News: XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki M³odzików rocz.98 Bydgoszcz 13-15.V.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 05:37:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki M³odzików rocz.98 Bydgoszcz 13-15.V.2011
Turnieje Podsumowanie
XI  OGÓLNOPOLSKIEGO  TURNIEJU KOSZYKÓWKI  M£ODZIKÓW (rocznik 1998) O PUCHAR  DYREKTORA ZESPO£U SZKÓ£ NR 21  W BYDGOSZCZY. 13-15.05.2011
 
Turniej zgromadzi³ czo³ówkê krajow± w tej kategori wiekowej, tak wiêc  kazdy mecz  sta³ na wysokim pozimie sportowym.
Faworyci nie zawiedli i zdecydowanie wygra³ zespó³ WKK Wroc³aw. Dobre wra¿enie pozostawi³  II zespó³ Novum r. 1999, który to stawia³ dzielnie czo³a najlepszym,  a w meczu o 7 przegra³ jedynie 1 pkt.
Zawodnicyi trenerzy zostali nagrodzeni mnóstwem nagród!!!
Dziêkujemy sponsorom i organizatorom.

Grupa A                                          

Novum I – £KS  52 : 44
¦l±sk - MOS 55 : 24
Novum I - MOS 50 : 38
£KS - MOS 37 : 27
Novum I - ¦l±sk 36 : 69
£KS - ¦l±sk  45 : 49

1. WKS ¦l±sk Wroc³aw          6 pkt 173-105      
2. £KS £ód¼                                5 pkt. 134-120
 
3. MKS Novum I Bydgoszcz   4 pkt. 130-159
4. MOS Stargard Szczeciñski  3  pkt.  89-142     

 Grupa B

WKK - Astoria 89 : 23
WKK- Wrze¶nia 64 : 38
Novum II – Astoria 48 : 53
Novum II - Wrze¶nia 46 : 85
Wrze¶nia – Astoria 75 : 26
WKK – Novum II 85 : 26

1. WKK Wroc³aw                                     6 pkt. 137-85
2. MKS Wrze¶nia                                      5 pkt. 198-136
3. UKS Astoria G 26 Bydgoszcz          4 pkt. 102-212
4. MKS Novum II Bydgoszcz r.1999    3 pkt. 120-223

mecze na ,,krzy¿,,

IV A MOS Stargard Szcz. : III B Astoria Bydgoszcz        44 : 33
III A  Novum I Bydgoszcz  : IV B Novum II Bydgoszcz   76 : 28
I A  WKS  ¦l±sk Wroc³aw  :  II  MKS Wrze¶nia               49 : 45
II A  £KS  £ód¼                    : I B   WKK Wroc³aw           39 : 66

mecze o miejsca

Mecz o VII miejsce Novum II Bydg.  :  Asturia Bydg       55 : 56
Mecz o V miejsce   Novum I Bydg. :  MOS Stargard        45 : 37
Mecz o III miejsce  £KS £ód¼  :  MKS Wrze¶nia              52 : 44
Fina³                        WKK Wroc³aw :  ¦l±sk Wroc³aw       63 : 35

Kolejno¶æ koñcowa Turnieju:

1. WKK Wroc³aw

2. ¦l±sk Wroc³aw
3. £KS £ód¼
4. MKS Wrze¶nia
5. MKS Novum I Bydgoszcz
6. MOS Stargard Szczeciñski
7. UKS Asturia G.26 Bydgoszcz
8. MKS Novum II r.1999 Bydgoszcz

Wyró¿nienia indywidualne

I Pi±tka turnieju:

1. Mateusz Szczepiñski   WKK Wroc³aw
2. Bartosz Kraszewski    ¦l±sk Wroc³aw
3. Piotr Prêdkowski        MKS Wrze¶nia
4. Bartek Morzyszek       £KS £ód¼
5. Andrzej Zakrzewski     MKS  Novum Bydgoszcz

Król Strzelców:    Dawid Olesiñski  WKK Wroc³aw
MVP Turnieju:        Jakub Kobel WKK Wroc³aw

Trenerzy z Bydgoszczy wyró¿nili:


1. Kacpra Jêdrzejczaka Novum II
2. Sylwestra Mellera       Novum I
Dziêkujemy sponsorom turnieju:

Dyrekcja ZS. Nr 21 w Bydgoszczy p. Arletta Pop³awska
Dyrektor ZS. Nr 7 w Bydgoszczy p. Piotr ¯³obiñski
Wydzia³ O¶wiaty i Wychowania w Bydgoszczy
Rada Rodziców przy ZS. nr 21 w Bydgoszczy p. Dariusz Walczak
Rada Osiedla „Bartodzieje”
KPZ-kosz p. Jerzy Nowakowski
Farfur Bydgoszcz  p. Robert Chmieleski
Libus – us³ugi transportowe p. Tadeusz Korcz
Firma Vital    p. Gondek
MKS Novum    p. Tomasz Fr±ckiewicz

Dziêkujemy za udzia³ w turnieju i zapraszamy za rok!!!!
     

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kadra Polski U-16 rocz..92 profil
Kadra Polski U-16 rocz..92 profil
Kadra Polski - dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi