News: IX Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki „Baltic Basket Cup” Ko³obrzeg 20-22.V.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 10:16:01
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IX Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki „Baltic Basket Cup” Ko³obrzeg 20-22.V.2011
Turnieje Podsumowanie
IX Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki „Baltic Basket Cup”

Podsumowanie i wyniki IX Festiwalu Koszykówki „Baltic Basket Cup”
Ko³obrzeg 20-22 05 2011

Ch³opcy 1996 Koñcowa klasyfikacja.

1 ¯ak Koszalin
2 Novum Bydgoszcz
3 STK Wilki Morskie Szczecin
4 MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg
5 MOS Sanit Stargard Szczeciñski

Stargard-Ko³obrzeg-45:55
Koszalin-Bydgoszcz-64:63
Szczecin-Ko³obrzeg-55:50
Bydgoszcz-Szczecin-40:29
Ko³obrzeg-Koszalin-31:54
Stargard-Szczecin-37:41
Bydgoszcz-Ko³obrzeg-49:40
Koszalin-Stargard-80:39
Koszalin-Szczecin-61:32
Bydgoszcz-Stargard-60:51

Do „pi±tki” turnieju trenerzy wybrali

- Adam Kadej – ¯AK Koszalin
- Karol Kutta - NOVUM Bydgoszcz
- Kamil Kerl - WILKI Morskie Szczecin
- Pawe³ Lasotka - MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg
- Damian Litwin  - MOS Sanit Stargard Szczeciñski

MVP rocznika - Oskar Rybicki ¯AK Koszalin

Ch³opcy rocznik 1994  - Koñcowa klasyfikacja

1. AZS Koszalin
2. Wilki Morskie Szczecin
3. Spójnia Stargard Szczeciñski
4. Zryw Toruñ
5. Kotwica 50 Ko³obrzeg
6. KK ¦wiecie

Ko³obrzeg - Stargard Szczeciñski  45:63
Toruñ – ¦wiecie                  52:42
Koszalin – Szczecin              49:48
Ko³obrzeg – ¦wiecie              59:45
Koszalin - Stargard Szczeciñski  71 : 43
Toruñ – Szczecin                 61:57
Szczecin – ¦wiecie               55:52
Toruñ - Stargard Szczeciñski     40:70
Ko³obrzeg – Koszalin             37:46
Szczecin - Stargard Szczeciñski  54:37
Koszalin – ¦wiecie               54:45
Ko³obrzeg – Toruñ                47:55
Stargard Szczeciñski – ¦wiecie   66:65
Ko³obrzeg – Szczecin             42:44
Koszalin – Toruñ                 66:36

Do „pi±tki” turnieju trenerzy wybrali:

Dawid Nowak - SPÓJNIA Stargard Szczeciñski
£ukasz Pakula – WILKI Morskie Szczecin
Dominik Gawroñski - AZS Koszalin
Olaf Szamañski - ZRYW Toruñ
Piotr Nosalski - KOTWICA 50 Ko³obrzeg

MVP rocznika - Damian Kropisz AZS Koszalin
Ch³opcy 1999  Kolejno¶æ koñcowa

1. MKS NOVUM Bydgoszcz
2. MUKS Kotwica 50 K-g
3. WKS ¦l±sk Wroc³aw
4. Starboll Boles³awiec
5. MOS Stargard Szczeciñski

MUKS Kotwica 50 K-G- MOS Stargard Szczeciñski   75-31
WKS ¦l±sk Wroc³aw- MKS Novum Bydgoszcz  25-60
MUKS Kotwica 50 K-G- Starbol Boles³awiec  38-37
MOS Stargard Szczeciñski-Starboll Boles³awiec 39-50
Muks Kotwica 50 K-G- WKS ¦l±sk Wroc³aw 45-35
MKS Novum Bydgoszcz- MOS Stargard Szczeciñski  86- 23
WKS ¦l±sk Wroc³aw- Starboll  Boles³awiec 82-78
MUKS Kotwica 50 K-G- MKS Novum Bydgoszcz 48-68
MOS Stargard Szczeciñski- WKS ¦l±sk Wroc³aw 48-100
MKS Novum Bydgoszcz-Starboll Boles³awiec 72- 47

Do „pi±tki” turnieju trenerzy wybrali:

Subocz Grzegorz
- Mos Stargard Szczeciñski                                                
Olbromski £ukasz – WKS ¦l±sk Wroc³aw                                               
Leszczyñski Maciej – Starboll Boles³awiec                                                             Ga³gañski Aleksander – MUKS Kotwica 50 K-G                                              Brzozowski Carlos MKS Novum Bydgoszcz

MVP     Skiba Adam    MKS Novum Bydgoszcz

Dziewczêta 1999  Klasyfikacja koñcowa

1.  SP 56 Szczecin
2.  MUKS Kotwica 50
3.  UKS Pogodno Szczecin
4. UKS Olimpijczyk Drawsko Pomorskie

MUKS Kotwica 50 -UKS Olimpijczyk Drawsko 47:38
UKS Pogodno Sczecin-SP 56 Szczecin 35:83
UKS Olimpijczyk Drawsko- UKS Pogodno Szczecin 39:43
SP 56 Szczecin-MUKS Kotwica 50 ( 56:46)
UKS Pogodno Szczecin-MUKS Kotwica 50( 50:76)
Drawsko-SP 56 Szczecin-32-54

Pi±tka turnieju:

Olimpijczyk Drawsko -Lewandowska Ola
Pogodno Szczecin - Kara¶ Konstancja
Kotwica 50-Mienciuk Klaudia ,
Klimek Natalia

SP 56 Szczecin -¦lepowroñska Sandra

MVP -Wiktoria W³odarczyk (SP 56 Szczecin)


MUKS Kotwica 50 pragnie podziêkowaæ za pomoc w organizacji IX Festiwalu Koszykówki „Baltic Basket Cup”

- Urz±d Miasta Ko³obrzeg.
- MOSiR w Ko³obrzegu.
- OZKosz Szczecin.
- Dyrekcji  Gimnazjum nr 3 przy ul. Okopowej .
- Dyrekcji ZS im. H. Sienkiewicza przy ul. 1 Maja .
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu.
- Firmom: Wendland, Barkas, Tuka
- Sêdziom stolikowym.
- S³u¿bie medycznej.
- Rodzicom zawodników naszego klubu.
- Trenerom zespo³ów bior±cych udzia³ w festiwalu.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKKS Rybnik - MKS Zabrze.. .
MKKS Rybnik - MKS Zabrze.. .
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi