News: VIII Miêdzynarodowy Turniej Nida Cup ch³opcy i dziewczyny rocz.1998 Nidzica 4-6.III.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 13:29:19
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VIII Miêdzynarodowy Turniej Nida Cup ch³opcy i dziewczyny rocz.1998 Nidzica 4-6.III.2011
Turnieje Podsumowanie
Zakoñczy³ siê Miêdzynarodowy Turniej Minikoszykówki Nida Cup 2011 o Puchar Burmistrza Nidzicy. Zwyciê¿yli dziewczêta z ¯yrardowa oraz ch³opcy z W³oc³awka.

Po rozegraniu 49 meczów znamy ju¿ zwyciêzców VIII Miêdzynarodowego Turnieju Minikoszykówki Nida Cup 2001.

O zwyciêstwo w Miêdzynarodowym Turnieju Nida Cup 2011 walczy³y koszykarki z Dzia³dowa i ¯yrardowa. Oba zespo³y mia³y na swoim koncie po 5 zwyciêstw. W ostatnim meczu dziewczêta z ¯yrardowa pokona³y koszykarki z Dzia³dowa 33 do 11 i zdoby³y puchar burmistrza Nidzicy.
O pierwsze miejsce w¶ród ch³opców walczyli zawodnicy z Nowego Targu i W³oc³awka. Zawodnicy z W³oc³awka mieli na swoim koncie 6 zwyciêstw i ¿adnej pora¿ki. Ch³opcy z Nowego Targu zwyciê¿yli 5 razy. Ostatecznie w meczu fina³owym Nowy Targ uleg³ dru¿ynie z W³oc³awka 16 do 50.

DZIEWCZÊTA

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

I miejsce - ¯yrardów
II miejsce -Dzia³dowo
III miejsce - Jedynka Nidzica

IV miejsce - Olsztynek
V miejsce - Lêbork
VI miejsce - Trójka Nidzica
VII miejsce -Ostro³êkaWYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP
 
Julia Niemojewska
(¯yrardów)


 ALL STARS Najlepsza pi±tka turnieju


Agata Fydrych -Jedynka Nidzica
Wiktoria Pernak -Dzia³dowo
Karolina Orzo³ - ¯yrardów
Martyna Murza - Olsztynek
Monika Pawelczyk - Lêbork

 Najlepsze zawodniczki zespo³ów:


Olsztynek - Wiktoria Ogonowska
Ostro³êka - Patrycja Bia³obrzewska
Lêbork - Marta Robótnikowska
Dzia³dowo - Manuela Olszewska
Jedynka Nidzica - Aneta Sochaczewska
Trójka Nidzica -Kinga Go³êbiewska
¯yrardów - Magda Koz³owska

FOTOGALERIA-MARTY-KANIECKIEJ
CH£OPCY

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

I miejsce - W³oc³awek
II miejsce -Nowy Targ
III miejsce - ¯ubr Bia³ystok

IV miejsce - 3 Dzia³dowo
V miejsce - Sokó³ Dzia³dowo
VI miejsce - Litwa
VII miejsce -Trójka Nidzica
VIII miejsce - ¯yrardów


WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP -
Stefan Marchlewski
(W³oc³awek)

 ALL STARS Najlepsza pi±tka turnieju


Maciej Trzciñski -Nowy Targ
Bartek Pietras -W³oc³awek
£ukasz Sawicki - Bia³ystok
Mateusz £azowy - 3 Dzia³dowo
Mi³osz P³ocharski - Sokó³ Dzia³dowo
 Najlepsi zawodnicy zespo³ów:

W³oc³awek - Adrian Rêgocki
Nowy Targ - Maksymilian Senio
¯ubr Bia³ystok -
Krzysztof Selwoñczuk
3 Dzia³dowo - Gracjan Jackowski
Sokó³ Dzia³dowo - Nicholas Malulu
Litwa - Povilas Liudavicius
Trójka Nidzica - Jakub Jaskólski
¯yrardów -
£ukasz StasiñskiNagrody wrêczono równie¿ trenerom, sêdziom oraz komentuj±cemu trzydniow± imprezê Stanis³awowi Koziñskiemu. Wrêcza³ je burmistrz Nidzicy Dariusz Szypulski, wiceburmistrz, Beata Nasiadka oraz dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 3 Ma³gorzata Gorczyñska.

¬RÓD£O-INFORMACJI-WYNIKI-RELACJE-GALERIE
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
WTK W³oc³awek.
WTK W³oc³awek.
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi