News: EASTER EURO BASKET - YOUTH BASKETBALL TOURNAMENT IN PRAGUE 2011 22-25..IV.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 06:18:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

EASTER EURO BASKET - YOUTH BASKETBALL TOURNAMENT IN PRAGUE 2011 22-25..IV.2011
Turnieje Podsumowanie
 Dziêki uprzejmo¶ci MKS Piotrówka Radom wybra³em siê na jeden z najwiêkszych Festiwali Koszykówki w Europie. Klub z Radomia do Pragi zabra³ z sob± 4 dru¿yny : rocznik -1999, 1998, 1997 i 1996 MKS Piotrkówka Radom to jedyny klub z Polski który reprezentowa³ nasz kraj na Wielkanocnym Europejskim Festiwalu Koszykówki. Radomianie do Pragi udali siê dzieñ wcze¶niej aby zwiedziæ jedn± z najpiêkniejszych stolic Europy. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do fotoreporta¿u z tego wydarzenia.

Spotkania rozgrywane przez Polski zespó³ - MKS Piotrówka Radom

 Rocznik 1999 - I miejsce

MKS Piotrówka Radom - BaO TJ Strojar  Malacky (S³owacja) 58 : 29
MKS Piotrówka Radom
- BV Chemnic (Niemcy)  34 : 28
MKS Piotrówka Radom
- Sosties KM 68 : 16
MKS Piotrówka Radom - BK Loko Plzen (Czechy)  63 : 20
MKS Piotrówka Radom
- BBC UCCLE  VF Brusel (Belgia) 40 : 30

Fina³:
MKS Piotrówka Radom - SeLECTION Berlin (Niemcy) 42 : 38

ALL STARS ROCZNIKA 1999

         
PASIK
MVP Turnieju
 LIS WANIEWSKI P£ATOS WOLSZCZAK


 Rocznik 1998 - II miejsce

MKS Piotrówka  Radom – KAC Jednota Kosice (S³owacja) 53 : 38
MKS Piotrówka Radom
- MBK Karlovka  (S³owacja)  74 : 56
MKS Piotrówka Radom
- BC Cerak 1  79 : 74
MKS Piotrówka Radom
- Mondo Belgrad  72 : 8
Pó³fina³:
MKS Piotrówka Radom - Czebcsi  67 : 31
Fina³:
MKS Piotrówka Radom - BC EXIT Novi Pazar (Serbia) 41 : 61

ALL STARS ROCZNIKA 1998

         
SKRZEK
MVP Turnieju
 BUBA WINIARCZYK ORZE£ SZYMAÑSKI

Rocznik 1997 - IX miejsce

MKS Piotrówka Radom - South West 2 (Anglia) 55 : 46
MKS Piotrówka Radom - SM Taurage (Litwa) 37 : 92
MKS Piotrówka Radom - BC Primorije Harceg Novi (Czarnogóra) 40 : 50

IV miejsce w grupie - dalsze mecze o miejsca 9-16

W porannym spotkaniu Piotrówka wysoko pokona³a zespó³ z S³oweni. 67 : 31
Wieczorem drugie zwyciêstwo 82 : 57 z SKM Wilno (Litwa) 

mecz o -IX miejsce MKS Piotrówka Radom : BC Primorije Harceg Novi (Czarnogóra)

ALL STARS ROCZNIKA 1997

          
WYDRA
MVP Turnieju
 KOWALSKI DEJA SZYMANIAK PA£CZYÑSKI


 Rocznik 1996  I -miejsce w Turnieju

MKS Piotrówka Radom - BC EKSIT Pazar (Serbia) 53 : 48
MKS Piotrówka Radom - BC EKSIT Pazar (Serbia) 65 : 63 po dogrywce 
MKS Piotrówka Radom - BC EKSIT Pazar (Serbia) 29 : 53
MKS Piotrówka Radom
- USK Praga  42 : 26
MKS Piotrówka Radom
- USK Praga  51 : 43ALL STARS ROCZNIKA 1996

          
LESZCZYÑSKI
MVP Turnieju
 BRZEZIÑSKI WINIARSKI SKRZEK ZMYS£OWSKI

PREZENTACJA DRU¯YN MKS PIOTRÓWKA RADOM

 I   

MKS PIOTRÓWKA RADOM

ROCZNIK 1999

6 KACPER WYDRA,
7 MICHA£ MISZTAL,
8 KACPER WIERZGA£A,
9 MATEUSZ PASIK,
19 JAKUB P£ATOS,
5 OLEK WOLSZCZAK,
11 PATRYK WO¬NIAK,
21 PATRYK LIS,
17 KAMIL WANIEWSKI,
20 KACPER CHYLAK,
18 PIOTREK KOWALSKI

TRENER: KRZYSZTOF CHA£UPKA

  II  MKS PIOTRÓWKA RADOM

ROCZNIK 1998

5 ADAM WINIARCZYK,
9 PATRYK SZYMAÑSKI,
11 DOMINIK BARSZCZ ,
12 SEBASTIAN KRZOSEK,
13 BARTOSZ ORZE£,
14 DAWID NOWAKOWSKI,
15 HUBERT ROGUCKI,
16 DAWID BARAN,
17 MARCIN ZBROSZCZYK,
18 WOJTEK SKRZEK,
21 JAKUB BUBA

TRENER:CEZARY KIE£BIOWSKI
 IX 
MKS PIOTRÓWKA RADOM

ROCZNIK 1997

4 £UKASZ DEJA,
5 PATRYK WYDRA,
6 PATRYK SZYMANIAK,
8 DANIEL WRÓBEL,            
9 WOJTEK KOWALSKI1,
10 MATEUSZ PA£CZYÑSKI(MATIEN),
11 BART£OMIEJ PISARSKI,
13 KONRAD PASZKOWSKI,
14 MATEUSZ DRUSZCZ,
15 IGOR MROCZKOWSKI,
17 DAWID WÓJCIK,
20 JAKUB KOWALSKI

TRENER: PIOTR BIELAK
    I    
MKS PIOTRÓWKA RADOM

ROCZNIK 1996

4 SYLWESTER  ADAMSKI,
5 KRYSTIAN MISZTAL,
7 OSKAR MISKIEWICZ,
8 KAROL ZMYS£OWSKI,
9 DOMINIK BRZEZIÑSKI,
11 MATEUSZ WINIARSKI,
12 IGOR STASZAK,
13 KAMIL DZIK,
14 MARCIN SKRZEK
15 KAMIL LESZCZYÑSKI (KPT)

  .................................................. 


FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

OFICJALNA-STRONA-TURNIEJU

PODZIEÑKOWANIA DLA KLUBU  MKS PIOTRÓWKA RADOM ZA DOJAZD I UMO¯LIWIENIE POBYTU WRAZ Z KLUBEM  W PRADZE

ZIBI
Komentarze
PatrykWydra5 dnia kwiecie 26 2011 14:03:46
radom podbi³ Pragê
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
dziewczyny 19
dziewczyny 19
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi