News: IV Bydgoszcz Cup - Bydgoszcz 7-9.X.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 26 2020 15:06:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV Bydgoszcz Cup - Bydgoszcz 7-9.X.2011
Turnieje Podsumowanie
 UKS G-26 ASTORIA BYDGOSZCZ  zaprasza kibiców na

IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców - Bydgoszcz Cup 2011

4 Kategorie wiekowe (U-18, U-16, U-15, U-14)
30 dru¿yn 
19 klubów
400 uczestników
9 województw ( Pomorskie 7, Kujawsko-pomorskie 6, Mazowieckie 6, po 2 Warmiñsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Lubuskie, Podlaskie, £ódzkie i Zachodnio-Pomorskie
5 hal sportowych
83 spotkania


JUNIOR U-18 rocznik 1994/95

ASTORIA BYDGOSZCZ – MEDUZA GDAÑSK 85 : 64
ASTORIA 93  – TRÓJECZKA OLSZTYN  100 : 53 (pk)
JAGIELONKA WARSZAWA – PYRA POZNAÑ 61 : 81
ASTORIA BYDGOSZCZ – TRÓJECZKA OLSZTYN 129 : 62
MEDUZA GDAÑSK – PYRA POZNAÑ  75 : 101
ASTORIA 93 – PYRA POZNAÑ 82 : 76 (pk)
ASTORIA BYDGOSZCZ – PYRA POZNAÑ  85 : 75
TRÓJECZKA OLSZTYN – JAGIELONKA WARSZAWA  54 : 80
MEDUZA GDAÑSK – GTK GDYNIA  55 : 75
ASTORIA BYDGOSZCZ – JAGIELONKA WARSZAWA 73 : 95
PYRA POZNAÑ – ASTORIA 93  77 : 63 (pk)
UKS TRÓJECZKA OLSZTYN – MEDUZA GDAÑSK  62 : 88
ASTORIA BYDGOSZCZ – ASTORIA BYDGOSZCZ   54 : 62 (pk)
PYRA POZNAÑ – MEDUZA GDAÑSK 84 : 43
JAGIELONKA WARSZAWA – TRÓJECZKA OLSZTYN 86 : 76

Tabela koñcowa turnieju 

1. Pyra Poznañ   3 wygrane / 1 przegrany
2. Jagiellonka Warszawa     3 / 1
3. Astoria Bydgoszcz     3 / 1
4. Meduza Gdañsk       1 /3
5. Trójeczka Olsztyn    0 / 4
6. Astoria Bydgoszcz II PK   

NAJLEPSZA  PI¡TKA  TURNIEJU  -  STATUETKI

Bogucki Adam      UKS G26 Astoria Bydgoszcz I
Antczak Damian      MKK Pyra Poznañ
Podgórski £ukasz      UKS Trójeczka Olsztyn
Domalewski Przemys³aw    UKS G26 Astoria Bydgoszcz
Milczyñski Rafa³     MKK Pyra Poznañ

MVP TURNIEJU  S³omiewski Przemys³aw    UKS Jagiellonka Warszawa
NAJLEPSZY STRZELEC  Trze¶niewski Maciej     UKS G26 Astoria Bydgoszcz

NAJLEPSZY  ZAWODNIK  TURNIEJU  -  NAGRODA       

1. Lekner Mateusz     Meduza De La Salle Gdañsk
2. Zyzik Micha³     UKS G26 Astoria Bydgoszcz
3. Wilk Grzegorz     UKS Jagiellonka Warszawa
4. Ka¼mierczak Jaros³aw     MKK Pyra Poznañ
5. Kwiatkowski Dawid     UKS Trójczka Olsztyn
6. Lorenc Micha³      UKS G26 Astoria Bydgoszcz

KADET U-16 rocz.1996/97

 NOVUM BYDGOSZCZ – G 26 ASTORIA BYDGOSZCZ   66 : 76
KORSARZ GDAÑSK – OCHOTA WARSZAWA  42 : 85
ZASTAL ZIELONA GÓRA – GIMBASKET BIA£YSTOK  71 : 56
NOVUM BYDGOSZCZ – OCHOTA WARSZAWA   68 : 78
G 26 ASTORIA BYDGOSZCZ – GIMBASKET BIA£YSTOK  83 : 48
KORSARZ GDAÑSK – ZASTAL ZIELONA GÓRA
NOVUM BYDGOSZCZ – GIMBASKET BIA£YSTOK  87 : 49
OCHOTA WARSZAWA – ZASTAL ZIELONA GÓRA  82 : 46
G 26 ASTORIA BYDGOSZCZ – KORSARZ GDAÑSK 74 : 77
NOVUM BYDGOSZCZ – ZASTAL ZIELONA GÓRA  57 : 73
GIMBASKET BIA£YSTOK – KORSARZ GDAÑSK 64 : 80
OCHOTA WARSZAWA – G 26 ASTORIA BYDGOSZCZ  103 : 50
NOVUM BYDGOSZCZ – KORSARZ GDAÑSK 60 : 65
ZASTAL ZIELONA GÓRA – G 26 ASTORIA BYDGOSZCZ 53 : 93
OCHOTA WARSZAWA – GIMBASKET BIA£YSTOK  80 : 42

Punkty z wszystkich meczy  mo¿ecie zobaczyñ na fotkach protoko³ów w galerii

Tabela koñcowa turnieju 
           
 1. Ochota Warszawa
2. Korsarz Gdañsk  
3. Astoria Bydgoszcz 
4. Zastal Zielona Góra
5. Novum Bydgoszcz 
6. Gimbasket Bia³ystok

 MVP:
Kurek Adam
(OCHOTA Warszawa)
 Król Strzelców:
Wadowski Igor
(OCHOTA wARSZAWA)ALL -STARS: 

         
Kott
Karol
OCHOTA
Delegat
Marcin

OCHOTA
Fatz
Mateusz

ASTORIA
Stawiak
 Mateusz
 
KORSARZ
Przybylski
 Filip
 
ZASTAL


Najlepszy zawodnik w druzynie:

           
Piórkowski
Rafa³
 
OCHOTA
Szymañski
Jêdrzej
KORSARZ
 Der
Jakub
ZASTAL
Po³onowski
Adam
GIMBASKET
Kuta
Karol
NOVUM
Domañski
£ukasz
ASTORIA


Kadet m³odszy rocz. 1997

 Grupa „A”

OCHOTA WARSZAWA – M-G ¯YCHLIN 49 : 34
GTK GDYNIA – ZASTAL ZIELONA GÓRA 80 : 33
OCHOTA WARSZAWA – ZASTAL ZIELONA GÓRA 65 : 40
M-G ¯YCHLIN – GTK GDYNIA  21 : 95
M-G SZS ¯YCHLIN – ZASTAL ZIELONA GÓRA 64 : 43
GTK GDYNIA – OCHOTA WARSZAWA 82 : 52

1. GTK GDYNIA 3 wygrane / 1 przegrana
2. OCHOTA WARSZAWA   2 / 1
3. UKS M-G SZS ¯YCHLIN 1 / 2
4. ZASTAL ZIELONA GÓRA 0 / 3

 Grupa „B”

G26 ASTORIA BYDGOSZCZ – MEDUZA GDAÑSK  55 : 27
START £ÓD¬ – TRUSO ELBL¡G  30 : 72
G26 ASTORIA BYDGOSZCZ – START £ÓD¬ 73 : 48
MEDUZA GDAÑSK – MKS „TRUSO” ELBL¡G  49 : 73
G26 ASTORIA BYDGOSZCZ – TRUSO ELBL¡G 41 : 56
START £ÓD¬ - MEDUZA GDAÑSK 55 : 46

1. MKS „TRUSO” ELBL¡G  3 wygrane / 1 przegrane
2. UKS „G 26 ASTORIA” BYDGOSZCZ  2 /1
3. START £ÓD¬ 1 / 2
4. MEDUZA GDAÑSK  0 / 3

PLAY-OFF 5-8: UKS ¯ychlin - Meduza Gdañsk 69 : 31  
PLAY-OFF 5-8: Zastal Zielona Góra - Start £ód¼ 71 : 50  
I PÓLFINA£ : Ochota Warszawa - Truso Elbl±g 72 : 36  
II PÓ£FINA£: GTK Gdynia - Astoria Bydgoszcz 67 : 36  

mecz o VII miejsce: Meduza Gdañsk - Start £ód¼ 34 : 52  
mecz o V miejsce:   UKS ¯ychlin - Zastal Zielona Góra 49 : 37  
mecz o III miejsce: Truso Elbl±g - Astoria Bydgoszcz 64 : 29  
FINA£:                   Ochota Warszawa - GTK Gdynia 64 : 71 

 Kolejno¶æ koñcowa turnieju 
          
1. GTK Gdynia      
2. Ochota Warszawa      
3. Truso Elbl±g      
4. Astoria Bydgoszcz      
5. UKS ¯ychlin      
6. Zastal Zielona Góra      
7. Start ³ód¼      
8. Meduza GdañskMVP TURNIEJU  Gr±dziel Adam       GTK Gdynia
NAJLEPSZY STRZELEC   Gr±dziel Adam      GTK Gdynia

 NAJLEPSZA PI¡TKA TURNIEJU - STATUETKI

Heleniak Jakub
GTK Gdynia
Stelmach Arkadiusz MKS Ochota Warszawa
Kapiñski Cezary UKS G26 Astoria Bydgoszcz
Pietrzak Rafa³ MKS ¯ychlin
Majewski Bartosz MKS „ TRUSO „ Elbl±g

NAJLEPSZY  ZAWODNIK  TURNIEJU 
1. Ko¶ciecha Jakub       GTK Gdynia
2. Rogucki Mateusz       MKS Ochota Warszawa
3. Dworzyñski Piotr       MKS „TRUSO” Elbl±g
4. Pietrzyk Patryk         UKS G26 Astoria Bydgoszcz
5. Lewandowski Hubert   MKS ¯ychlin
6. Siedow Jan                 Zastal Zielona Góra
7. Trajdos Daniel             Start £ód¼
8. Rogaczewski Jakub     Meduza De LA Salle Gdañsk


M£ODZIK STARSZY U-14 rocznik 1998

 Grupa ”A”

Novum Bydgoszcz - Jedynka Pelplin 61 : 83
Korsarz Gdañsk - Kotwica Ko³obrzeg 76 : 81
Polonia Warszawa - Jedynka Pelplin 68 : 61
Novum Bydgoszcz - Korsarz Gdañsk 85 : 86
Polonia Warszawa - Kotwica Ko³obrzeg 65 : 74
Korsarz Gdañsk - Jedynka Pelplin 47 : 82
Novum Bydgoszcz - Polonia Warszawa 49 : 76
Jedynka Pelplin - Kotwica Ko³obrzeg 68 : 69 po dogrywce
Korsarz Gdañsk - Polonia Warszawa 71 : 110
Novum Bydgoszcz - Kotwica Ko³obrzeg 87 : 51

1. Kotwica Ko³obrzeg  5 wygranych / 0 przegrany
2. Polonia Warszawa 4 / 1
3. Jedynka Pelplin 2 / 2
4. Korsarz Gdañsk  1  /3
5. Novum Bydgoszcz 0 / 4

Grupa „B”

 Astoria Bydgoszcz - Jagiellonka Warszawa 82 : 67
Gimbasket Bia³ystok - MKS Wrze¶nia 63 : 82
UKS 11 Warszawa - Jagiellonka Warszawa 113 : 43
Astoria Bydgoszcz - Gimbasket Bia³ystk 48 : 58
MKS Wrze¶nia - UKS 11 Warszawa 61 : 93
Gimbasket Bia³ystok - Jagiellonka Warszawa 89 : 59
Astoria Bydgoszcz - UKS 11 Warszawa 37 : 99
Astoria Bydgoszcz - MKS Wrze¶nia 48 : 88
Gimbasket Bia³ystok - UKS 11 Warszawa 37 : 95
Jagiellonka Warszawa - MKS Wrze¶nia 69 : 95

1. UKS 11 Warszawa 4 wygrane / 0 przegranych
2. MKS Wrze¶nia   3 /1
3. Gimbasket Bia³ystok  2 / 2
4. Astoria Bydgoszcz  1 / 3
5. Jagiellonka Warszawa  0 / 4

mecz o IX m-ce   Novum Bydgoszcz - Jagiellonka W-wa    79 : 44 
mecz o VII m-ce  Korsarz Gdañsk - Astoria Bydgoszcz       96 : 40 
mecz o V m-ce    Jedynka Pelplin - Gimbasket Bia³ystok  116 : 38 
mecz o III m-ce  Polonia Warszawa - MKS Wrze¶nia         101 : 65  
FINA£:
               Kotwica Ko³obrzeg - UKS 11 Warszawa    45 : 87 

          
     
1. UKS „Jedenastka” Warszawa
2. KREDYTUM PL. SKK KOTWICA KO£OBRZEG
3. MKS POLONIA WARSZAWA
4. MKS WRZE¦NIA
5. UKS JEDYNKA PELPLIN
6. UKS "GIMBASKET 15" BIA£YSTOK
7. GKS KORSARZ GDAÑSK
8. UKS G26 ASTORIA BYDGOSZCZ
9. MKS NOVUM BYDGOSZCZ
10. UKS JAGIELONKA WARSZAWA

 Konkurs rzutów ,, za trzy,, ( 20 zawodników, po 2 z jednej dru¿yny)

1 Niemyjski
2 Bajbak
3 Jurkiewicz
4 ¦miechowski
5 Marcinkiewicz
NAJLEPSZA  PI¡TKA  TURNIEJU  -  STATUETKI

Waraksa Mateusz
     UKS „ Jedenastka” Warszawa
Sak Pawe³       Kredytum pl. SKK Kotwica Ko³obrzeg
Gryz Marcin     MKS Polonia Warszawa
Baranowski Maksymilian   MKS Wrze¶nia
Wysocki Olaf     UKS „ Jedenastka”  Warszawa

MVP TURNIEJU  Zalewski Pawe³ UKS „ Jedenastka”  Warszawa
NAJLEPSZY STRZELEC  Dylicki Tomasz GKS KORSARZ GDAÑSK

NAJLEPSZY  ZAWODNIK  TURNIEJU  -  NAGRODA   
                
1. Szybiñski £ukasz     UKS „ Jedenastka”  Warszawa
2. ¦wiêcicki Kornel        Kredytum pl. SKK Kotwica Ko³obrzeg
3. Ogrodniczuk Jan       MKS Polonia Warszawa
4. Staszak Krystian      MKS Wrze¶nia
5. Poklekowski Aleksy  UKS JEDYNKA PELPLIN
6. Kozikowski Pawe³     UKS "GIMBASKET 15" BIA£YSTOK
7. Dylicki Tomasz         GKS KORSARZ GDAÑSK
8. Kaczmarek Kajetan   UKS G26 Astoria Bydgoszcz
9. Jarocki Jakub            MKS Novum Bydgoszcz
10. Niemyjski Adrian   UKS JAGIELONKA WARSZAWA Wspomnieñ czar

II-BYDGOSZCZ-CUP-2010

I-BYDGOSZCZ-CUP-2010

 

Komentarze
Robak dnia padziernik 10 2011 19:46:46
Dzieki zibi za przybycie smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
kibice MOSM-u Bytom
kibice MOSM-u Bytom
Turniej kadetów r.91/92 Bytom 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi