News: III MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW rocz. 1998 i 1999 DZIA£DOWO 17-19.VI.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 01:23:27
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW rocz. 1998 i 1999 DZIA£DOWO 17-19.VI.2011
Turnieje Podsumowanie
UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO
przy Z.S. Nr 2 im. Jana Paw³a II w Dzia³dowie
serdecznie zaprasza na:

III MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
„SOKÓ£ CUP 2011”


UKS Sokó³ Dzia³dowo przy ZS Nr 2 im. Jana Paw³a II w Dzia³dowie organizujew dniach 17-19 czerwca 2011r. III Miêdzynarodowy Turniej Minikoszykówki Ch³opców Rocznik 1999 i 1998 w Dzia³dowie "Sokó³ Cup 2011". Patronat nad imprez± obj±³ Prezes PolskiegoZwi±zku Koszykówki Pan Grzegorz Bachañski oraz fundacja jedynego Polaka graj±cego w lidze NBA -Marcina Gortata - MG13.

Przez trzy dnia na naszej hali odbêdzie siê 40 meczów, gramy w nastêpuj±cych godzinach:

pi±tek 7-21
sobota 7- 21
niedziela 7-17.

Oficjalne zakoñczenie imprezy i wrêczenie pucharów, medali i nagród odbêdzie sie w niedziele ok.17.00

serdecznie zapraszam media na imprezê, gdy¿ bêdziemy mieli znakomitych go¶ci: z kamer± odwiedzi nas TVP z redaktorami Babiarzem i Szaranowiczem, którzy bêd± na hali w pi±tek w godz. 10-12 komentowaæ mecze, a nastêpnie ok godz. 12:00  odbêdzie siê spotkanie w/w dziennikarzy z dzia³dowsk± m³odzie¿±.

Zestawienie dru¿yn jakie bêd± uczestniczyæ w turnieju Sokó³ Cup 2011 w Dzia³dowie w terminie 17-19 czerwca:
 
rocznik 1998

1. UKS Sokó³ Dzia³dowo
2. UKS Trójka Dzia³dowo
3. MMKS Pierniki Toruñ
4. UKS Stoper G³uchowo
5. UKS "M³ode Or³y" Nowy Dwór Mazowiecki
6. ABC Kaunas
7. UKS Trójka ¯yrardów
8. TKM W³oc³awek  

ROCZNIK 1999

1. UKS Sokó³ Dzia³dowo
2. UKS Trójka Dzia³dowo
3. MTS Basket Kwidzyn
4. BSK Kadet Bia³a Podlaska
5. UKS Trójeczka Olsztyn
6. GTK Gdynia
7. ABC Kaunas
8. UKS Trójka ¯yrardów

 „SOKÓ£ CUP 2011” – plan meczów

PI¡TEK 17.06.2011r.

07:00 UKS STOPER G£UCHOWO – TKM W£OC£AWEK
08:00 UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – ABC KOWNO
09:00 UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS M£ODE OR£Y N. DWÓR MAZOW.
10:00 UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW – PIERNIKI TORUÑ
11:00 UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS TRÓJECZKA OLSZTYN
12:00 UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – BSK KADET BIA£A PODLASKA
13:00 ABC KOWNO – MTS BASKET KWIDZYN
14:00 UKS TRÓJKA DZIA£DOWO - UKS STOPER G£UCHOWO
15:00 PIERNIKI TORUÑ - UKS M£ODE OR£Y NOWY DWÓR MAZOW.
16:00 GTK GDYNIA - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW
17:00 ABC KOWNO - TKM W£OC£AWEK
18:00 UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW - UKS SOKÓ£  DZIA£DOWO
19:00 BSK KADET BIA£A PODLASKA - MTS BASKET KWIDZYN
20:00 UKS TRÓJKA DZIA£DOWO - ABC KOWNO
21:00 UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - GTK GDYNIA

SOBOTA 18.06.2011 r.

07:00 UKS TRÓJECZKA OLSZTYN - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW
08:00 ABC KOWNO - BSK KADET BIA£A PODLASKA
09:00 ABC KOWNO - UKS STOPER G£UCHOWO
10:00 MTS BASKET KWIDZYN - UKS TRÓJKA DZIA£DOWO
11:00 UKS M£ODE OR£Y N. DWÓR MAZOW. - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW
12:00 UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - PIERNIKI TORUÑ
13:00 TKM W£OC£AWEK - UKS TRÓJKA DZIA£DOWO
14:00 UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW - UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO
15:00 GTK GDYNIA - UKS TRÓJECZKA OLSZTYN
16:00 A1 – B2 pó³fina³ ’98 
17:00 A2 - B1 pó³fina³ ’98
18:00 A1 – B2 pó³fina³ ’99
19:00 A2 - B1 pó³fina³ ’99
20:00 A3 – B4 ’98 
21:00 A4 – B3 ’98 

NIEDZIELA 19.06.2011r.

07:00 A3 – B4 ’99 
08:00 A4 – B3 ’99 
09:00 PRZEGRANI Z MECZÓW   29 i 30 ...... - .....7-8m.
10:00 WYGRANI Z MECZÓW     29 i 30 ........ - ......5-6m.
11:00 PRZEGRANI Z MECZÓW   31 i 32.....  - ......7-8 m.
12:00 WYGRANI Z MECZÓW      31 i 32...... - ......5-6 m.
13:00 PRZEGRANI Z MECZÓW    25 i 26.......- ......3-4m.
14:00 PRZEGRANI Z MECZÓW     27 i 28...... - .......3-4m.
15:00 WYGRANI Z MECZÓW       27 i 28  ...... - ......FINA£’99
16:00 WYGRANI Z MECZÓW       25 i 26....... - ........FINA£’98

OFICJALNE ZAKOÑCZENIE TURNIEJU.

Pozdrawiam ORGANIZATOR Jakub PietrzakUKS Sokó³ Dzia³dowo

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Rybnik II - Pogoñ Ruda ¦l...
Rybnik II - Pogoñ Ruda ¦l...
¦KM sezon 06/07 U-14 rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi