCA

mecz o VII – VIII MKS NOVUM BYDGOSZCZ - KOTWICA 50 KO£OBRZEG 47:33
mecz o V – VI      MOS SANIT STARGARD - MKKS ¯AK KOSZALIN 35:52
mecz o III – IV    STK CZARNI S£UPSK - STK WILKI MORSKIE SZCZECIN 72:52
FINA£Y:             WKS ¦L¡SK WROC£AW - ZSSO GT GDYNIA 44:55

Wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzymali pami±tkowe koszulki z logo turnieju ufundowane przez Urz±d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim.

Ze sportowym pozdrowieniem: O r g a n i z a t o r z y

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Olimpia Wodzis³aw Sl±ski
Olimpia Wodzis³aw Sl±ski
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi