News: Kadra Polski U-16 rocznik 1995/96 zgrupowanie i mecze kontrolne w Kro¶nie - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:48:36
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocznik 1995/96 zgrupowanie i mecze kontrolne w Kro¶nie
Kadra Polski
16 czerwca w Kro¶nie rozpocznie siê przygotowanie kadry Polski U-16 do Mistrzostw Europy. Trener Bogdan Onufrowicz poda³ sk³ad 16 zawodników + 4 rezerwowych. Oprócz treningów nasza kadra rozegra sparingowe mecze z Rosj± ( 20, 21, 22 czerwca ) 

Powo³ani zawodnicy na zgrupowanie do Cetniewa

Nazwisko Imiê, data urodzenia, klub, wzrost, Trener

1 Witliñski Miko³aj  2.12.1995 GTK Gdynia 201 Maciej Szel±gowski
2 Jeszke Damian  6.02.1995 Novum Bydgoszcz 200 Zbigniew Pruchnicki
3 Krawczyk Adrian  17.01.1995 Zastal Zielona Góra 180 Leonard Siwicki
4 Pruefer Filip  31.05.1996 Kormoran Sieraków 208 Jaros³aw Czeka³a
5 Zywert Kamil  24.02.1996 Kormoran Sieraków 180 Jaros³aw Czeka³a
6 Socha Denis 7.01.1995 Turów Zgorzelec 186 Artur Ziemba
7 Walczak Marek 6.06.1995 Pyra Poznañ 190 Tomasz B³aszak
8 Kowalczyk Robert  5.05.1995 £KS KM £ód¼ 200 Micha³ Kamecki
9 Mazur Adam 1.06.1995 WKK Wroc³aw 186 Jacek £uczak
10 Zawalski Damian  1.05.1995 Nowy Styl W³oc³awek 196 Marcin Piekarski
11 Zywert Marek  24.02.1996 Kormoran Sieraków 180 Jaros³aw Czeka³a
12 Brenk Adam  8.05.1995 MKK Gniezno 190 Krzysztof Wilkosz
13 M³ynarczyk Pawe³  6.02.1995 Czarni S³upsk 196 Robert Jakubiak
14 Wróbel Bartosz  10.08.1995 GTK Gdynia 186 Maciej Szel±gowski
15 Michalik Szymon  28.01.1995 Pyra Poznañ 195 Tomasz B³aszak
16 Szymczak Damian  28.04.1995 Kormoran Sieraków 185 Jaros³aw Czeka³a

rezerwowi

Tomasz Krzywdziñski NOVUM Bydgoszcz 1995
Artur W³odarczyk WIS£A Krakow 1996
Przemys³aw Gielo OSiR TRÓJKA ¯yrardów 1995
£ukasz Owczarek  OSiR TRÓJKA ¯yrardów 1995

Sparingi z Rosj± 20,21,22,.06.2011

Kolejne zgrupowanie w Cetniewie i tam sparingi zz S³oweni±, potem turniej w Portugali, a nastêpnie turniej w S³oweni po którym prawdopodobnie Polacy pojada odrazu do Czech na Mistrzostwa Europy U-16

Komentarze
szybki777 dnia czerwiec 10 2011 13:56:54
Powo³ania zawsze bêd± budziæ emocje i w±tpliwo¶ci. Chêtnych do gry wielu, miejsca w kadrze ograniczone, a zawodników na poziomie kadry wbrew pozorom nie ma wielu.

Czy kadra wybierana jest pod wzglêdem aktualnej formy i przydatno¶ci dla kadry teraz czy perspektywy za parê lat?

Dla mnie w kadrze 95 nie powinno byæ:
Kowalczyk Robert ,
Krawczyk Adrian,
Brenk Adam,
Zawalski Damian ,
Lista rezerwowych to wg mnie 2 nieporozumienia:
£ukasz Owczarek i Krzywdziñski ( Jego zachowanie na fina³ach nie godne sportowca)
szybki777 dnia czerwiec 10 2011 14:08:24
Konstruktywna krytyka... wiêc podajê kto w zastêpstwie moim zdaniem.

W zamian za Owczarka na rozegranie moim zdaniem i lepszy i bardziej perspektywiczni s± Jakubiak ( 96 !) z Czarnych S³upsk czy Czosnowski z Komorowa czy £o¶ z Pyry ( S³upca) .

Za Krawczyka, Brenka czy Zawalskiego proponujê
Tarczyka z nr 10 z Komorowa ,
lub super strzelca kilera Fiszera z Sierakowa ,
lub Kublae z Wis³y.
Wspomniane osoby wnios³yby wiêcej korzy¶ci na chwilê obecn± dla kadry.
miswid dnia czerwiec 10 2011 19:34:02
Kto¶ w koñcu napisze, co zrobi³ Krzywdziñski na fina³ach, ¿e jest taki niegodny?
darek dnia czerwiec 10 2011 23:34:55
mo¿e ju¿ nie "w±ska kadra" !!
ale Bardzo szeroka i Andrzejewski którykilka pkt zdoby³ podczas
kolejnych faz MP zboby³ plus srednia z rozgrywek na ¶l±sku ?

Wiem lokalny Patryjotyzm !!!!!
janusz_52 dnia czerwiec 11 2011 09:19:26
Wydaje siê, ¿e trzon kadry jest ju¿ wykrystalizowany. Powiedzia³ to zreszt± po obozie w Cetniewie trener Onufrowicz mówi±c o 7-8 m³odych koszykarzach jako o podstawowej grupie kadry, nie wymieniaj±c wszak¿e nazwisk.
Witliñski, Jeszke, Krawczyk, Pruefer, Zywert, Socha, Mazur, Walczak - to zawodnicy, którzy brali udzia³ we wszystkich poprzednich zgrupowaniach i meczach. Spisywali siê w nich (mecze) dobrze (Witliñski, Jeszke, Socha, Mazur, Walczak) lub przynajmniej poprawnie (Krawczyk, Zywert, Pruefer). Nie wyklucza to oczywi¶cie zmian w tej ósemce, ale je¶li jakie¶ bêd± to raczej jednostkowe i (odpukaæ) spowodowane kontuzjami. Do nich do³±czy czwórka z pozosta³ej ósemki. Wed³ug mnie pewniakiem jest Szymczak, który rozegra³ doskona³y turniej w Krakowie (MVP). O pozosta³e trzy miejsca bêdzie siê toczyæ rywalizacja.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Katowicki M³yn
Katowicki M³yn
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi