News: XIX Praski Wielkanocny Turniej Minikoszykówki rocz.2000 ch³opcy Pruszków 8-10.IV.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 02:04:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIX Praski Wielkanocny Turniej Minikoszykówki rocz.2000 ch³opcy Pruszków 8-10.IV.2011
Turnieje Podsumowanie
XIX PRASKI  WIELKANOCNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW       
rocznik 2000 i m³.  w dniach 08 – 10 kwietnia 2011 r.

 

P O D Z I A £   N A    G R U P Y
    
GRUPA  A                                                              GRUPA  B 
1.UKS JAGIELLONKA  WARSZAWA               1.WKK I  WROC£AW
2.WKK  II  WROC£AW                              2.UKS LA BASKAT II  WARSZAWA
3.MOSiR  KROSNO                                   3.GKK GRODZISK MAZOWIECKI

 
GRUPA  C                                                               GRUPA  D
1.UKS 9 £OM¯A                                       1.UKS  10 £OM¯A
2.UKS  11 WARSZAWA                              2.UKS  MAK  URSYNÓW
3.UKS LA BASKET I WARSZAWA                  3.MKS PIOTRÓWKA  RADOM

 GRUPA  E                                                             GRUPA  F
1.MKS I  PRUSZKÓW                               1.MOSiR  Z¡BKI
2.UKS  NENUFAR  E£K                               2.MKS OCHOTA  WARSZAWA
3.NIED¯WIADKI REM II PRZEMY¦L A          3.UKS HAJDUKI  CHORZÓW

GRUPA  G                                                              GRUPA  H
1.WKS ¦L¡SK  WROC£AW                        1.MKS II  PRUSZKÓW
2.UKS LEGIA WARSZAWA                         2.MKS  POLONIA  WARSZAWA
3.NIED¬WIADKI REM II PRZEMY¦L B          3.UKS  7  TREFL  SOPOT  

 wyniki w grupach

MUKS Pivot  Piastów – GKK  Grodzisk  Mazowiecki    20:0
UKS La Basket I Warszawa – UKS  11 Warszawa   11:26
UKS MAK  Ursynów – MKS Piotrówka Radom    5:57
UKS Jagiellonka Warszawa – WKK II Wroc³aw    88:8
WKK I Wroc³aw – GKK  Grodzisk  Mazowiecki    20:0
UKS 9 £om¿a – UKS La Basket I Warszawa    18:37
UKS 10 £om¿a – MKS Piotrówka Radom     29:24 
MOSiR Krosno – UKS Jagiellonka Warszawa    25:51
WKK I Wroc³aw – MUKS Pivot  Piastów     32:47
UKS 9 £om¿a – UKS 11 Warszawa      31:15
WKK II Wroc³aw – MOSiR Krosno      11:49
UKS 10 £om¿a – UKS MAK Warszawa     28:16
MUKS  Pivot Piastów – UKS La Basket I  Warszawa   32:12
UKS Jagiellonka Warszawa – UKS  10  £om¿a    69:15
UKS La Basket  II Warszawa – Nied¼wiadki REM II Przemy¶l B  3:66
MOSiR Z±bki – MKS Ochota Warszawa    16:67
MKS II Pruszków – MKS Polonia Warszawa    17:50
MKS I  Pruszków – UKS Nenufar E³k     24:41
WKS  ¦l±sk  Wroc³aw – UKS La Basket II Warszawa  68:  6
Z±bki – UKS Hajduki Chorzów                                          3:47
MKS I  Pruszków – Nied¼wiadki  REM II Przemy¶l A ?
MKS II Pruszków – UKS 7 Trefl Sopot     17:50
UKS Nenufar E³k – Nied¼wiadki REM II Przemy¶l A  56:27
MKS Ochota Warszawa – UKS Hajduki Chorzów   38:17
Nied¼wiadki REM II Przemy¶l B – WKS ¦l±sk Wroc³aw  52:19
MKS Polonia Warszawa – UKS 7 Trefl Warszawa   24:33
UKS NENUFAR E£K – UKS 7 TREFL SOPOT   17:30
MKS OCHOTA WARSZAWA – NIED¬WIADKI  PRZEMY¦L  B 17:43
MKS I  PRUSZKÓW – MKS POLONIA WARSZAWA   12:25
UKS  HAJDUKI  CHORZÓW – WKS  ¦L¡SK  WROC£AW  22:21
NIED¬WIADKI  REM  II PRZEMY¦L – MKS II PRUSZKÓW  20:30
MOSiR  Z¡BKI  - UKS LA  BASKET II  WARSZAWA  47:19
Nied¼wiadki  REM II Przemy¶l B – UKS 7 Trefl  Sopot  42:26
MKS Ochota  Warszawa – UKS Nenufar E³k    32:28
MKS Polonia Warszawa -  UKS Hajduki  Chorzów   33:18
MKS I Pruszków – WKS ¦l±sk Wroc³aw    24:36
MKS II  Pruszków – MOSiR Z±bki     32:15
Nied¼wiadki REM II Przemy¶l A – UKS La Basket Warszawa 58:10
MOSiR Krosno – MKS Piotrówka  Radom    36:24
WKK I Wroc³aw  - UKS 9 £om¿a     33:7
WKK II Wroc³aw – UKS MAK Ursynów    15:33
UKS 11 Warszawa – GKK Grodzisk Mazowiecki   20:0
WKK I  Wroc³aw – MOSiR Krosno     30:36
UKS 9 £om¿a – MKS Piotrówka Radom    12:22
UKS MAK Ursynów – UKS 11 Warszawa    20:0
WKK II Wroc³aw – GKK Grodzisk Mazowiecki   20:0
UKS Jagiellonka Warszawa – UKS Pivot Piastów   31:43
UKS La Basket Warszawa – UKS 10  £om¿a    25:26

mecze o miejsca

o miejsca  23          UKS  La Basket II  Warszawa
o miejsca  21 – 22   Nied¼wiadki  REM  II Przemy¶l A – WKK II  Wroc³aw 35:10
o miejsca  19 – 20   UKS  11  Warszawa – MOSiR  Z±bki      0:20
o miejsca  17 – 18   UKS  MAK Ursynów -  MKS II Pruszków               9:32
o miejsca  15 – 16   MKS I Pruszków – WKK I  Wroc³aw   13:22
o miejsca  13 – 14   WKS ¦l±sk Wroc³aw -  MKS Piotrówka  Radom 40:14
o miejsca   11 – 12  UKS Hajduki  Chorzów – UKS 9 £om¿a   46:1
o miejsca    9 – 10   MKS Polonia  Warszawa – MOSiR Krosno  37:28
o miejsca    7 – 8     UKS  Nenufar  E³k – UKS La Basket I Warszawa  34:13
o miejsca     5 – 6    MKS Ochota  Warszawa – UKS 10 £om¿a  39:21
o miejsca    3 – 4     UKS 7 Trefl  Sopot – UKS Jagiellonka  Warszawa  22:36 
o miejsca    1 – 2     Nied¼wiadki REM Przemy¶l B – MUKSPivot Piastów 31:34

KLASYFIKACJA  KOÑCOWA  TURNIEJU

 1. MUKS  PIVOT  PIASTÓW
R¿ysko  Patryk  ,Owczarek  Damian , Banasiuk  Jacek , Ugnecki  Sebastian ,
Go³ek  Przemys³aw ,Nowak  Patryk ,Wojtaszek Bartosz ,Radomski  Oskar ,
Kania  Krzysztof  , Szynkiewicz Daniel , Ko¶ciesza  Kacper , Jasiñski  Moko³aj,
TRENER  -  KURDZIEL  JAROS£AW

2. Nied¼wiadki REM II Przemy¶l B
3. UKS  Jagiellonka  Warszawa
4. UKS 7 Trefl Sopot
5. MKS Ochota Warszawa
6. UKS 10 £om¿a
7. UKS Nenufar  E³k
8. UKS  La  Basket  I  Warszawa
9. MKS  Polonia  Warszawa
10. MOSiR  Krosno
11. UKS  Hajduki  Chorzów
12. UKS  9  £om¿a
13. WKS  ¦l±sk  Wroc³aw
14. MKS  Piotrówka  Radom
15. WKK I  Wroc³aw
16. MKS I  Pruszków
17. MKS II  Pruszków
18. UKS MAK  Ursynów
19. MOSiR  Z±bki
20. UKS  11  Warszawa
21. Nied¼wiadki  REM  II  Przemy¶l  A
22. WKK  II   Wroc³aw
23. UKS  La  Basket  II  Warszawa

Prezes Warszawskiego Okrêgowego Zwi±zku Koszykówki Województwa Mazowieckiego

mgr in¿. Micha³ Lesiñski


FOTO-ORGANIZATOR

Je¶li posiadacie fotki z turnieju a chcieliby¶cie zamie¶ciæ je w naszej galerii to proszê przes³aæ na zbyszekbytomski@gmail.com
Komentarze
JR dnia kwiecie 13 2011 22:23:04
BRAWO MUKS PIVOT PIASTÓW smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
2 Pogoñ Ruda ¦l - Mickiewicz Katowice
2 Pogoñ Ruda ¦l - Mickiewicz Katowice
¦KM sezon 07/08 U-20 rocznik 89-88
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi