News: I Miêdzynarodowy Turniej Barbórkowy rocz.1999 Katowice 2-4.XII.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 23:36:06
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Miêdzynarodowy Turniej Barbórkowy rocz.1999 Katowice 2-4.XII.2011
Turnieje Podsumowanie
 I MIÊDZYNARODOWY BARBÓRKOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
KATOWICE, 2 grudzieñ – 4 grudzieñ 2011 r.


Organizatorzy Turnieju sk³adaj± serdeczne podzieñkowania:
Pani Maria Wieczorek (dyrektor SP 27)
Pani Irena (dyrektor Gimnazjum 19)
Supermarket Piotr i Pawe³
PRIMO-PRINT (Reklama-Poligrafia)
Klub Zapa¶niczy SLAVIA Ruda ¦l±ska
Komenda ZHP Jaworzno
Firma Dagma
Cukiernia Bajka Baszczyñska i Baszczyñski Sp.J.
Fundacja MG 13
Pan Wies³aw Sewio³
Pan Micha³ Bentkowski
Górnikom:
Zwierzyñski Ryszard – KWK Wujek
Bielecki Jan – KWK Staszic
Powolny Jan - G³ówny Instytut Górnictwa

Prezes UKS  SP 27 Katowice  Artur Mikruta

Hala Sportowa przy Gimnazjum Nr 19

 GRUPA A - WYNIKI

Nied¼wiadki Przemy¶l - Trójka Sieradz  27 : 31
MBK ¯ilina A  - Nenufar E³k  26 : 33
Prievidza - Polonia Warszawa  27 : 32
MBK ¯ilina A - Nied¼wiadki Przemy¶l 52 : 22
Nenufar E³k  - Polonia Warszawa  27 : 55
Trójka Sieradz  - Prievidza  24 : 75
Nenufar E³k  - Nied¼wiadki Przemy¶l  35 : 30
MBK ¯ilina A  - Prievidza 33 : 56
Trójka Sieradz   - Polonia Warszawa  20 : 80

Nied¼wiadki Przemy¶l   - Prievidza 32 : 63
Nenufar E³k - UKS Trójka Sieradz   59 : 32
MBK ¯ilina A  -  Polonia Warszawa  60 : 54
Nenufar E³k  - Prievidza 48 : 62
MBK ¯ilina A  -  UKS Trójka Sieradz  66 : 37
Nied¼wiadki Przemy¶l  -  Polonia Warszawa 29 : 58

   MPKT K-Z K-SBILANS 
 1MKS Polonia Warszawa   5 9 4 1 279 163  116
 2BK Prievidza (S³owacja)   5 9 4 1 283 169  114
 3UKS 5  Nenufar E³k 5 8 3 2 202 205   -3
 4MBK VIKTORIA  ¯ilina (S³owacja)  5 8 3 2 237 202    35
 5UKS Trójka Sieradz  5 6 1 4 144 307-163
 6Nied¼wiadki REM II Przemy¶l   5 5 0 5 140 239  -99

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 27

 Grupa B - WYNIKI

MBK ¯ilina B - MUKS Kotwica Ko³obrzeg  53 : 27
£KS £ód¼ -  "Iskra" Osieczna 41 : 43
UKS SP27 Katowice  - Grodno 57 : 50
MBK ¯ilina B – £KS £ód¼  63 : 38
MUKS Kotwica Ko³obrzeg – Grodno  37 : 29
"Iskra" Osieczna -  UKS SP27 Katowice 52 : 46
MUKS Kotwica Ko³obrzeg – £KS £ód¼  45 : 14
MBK ¯ilina B - UKS SP27 Katowice 70 : 36
"Iskra" Osieczna – Grodno  49 : 31
£KS £ód¼ - UKS SP27 Katowice  68 : 32
MUKS Kotwica Ko³obrzeg - "Iskra" Osieczna  54 : 22
MBK ¯ilina B – Grodno 60 : 43
MUKS Kotwica Ko³obrzeg - UKS SP27 Katowice 59 : 21
MBK ¯ilina B - "Iskra" Osieczna  80 : 27
£KS £ód¼ -  Grodno 67 : 41

   MPKT  Z  P P-ZP-SBILANS 
 1 MBK VIKTORIA  ¯ilina B (S³owacja) 5 10 5 0326171   155
 2MUKS Kotwica Ko³obrzeg  5  9 4 1222139   83
 3UKS "Iskra" Osieczna  5  8 3 2193 252   -59
 4£KS £ód¼  5  7 2 3228 224    4
 5UKS SP 27 Katowice  5  6 1 4192299 -107
 6BK SOKÓ£ Grodno (Bia³oru¶)   5  5 0 5194 270  -76 PLAY-OFF  o miejsca 9-12 
TRÓJKA Sieradz - SK SOKÓ£ Grodno  40 : 64
PLAY-OFF  o miejsca 9-12  NIED¬WIADKI REM II Przemysl - UKS SP 27 Katowice 37 : 52
PLAY-OFF o miejsca 5-8  UKS 5 NENUFAR E³k - £KS £ód¼ 59 : 51
PLAY-OFF o miejsca 5-8  BK ¯ilina A - UKS ISKRA Osieczna 55 : 26

I   PÓ£FINA£    MKS POLONIA Warszawa - UKS KOTWICA  50 Ko³obrzeg  80 : 67
II PÓ£FINA£Y BK Prievidza - BK ¯ylina B 55 : 46 po dogrywce

MECZE O MIEJSCA

mecz o miejsca 11-12  UKS TRÓJKA Sieradz - NIED¬WIADKI REM II Przemy¶l  40 : 51
mecz o miejsca 9-10  UKS SP 27 Katowice - SOKÓ£ Grodno 42 : 30
mecz o miejsce 7-8    £KS £ód¼ - ISKRA Osieczna 69 : 35
mecz o miejsca 5-6    5 NENUFAR E³k -BK ¯Ilina A  52 : 59
mecz o miejsca 3-4    KOTWICA 50 Ko³obrzeg - BK ¯ilina B 37 : 41
mecz o miejsca 1-2
    POLONIA Warszawa - BK Previdza 41 : 53

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 ALL-STARS 9 Najlepsza Piatka Turnieju

PADALA JOZEF ( BK ¯ilina A S³owacja)
HEBIBI SAMIR ( BK ¯ilina B S³oawacja )
GASPARIK MATUS ( BK Prievidza Slowacja)
GRYCZKA JAN ( MUKS KOTWICA Ko³obrzeg Polska )
SKOWROÑSKI ARTUR (MKS POLONIA Warszawa Polska )

 MVP TURNIEJU
MIKULAS MOMINIK
BK Previdza
(S³owacja)


 NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU
£UKASZ KOLENDA
UKS 5 NENUFAR E£K
(Polska)


500-FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBIKLASYFIKACJA KOÑCOWA

M FOTKA DRU¯YNY   MVP   DRU¯YNY  M  FOTKA DRU¯YNY   MVP  DRU¯YNY 
  1    2    
  BK Prievidza (S³owacja) Bulik Marek MAGDOLEN MATUS  POLONIA WARSZAWA -  Gryko Karol TOMCZUK MICHA£
 3     4   
  BK ¯ilina B (S³owacja) Hlavaty Stefan DUSA ANDREJ KOTWICA Ko³obrzeg- Gryczka Andrzej W£ODARCZYK D.
 5     6   
  BK ¯ylina A (S³owacja) Chudik Miroslaw BLAZICEK LUBOS  UKS NENUFAR 5 E³k Traskowski Edward MOCARSKI RAFA£
 7     8   
  £KS £ód¼ - Tarasiuk Andrzej KUJAWA KACPER  ISKRA Osieczna  Chudobski Bogusz URBANIAK DAMIAN
  9     10   
  UKS SP 27 Katowice -  Mikruta Artur ¦CIEGIENNY JAKUB  SOKÓL Grodno Diediewicz Andrzej BLIZNIUK W£ADEK
 11     12   
 NIED¯WIADKI Przemy¶l - Puchalski DanielKARPIÑSKI WIKTOR  UKS TRÓJKA Sieradz - Dobroszek Witold KOPERSKI MACIEJZAPRASZAMY ZA ROK !!!

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
5  Fina³y Wojewódzkie SP Zabrze 2007
5 Fina³y Wojewódzkie SP Zabrze 2007
¦KM sezon 06/07 U-13 rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi