News: Turniej o Puchar £ukasza Koszarka rocz.1998 Wrze¶nia 28-30.XII.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 12 2020 09:31:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej o Puchar £ukasza Koszarka rocz.1998 Wrze¶nia 28-30.XII.2011
Turnieje Podsumowanie
 TURNIEJ M£ODZIKÓW WE WRZE¦NI
0 PUCHAR £UKASZA KOSZARKA 28-30.12.2011

Niespotykan± sytuacj± zakoñczy³ siê trzydniowy turnieju m³odzików o puchar £ukasza Koszarka. Trener MKS-u Pruszków Krzysztof ¯olik niespodziewanie podda³ fina³owy mecz.( Nasz portal SKM by³ juz na ponad 100 turniejach ale czego¶æ podbnego jeszcze nie widzia³) Wrzesiñscy zawodnicy wywalczyli ostatecznie trzeci± lokatê. Do ogólnopolskiego turnieju zg³oszonych zosta³o osiem koszykarskich dru¿yn z rocznika 1998 z ca³ej Polski. W ostatnim momencie przyjazd odwo³ali zawodnicy z Warszawy oraz Gdyni. W ich miejsce zagrali pó¼niejsi finali¶ci MKS Pruszków oraz drugi zespó³ MKS Wrze¶nia. Wszystkie mecze by³y rozgrywane na parkiecie hali Gimnazjum nr 2 we Wrze¶ni w dniach 28-30 grudzieñ. M³odzi adepci koszykówki grali jedno spotkanie 4x8 min.

Niestety skandalem zakoñczy³ siê bardzo udany pod ka¿dym wzglêdem turniej. W wielkim finale zagrali Pyra Poznañ oraz MKS Pruszków. Tak jak w grupie pojedynek wygrali poznaniacy, jednak zupe³nie w innych okoliczno¶ciach. Fina³ zakoñczy³ siê walkowerem! Ekipa z Pruszkowa wed³ug sêdziów gra³a stref± (zabronione w regulaminie turnieju) i z tego tytu³u by³a niejednokrotnie upominana przez sêdziego. Za trzecim razem do¶wiadczony trener Krzysztof ¯olik dosta³ faul techniczny i po tym podda³ mecz. WYNIKI SPOTKAÑ - Grupa A

 PYRA Poznañ – ISKRA Osieczna 79 : 19
 MKS Pruszków – MKS II Wrze¶nia 46 : 35
 PYRA Poznañ – MKS II Wrze¶nia 57 : 30
 MKS Pruszków – ISKRA Osieczna 86 : 11
 ISKRA Osieczna – MKS II Wrze¶nia 54 : 34
 MKS Pruszków - PYRA Poznañ 34: 60

 1. PYRA Poznañ            6 pkt.
 2. MKS Pruszków           5 pkt.

 3. ISKRA Osieczna       4 pkt.
 4. MKS II Wrze¶nia      3 pkt.


  WYNIKI SPOTKAÑ - Grupa B

 MKS Wrze¶nia – START £ód¼ 45:41
 ZASTAL Zielona Góra – ASTORIA Bydgoszcz 43 : 27
 MKS Wrze¶nia -  ASTORIA Bydgoszcz 65 : 33
 START £ód¼ - ZASTAL Zielona Góra 71 : 44
 MKS Wrze¶nia -  ZASTAL Zielona Góra 58 : 36
 START £ód¼ -  ASTORIA Bydgoszcz 50 : 20

 1.  MKS Wrze¶nia                    6 pkt.
 2.  START £ód¼                         5 pkt.

 3.  ZASTAL Zielona Góra     4 pkt.
 4.  ASTORIA Bydgoszcz       3 pkt.

PLAY OFF I PLAY OUT

I  PLAY OUT:  ISKRA Osieczna - ASTORIA Bydgoszcz 30 : 42
II PLAY OUT: MKS II Wrze¶nia - ZASTAL Zielona Góra 23 : 101
I PÓLFINA£:   PYRA Poznañ - START £ód¼ 60 : 35
II PÓ£FINA£:  MKS Pruszków - MKS Wrze¶nia 67 : 48

MECZE O MIEJSCA

o 7 miejsce:
ISKRA Osieczna – MKS II Wrze¶nia 39 : 24
o 5 miejsce:  ASTORIA Bydgoszcz -  ZASTAL Zielona Góra 36 : 57
o 3 miejsce: START £ód¼ – MKS Wrze¶nia 36 : 56
Fina³:  PYRA Poznañ -  MKS Pruszków 20 : 0 (walkower)

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 ALL STARS - Najlepsza Piatka Turnieju

Micha³ Kowalski (START £ód¼)
Kuba Gude³ajstis (PYRA Poznañ)
Witold Nowak (MKS Wrze¶nia)
Marcel Benbenek (MKS Pruszków)
Miko³aj Szafraniak (MKS Wrze¶nia)
 MVP
Najlepszy zawodnik turnieju
(nagroda specjalna: koszulka z kadr Polski £ukasza Koszarka)
Maciej Waraczyñski
PYRA Poznañ


TOP 10 najskuteczniejsi strzelcy turnieju:

1.MACIEJ WARACZYNSKI 89 (4 mecze) PYRA Poznañ
2.DAMIAN POGODA 75 (5 meczy) ZASTAL Zielona Góra
3.JAKUB GUDE£AJTIS 64 (4 mecze) PYRA Poznañ
4. Mateusz Winiarski 47 (5 meczy) ZASTAL Zielona Gora
5.Nowak Witold 41 (5 meczy) MKS Wrzesnia
6.Mikolaj Szafraniak 38 (5 meczy) MKS Wrzesnia
   Kacper Moñkowski 38 (5 meczy) ZASTAL Zielona Góra
   Kacper Krzysiak 38 (4 mecze) MKS Pruszków
9.Piotr Prêtkowski 37 (5 meczy) MKS Wrze¶nia
10 Mikolaj Czyz 36 (5 meczy) MKS Wrze¶nia
 Najbardziej Perpektywiczny zawodnik
Damian Pogoda (192 cm)
ZASTAL Zielona Góra

 Król ,,Trójek,,
Mateusz Winiarski
ZASTAL Zielona Góra


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

FOTO-BEATAKOLEJNO¦Æ KOÑCOWA


  sk³ad.oraz.punkty ..............................................
 1   PYRA POZNAÑ

 4 IGOR PLESKOT 0+0+0+0 = 0
 5 TOMASZEWSKI MARCIN 6+5+2+0 = 13
 6 BANASZAK MICHAL (1999) 0+4+0 +0= 4
 7 BROCIEK DAWID 9+8+1+11 = 29
 8 IDZIAK JAKUB (1999) 0+0+0+0= 0
10 KWASNIOCH KACPER 2+0+0+0= 2
11 GARCZYK BARTOSZ 0+3+0+0= 3
12 LISEK MILOSZ (1999) 0+2+0= 2
13 NOWAK PRZEMYSLAW 8+5+0+4 = 17
14 LEWANDOWSKI MAREK 4+11+7+11 = 33
15 GUDELAJTIS KUBA 15+14+11+24 = 64
16 WARACZYNSKI MACIEJ 13+29+37+10 = 89

TRENER: KATARZYNA TOMCZAK
 2  MKS PRUSZKÓW

 5 JAKUBOWSKI JAKUB 0+10 +6+5 = 21
 6 MELLER JAKUB 1+0+0+0 = 1
 7 MIKURENDA KACPER 7+6+6+4  = 23
11 WI¦NIEWSKI IGOR 6+2+2 +4 = 14
13 MAJKA MICHA£ 2+0 1 =3
19 RAJKOWSKI WOJCIECH 8+6+7+12 = 33
20 KRZYSIAK KACPER 10+ 9 +6+13 = 38
21 MAJKA MATEUSZ 4+0+0+1  = 5
22 DYMOWSKI PATRYK 19+7+2+6 = 34
24 BENBENEK MARCEL 10+ 8+5+10  = 33
35 WRÓBLEWSKI PAWE£ 0+5 + 0 +0= 5
44 GOLAÑSKI KACPER 6+6+0+11 = 23

TRENER: ¯OLIK KRZYSZTOF
 3   
MKS WRZE¦NIA

 5.MAKSYMILIAN BARANOWSKI  2+2+8=2 = 14
 6.ERYK SZALBIERZ 12+4+7+0 =23
 7.ANDRZEJ MIELCAREK 2+0+2+6 = 10
 8.WITOLD NOWAK 8+13+0 +7= 28
 9.PIOTR PRÊTKOWSKI 2+9+21+5 = 37
10.MIKO£AJ SZAFRANIAK 8+1+0 +13+9 =31
11.PATRYK CZERNIELEWSKI 6+6+0+0 = 12
12.KRYSTIAN STASZAK 2+2+6+0 = 10
13.MIKO£AJ CZY¯ 10+5+8+10 = 23
14.MICHA£ G£OWACKI 0+4+8+3 = 15
16.ADAM ¦MIECHOWSKI 3+7+2 = 12

TRENER: CZAREK KURZAWSKI
 4   
START £ÓD¬

 4 DOMINIK GARUS 0+0+2 +0= 2
 5 KRZYSZTOF PIETRZYKOWSKI 4+2+2+2 = 10
 6 DANIEL T£OCZEK 0+2+0 +0= 2
 7 JAROS£AW ELMERICH 0+8+8 +0= 16
 9 OLAF SAHNI 2+0+2+2= 6
10 MACIEJ PRACUCIK 1+4+2+2 = 9
11 MICHA£ SZYMAÑSKI 7+7+2+0 = 16
12 MICHA£ KOWALSKI 10+9+11+7 = 37
13 FILIP SZUMILAS 5+9+2+8 = 24
14 NORBERT NOWAKOWSKI 1+18+10+7 = 36
15 KONRAD KOZ£OWSKI 3+4+2+5 = 14
16 ERNEST GUMINIAK 2+14+7+2 = 25

TRENER: BOGUCKI PAWE£
 5  ZASTAL ZIELONA GÓRA

4.MATEUSZ WINIARSKI 12+7+6+15 = 40
5.MARIUSZ OLCZYK 0+0+0=0 = 0
6.ADRIAN £OPIÑSKI 0+6+0+12 = 18
7.SZYMON OLASIÑSKI 0+2+0+6 =8
8.KONRAD SOCZEWKO 2+2+0+0 =4
9.MATEUSZ SOBKÓW 0+0+0+4 = 4
10.ADRIAN CHOCIANOWSKI 0+4+2+8 = 14
11.JAKUB KELMA 1+1+6+8 = 16
12.ALAN STAROVOYTOV 10+0+2+12 = 24
13.KAJETAN LUDWISIAK 0+0+1+4 = 5
14.DAMIAN POGODA 14+13+7+28 = 62
15.KACPER M¡KOWSKI 7+6+14+4= 31

TRENER: SAWICKI
 6  ASTORIA BYDGOSZCZ

4 TOMEK GUTTMANN 0+8+8+7 =  23
5 KAJETAN KACZMAREK 7+2+5+3 = 17
6 SAMUEL GARBULSKI 2+5+6 +6= 19
7 SZUMI£O DANIEL 0+5+11 = 11
8 MATEUSZ KASPRZAK 0+0+5+4 = 9
9 REMIGIUSZ PIWOWARSKI 2+0+2+2= 6
10 MARACH KACPER 0+4+2 +0= 6
11 MAJCHRZAK MIKO£AJ 0+0+0+2 = 2
12 WO¬NIAK RADOS£AW 4+2+0+2 = 8
13 WORKOWSKI KLAUDIUSZ 1+1+1+0 = 3
14 £ABUDA MATEUSZ 3+0+4+5 = 12
15 KO£ODZIEJ KAROL 1+0+0+0 = 1

TRENER: OLSZEWSKI PRZEMEK
 7 
ISKRA OSIECZNA

25 KACPER NITECKI 2+15+0+6+8 = 31
13 SZYMON IWANICKI 2+3+2+0 = 7
17 HUBERT BARTKOWIAK 1+2+0+0 = 3
10 DAWID ZALEWSKI 2+0+0+3 = 5
23 PRZEMYS£AW WO¬NY 2+9+2+6+4 = 23
14 OSKAR PRA£AT 0+0+0 +2+6= 8
5 WOJCIECH PAWE£  (2000)  = 0
11 ANTONI NOWICKI  (2000) 0+0+0+0 = 0
15 MA£RYCY LEWICKI   (2000) 0+1+0+5 = 6
16 JAKUB THILLER  (2000) 0+0+0+4 = 4
8 PIOTR JURCZYÑSKI  (1999) 0+0+4+0 = 4
27 DOMINIK GLAPIAK  8+0+0+16+9 = 33
5 REMIGIUSZ WAWRZYNIAK  (2000) 2+0+0 = 2

TRENER: BOGUSZ CHUDOBSKI
 8  MKS WRZAE¦NIA II 1999 

4 BIELAWSKI DAWID 6
5 MATYSIAK ADRIAN 10
6 IGOR MIKO£AJCZYK 6
7 JAKUB BORYS 15
8 BARTOSZ CZEMERYS 11
9 CZY¯ ALEKSANDER 2
10 MATCZAK JAKUB 0
11 SZCZYGIELSKI FILIP 0
RZEPKA DAMIAN 2
JANKOWIAK SEBASTIAN 0
MALIÑSKI OLAF 1
12 ZWOLAK HUBERT 7

TRENER: RAKOWSKI ZBIGNIEW


ALL-STARS 98............... KADRA WIELKOPOLSKI 97
 14 : 84
GUDE£AJTIS KUBA (PYRA Poznañ)
WARACZYÑSKI MACIEJ (PYRA Poznañ)
BROCZEK DAWID (PYRA Poznañ)
NOWAK WITOLD (MKS Wrze¶nia)
PRÊTKOWSKI PIOTR (MKS Wrze¶nia)
BENBENEK MARCEL (MKS Pruszków)
KRZYSIAK KACPER (MKS Pruszków)
GARBULSKI SAMUEL (ASTORIA Bydgoszcz)
NITECKI KACPER (ISKRA Osieczna)
SZYMAÑSKI MICHA£ (STRAT £ód¼)
SZUMILAS FILIP (START £ód¼)
POGODA DAMIAN (ZASTAL Zielona Góra)

trener: BOGUCKI PAWE£ (STRAT £ód¼)
  

Dziêkujemy sponsorom:

Burmistrz Miasta i Gminy Wrze¶nia p. Tomasz Kalu¿ny
Dyrektor Gimnazjum nr 2 p. Stefan Tomczak
£ukasz Koszarek
UNHUMAN
DHT
ZELKA
TYPOGRAF
rodzice zawodników

Dziêkujemy dru¿ynom, trenerom oraz zawodnikom za udzial w turnieju, sportow±
postawê, ogromne zaanga¿owanie a przede wszystkim za stworzenie widowisk sportowych na wysokim poziomie.

MKS Wrze¶nia

FOTORELACJA-NOWA-WRZE¦NIA

FILMIK-PYRA-MKSPRUSZKÓW
Komentarze
Gudi dnia grudzie 24 2011 23:27:56
Zapowiada siê bardzo dobry turniej ;D
Wesolych ¦wiat Zibi
Zyczy Gudi
bchudy dnia grudzie 31 2011 15:27:13
Turniej zakoñczy³ siê skandalem, bo sêdziowie sami do tego dopu¶cili. Nie tylko podczas meczu fina³owego, ale podczas ca³ego turnieju pope³niali mnóstwo b³êdów, wiele fauli nie by³o odgwizdanych, podej¶cie sêdziów by³o ma³o profesjonalne, wrêcz ¿enuj±ce. W taki sposób nie sêdziuje siê zawodów podczas turnieju dla m³odzików!!! Dzieciaki maj± siê uczyæ, wiedzieæ jakie b³êdy pope³niaj±, co robi± ¼le, a by³o wrêcz odwrotnie. Zawodnicy byli zdziwieni, ¿e sêdziowie odgwizduj± takie rzeczy.
Mecz fina³owy przela³ szalê goryczy, bo go³ym okiem by³o widaæ, ¿e sêdziowie oszukuj± i chc±, aby mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem MKK Pyra. Trzeba podkre¶liæ, ¿e MKS Pruszków zszed³ z parkietu prowadz±c jednym punktem. Przy tak skandalicznym sêdziowaniu trenerowi ¯olikowi wcale siê nie dziwiê.
Sêdziowie wszystko gwizdali dla gospodarzy MKS Wrze¶nia i dla MKK Pyra.
Jest to przykre, ¿e sêdziowie nie potrafi± siê zmobilizowaæ i uczyæ m³odych zawodników gry, a patrz± tylko skasowaæ.
¯enada i kompromitacja ze strony sêdziów Wielkopolskiego Zwi±zku Koszykówki!!!
Nie wspominaj±c o tym, ¿e niektóre spotkania sêdziowa³ trener dru¿yny MKS II Wrze¶nia!
bchudy dnia grudzie 31 2011 15:28:53
Brawa dla MKS Pruszków i dla Marcela (24)!!! To oni wygrali turniej!!!
miswid dnia stycze 02 2012 23:50:48
@bchudy - Tak z ciekawo¶ci, pomijaj±c potencjalne b³êdy sêdziowskie - Pruszków broni³ stref±?
bchudy dnia stycze 03 2012 10:36:43
Wed³ug mnie w ¿adnym momencie Pruszków nie broni³ stref±. Chyba, ¿e sêdziowie uznali, ¿e przesuwanie obrony ze strony mocnej na s³ab± kwalifikuje siê do obrony strefowej.
A je¿eli siê mylê to równie¿ absurdem jest, ¿e przewinieniem technicznym za strefê zosta³ ukarany zawodnik Pruszkowa, a nie ³awka!!!
Imperator dnia stycze 03 2012 20:49:22
"Wed³ug mnie w ¿adnym momencie Pruszków nie broni³ stref±. Chyba, ¿e sêdziowie uznali, ¿e przesuwanie obrony ze strony mocnej na s³ab± kwalifikuje siê do obrony strefowej."

wiêc czym, ¿e jest to przesuwanie obrony? to grali ka¿dy swego i "przesuwali"? smiley

dla opornych polecam krótki filmik znajduj±cy siê na tej stronie
koksik dnia luty 11 2012 00:10:49
zgadzam sie z imperatorem
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi