News: XX Turniej Kadetów rocz. 1996/97 im. Romana Zamiary Bydgoszcz 16-19.IX.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 04 2020 03:45:59
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XX Turniej Kadetów rocz. 1996/97 im. Romana Zamiary Bydgoszcz 16-19.IX.2011
Turnieje Podsumowanie
WYNIKI TURNIEJU
 
Astoria -  TKM 62 : 54  
Pyra  -  ¯AK 63 : 62   
Astoria -  ¯AK 87 : 67  
TKM -  Pyra 75 : 61  
¯AK -  TKM 58 : 80  
Pyra -  Astoria 66 : 79   

Tabela koñcowa gr. A

1 Astoria Bydgoszcz 3 6 228 187
2 TKM W³oc³awek 3 5 209 181
3 Pyra Poznañ 3 4 190 216
4 ¯ak Koszalin 3 3 187 230 
 
Grupa B

Novum -  Basket 76 : 84  
Kadra  -  GTK 59 : 89  
Basket -  Kadra 70 : 72  
GTK -  Novum 86 : 72   
Novum - Kadra 87 : 58
GTK - Basket 81 : 60

Tabela koñcowa gr. B

1 GTK Gdynia 3 6 256 191
  
2 Novum Bydgoszcz 3 4 235 228  
3 Basket Kwidzyn 3 4 214 229  
4 Kadra woj. Kuj-Pom 3 4 189 246  

Mecze o miejsca
       
o 7 m-ce  ¯ak - Kadra 61 : 47 
o 5 m-ce  Pyra - Basket 67 : 72
o 3 m-ce  TKM - Novum 73 : 75  
o 1 m-ce  Astoria - GTK 71 : 80 

Ostateczna Kolejno¶æ w Turnieju
 
1. GTK Gdynia
2. UKS G26 Astoria Bydgoszcz
3. MKS Novum Bydgoszcz
4. TKM W³oc³awek
5. MKS Basket Kwidzyn
6. MKK Pyra Poznañ
7. MKKS ¯AK Koszalin
8. Kadra woj. Kuj-Pom '97

              

HISTORIA-TURNIEJU

ZWYCIÊZCY MEMORIA£U im. ROMANA ZAMIARY :

1992 r.- AZS Koszalin
1993 r.- Pogoñ Szczecin
1994 r.- VII LO MKS Gdynia
1995 r.- Spójnia Stargard Szczeciñski
1996 r.- Wielkopolanin Poznañ
1997 r.- Stowarzyszenie Sport Poznañski
1998 r.- WTK W³oc³awek
1999 r.- Pyra Poznañ
2000 r.- Pyra Poznañ
2001 r.- Zryw Toruñ
2002 r.- Astoria Bydgoszcz
2003 r.- Pyra Poznañ
2004 r.- Pyra Poznañ
2005 r.- Sportino Inowroc³aw
2006 r.- Czarni S³upsk
2007 r.- WTK W³oc³awek
2008 r.- TKM W³oc³awek
2009 r.- £KS £ód¼
2010r. - Kormoran Sieraków
2011r. - GTK Gdynia 

 

Komentarze
chudy102 dnia wrzesie 16 2011 10:20:37
Byæ mo¿e siê mylê ale chyba poza GTK Gdynia no i mo¿e Pyra Poznañ jakiej¶ rewelacyjnej obsady tu nie ma . Turniej w Wieliczce w dn 30.09+2.10. chyba pod wygl±dem obsady bije wszystkie dotychczasowe turnieje gdzie zagraj± GTK Gdynia mistrz U14 , WWK Wroc³aw wicemistrz U14 , MKS Pruszków 4 dru¿yna U14 , Polonia Warszawa oraz Slask Wroc³aw i Regis Wieliczka . Co do trenera Mi³oszewskiego obecnie ma turniej kadeta w Warszawie i chyba tu mu bli¿ej no ale kto wie byæ mo¿e wzbierze Bydgoszcz
RYkoszet dnia wrzesie 16 2011 17:35:28
Obsada mo¿e nie taka s³aba, mecze powinny byæ w miarê wyrównane, a przez to emocjonuj±ce. Faworyci: TKM W³oc³awek - 3 kadrowiczów U-15, dalej GTK Gdynia 1 kadrowicz. Dopiero nastêpnie w kolejno¶ci NOVUM i ASTORIA po 1 kadrowiczu, MTS Kwidzyñ, PYRA Poznañ, ¯AK Koszalin 1 kadrowicz i ostatnie miejsce dla najm³odszych czyli KADRA woj. Kuj.-Pom. Zatem jest jaka¶ ma³a szansa na wizytê trenera kadry p. Mi³oszewskiego na tym turnieju. Uczestnikom turnieju ¿yczmy uczciwej postawy.
Niej wygraj± naprawdê najlepsze dru¿yny i wybrani poszczególni zawodnicy w uczciwym sêdziowaniu i sportowej walce, a wszystkim uczestnikom zadowolenia z pobytu i zdrowych emocji.
RYkoszet dnia wrzesie 16 2011 22:55:52
¯ak Koszalin przegra³ po zaciêtym meczu 1 punktem z PYR¡ Poznañ,pomimo, prowadzenia ju¿ 12 punktami. Dobrze, ¿e s± emocje i walka do ostatnich minut.
RYkoszet dnia wrzesie 20 2011 13:15:18
Niespodzianka in plus to drugie miejsce Astorii Bydgoszcz, in minus dopiero czwarte TKM W³oc³awek. Ustabilizowana pozycja w tym roczniku GTK i zwyciêstwo w turnieju niezagro¿one. Widaæ, ¿e gdyñska dru¿yna jest bardzo wyrównana. Dobry wynik zanotowa³a tak¿e team Nowum Bydgoszcz. W stosunku do oczekiwañ wypad³y pozosta³e dru¿yny. Tym niemniej regres formy i s³abe wyniki w stosunku do poprzednich dokonañ w tym roczniku ma PYRA Poznañ. Chyba nie s³u¿± im bardzo pó¼ne pory treningów. Ale wa¿niejsze /k³aniaj± siê komercja i swoiste interesy/ s± zajêcia aerobiku dla pañ, które æwicz± na du¿ej sali do koszykówki aby poprawiaæ swoj± sylwetkê. Ch³opcy musz± d³ugo..d³ugo czekaæ na swoj± kolej. Kto¶ chyba nie rozumie, ¿e ci ch³opcy musz± tak¿e chodziæ do szko³y i musz± mieæ odpowiedni± ilo¶æ snu, aby wstaæ wypoczêtym. Has³o przewodnie Poznañ know-how ma siê nijak.
minister12 dnia wrzesie 20 2011 20:57:01
Zgadzam sie w 100% z panem RYkoszet dla m³odego czkowieka w wieku 15 lat treningi o godzinie 20 to katorga a polaczenie tego ze szkola jest bardzo trudne. Bior±c pod uwage to ze trening zaczyna sie o 20 a konczy o 21 30 + czas na przebranie i kapiel to jest 21 45, jezeli rodzic nie moze takiego chlopca odebrac to musi liczyc jeszcze droge do domu w zaleznosci od d³ugosci od 15 min do godziny to mamy 22 45. Po powrocie z treningu nie maja czasu juz na nic
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
przed rzutem
przed rzutem
Kadra Polski rocznik 1993 Turcja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi