News: VIII OSIECKICH SPOTKAÑ Z KOSZYKÓWK¡ - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:04:59
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VIII OSIECKICH SPOTKAÑ Z KOSZYKÓWK¡
Turnieje Podsumowanie
VIII OSIECKIE SPOTKANIA Z KOSZYKÓWK¡
O PUCHAR MARSZA£KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYNIKI

UKKS ISKRA OSIECZNA – KS RAWIA RAWICZ 43:33
KS POLONIA 1912 LESZNO – MKS MOS GWARDIA WROC£AW 31:58
UKS KOSZ OSTRÓW WLKP. – WKK WROC£AW 23:80
TKM W£OC£AWEK – UKS MIKST MIÊDZYCHÓD 49:48
KS RAWIA RAWICZ – UKS KOSZ OSTRÓW WLKP 43:52
KS POLONIA 1912 LESZNO – UKS MIKST MIÊDZYCHÓD 35:63
UKKS ISKRA OSIECZNA – WKK WROC£AW 15:91
MKS MOS GWARDIA WROC£AW – TKM W£OC£AWEK 29:87
UKKS ISKRA OSIECZNA – UKS KOSZ OSTRÓW WLKP. 50:61
KS POLONIA 1912 LESZNO – TKM W£OC£AWEK 23:73
KS RAWIA RAWICZ – WKK WROC£AW 26:75
WKS MOS GWARDIA WROC£AW – UKS MIKST MIÊDZYCHÓD 37:42
KS POLONIA 1912 LESZNO – UKKS ISKRA OSIECZNA 40:55
UKS MIKST MIÊDZYCHÓD – WKK WROC£AW 28:97
MKS MOS GWARDIA WROC£AW – KS RAWIA RAWICZ 62:46
UKS KOSZ OSTRÓW WIELKOPOLSKI – TKM W£OC£AWEK 44:66
KS RAWIA RAWICZ – KS POLONIA 1912 LESZNO 49:35
UKKS ISKRA OSIECZNA – MKS MOS GWARDIA WROC£AW 43:68
UKS MIKST MIÊDZYCHÓD – KOSZ OSTRÓW WIELKOPOLSKI 51:36
WKK WROC£AW – TKM W£OC£AWEK 62:43

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

I WKK WROC£AW
II TKM W£OC£AWEK
III UKS MIKST MIÊDZYCHÓD
IV UKS KOSZ OSTRÓW WIELKOPOLSKI
V MKS MOS GWARDIA WROC£AW
VI UKKS ISKRA OSIECZNA
VII KS RAWIA RAWICZ
VIII KS POLONIA 1912 LESZNO

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU KACPER ORGANISTA (UKS KOSZ OSTRÓW WLKP.) 88 pkt.
NAJLEPSZY PODAJ¡CY TURNIEJU FILIP PIECHOWIAK (UKS MIKST MIÊDZYCHÓD)
NAJLEPSZY KOZ£UJ¡CY TURNIEJU JAKUB KOBEL (WKK WROC£AW)
NAJLEPIEJ ZBIERAJ¡CY TURNIEJU DAMIAN ZAPOTOCZNY (MKS MOS GWARDIA WROC£AW)
NAJSYMPATYCZNIEJSZY ZAWODNIK TURNIEJU               PRZEMYS£AW WO¬NY(UKKS ISKRA OSIECZNA)

NAJLEPSI ZAWODNICY TURNIEJU

UKS KOSZ OSTRÓW WIELKOPOLSKI  SZYMON ROSIK
KS RAWIA RAWICZ     KACPER SAMU£A
WKK WROC£AW     JAKUB KOBEL
MKS MIKST MIÊDZYCHÓD    JEREMI PRZYBYLSKI
MKS MOS GWARDIA WROC£AW   JAKUB D¡BROWSKI
TKM W£OC£AWEK     ADAM ZBOIÑSKI
KS POLONIA 1912 LESZNO    KAROL OWCZARCZYK
UKKS ISKRA OSIECZNA    HUBERT BARTKOWIAK

NAJM£ODSZY ZAWODNIK W DRU¯YNIE UKKS ISKRA OSIECZNA

(nagroda ufundowana przez Towarzystwo Ziemi Osieckiej)
     JAKUB KOTERWA

ORGANIZATOR WYRÓ¯NI£ W ZESPOLE UKKS ISKRA OSIECZNA ZAWODNIKÓW:

DOMINIK GLAPIAK
DAMIAN PAW£OWSKI
KACPER NITECKI
OSKAR PRA£AT

NAGRODÊ DLA EKSTRA SÊDZIEGO OTRZYMA£:
sêdzia PATRYK CEPA

NAGRODÊ DLA NAJWIERNIEJSZEGO KIBICA OTRZYMA£:
W£ODZIMIERZ GAUMER

FOTO-ORGANIZATOR

PUCHARY UFUNDOWALI:

- PUCHAR ZA PIERWSZE MIEJSCE UFUNDOWA£
MARSZA£EK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAN GRZEGORZ SCHETYNA
- PUCHAR ZA DRUGIE MIEJSCE UFUNDOWA£
POSE£ NA SEJM PAN WOJCIECH ZIEMNIAK
- PUCHAR ZA TRZECIE MIEJSCE UFUNDOWA£
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSIECZNA PAN STANIS£AW GLAPIAK
- PUCHAR ZA CZWARTE MIEJSCE UFUNDOWA£
DYREKTOR ZESPO£U SZKÓ£ W OSIECZNEJ PAN ANDRZEJ G£OWACKI
- PUCHAR ZA PI¡TE MIEJSCE UFUNDOWA£
PREZES SPÓ£KI AMBIT PAN MARIUSZ STAJER
- PUCHAR ZA SZÓSTE MIEJSCE UFUNDOWA£A
DYREKCJA FIRMY KAN-BUD K¡KOLEWO
- PUCHAR ZA SIÓDME MIEJSCE UFUNDOWA£
SEKRETARZ STAROSTWA POWIATOWEGO W LESZNIE PAN KRYSTIAN MAÆKOWIAK
- PUCHAR ZA ÓSME MIEJSCE UFUNDOWA£
DYREKTOR RADIA ELKA PAN ROMAN LEWICKI

SPONSORZY


G£ÓWNY PATRONAT:
- POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI TAURON BASKET LIGA
- FUNDACJA MARCINA GORTATA MG 13

PATRONAT MEDIALNY:
- RADIO ELKA
- GAZETA ABC

SPONSORZY:
SERWIS PROBASKET – KOSZYKARSKI EKSPERT
AKTYWNI.PL – PORTAL SPO£ECZNO¦CI AKTYWNEJ
FIRMA SPALDING – TRUE TO THE GAME
SERWIS GRAMY FAIR PROMUJ¡CY M£ODYCH LUDZI
FIRMA KAN-BUD K¡KOLEWO
ZESPÓ£ SZKÓ£ W OSIECZNEJ
URZ¡D MIASTA I GMINY OSIECZNA
FIRMA AMBIT
POWIAT LESZCZYÑSKI
FIRMA SPRIMAT
PORTAL K¡KOLEWO.PL – TWOJA MA£A OJCZYZNA
FIRMA FREMARK
BANK SPÓ£DZIELCZY PONIEC/ ODDZIA£ OSIECZNA
SKLEP SPO¯YWCZY MIECZYS£AW KOSIÑSKI OSIECZNA
SKLEP SPO¯YWCZY PAÑSTWO BARTOSZ OSIECZNA
SKLEP SPO¯YWCZY IRENA ADAMCZYK OSIECZNA
GS „SCH” OSIECZNA

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jakub Wojciechowski z nagrod±
Jakub Wojciechowski z nagrod±
Turniej m³odzików r.93 Tarnów 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi