News: Ogólnopolskie Turnieje Kadet oraz m³odzik rocz.1998: Stargard Szczeciñski 3-5.XII 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 01:30:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Ogólnopolskie Turnieje Kadet oraz m³odzik rocz.1998: Stargard Szczeciñski 3-5.XII 2010
Turnieje Podsumowanie
XVII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów rocznik 1996 o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Stargard Szczeciñski 3-5.12.2011 

Na zorganizowane seminarium szkoleniowe w dniu 03.12.2010r. przyby³y w³adze miasta oraz cz³onkowie Zarz±du KS „Spójnia”. Uroczysto¶ci otwarcia i zakoñczenia turnieju u¶wietni³y wystêpy zespo³ów  z M³odzie¿owego Domu Kultury

W turnieju rozegrano ³±cznie 14 meczów systemem „ka¿dy z ka¿dym”

STK WILKI MORSKIE  SZCZECIN PK - POMERANIA 96 GDAÑSK 51 : 50
MKKS ¯AK KOSZALIN - MOS SANIT STARGARD 41 : 45
KS SPÓJNIA STARGARD PK - KOTWICA 50 KO£OBRZEG 68 : 28
MOS SANIT STARGARD - STK WILKI MORSKIE SZCZECIN PK 24 : 55
KS SPÓJNIA STARGARD PK - POMERANIA 96 GDAÑSK  37 : 73
MKKS ¯AK KOSZALIN - KOTWICA 50 KO£OBRZEG  54 : 37
MOS SANIT STARGARD -   KOTWICA 50 KO£OBRZEG  25 : 45
KS SPÓJNIA STARGARD PK - STK WILKI MORSKIE SZCZECIN PK 37 : 32
POMERANIA 96 GDAÑSK -   MKKS ¯AK KOSZALIN  68 : 30
KOTWICA 50 KO£OBRZEG -   STK WILKI MORSKIE SZCZECIN PK  39 : 52
KS SPÓJNIA STARGARD PK  -   MKKS ¯AK KOSZALIN  54 : 34
MOS SANIT STARGARD -   POMERANIA 96 GDAÑSK  21 : 74
POMERANIA 96 GDAÑSK -   KOTWICA 50 KO£OBRZEG  66 : 31
STK WILKI MORSKIE SZCZECIN PK -   MKKS ¯AK KOSZALIN  48 : 35

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

I   POMERANIA 96 GDAÑSK    Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
II  MKKS ¯AK KOSZALIN    Puchar Prezydenta Miasta Stargardu Szczeciñskiego
III KOTWICA 50 KO£OBRZEG   Puchar Starosty Stargardzkiego
IV  MOS SANIT STARGARD  Puchar Naczelnika Wydzia³u Edukacji UM
V   STK WILKI MORSKIE SZCZECIN PK  Puchar Naczelnika Wydzia³u Kultury, Sportu i Turystyki Urzêdu Miejskiego w Stargardzie
VI  KS SPÓJNIA STARGARD PK   Puchar Prezes MKS „HETMAN” Stargard WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

Najlepszy zawodnik turnieju:

Pawe³ Kreft 
POMERANIA 96 GDAÑSK

Król strzelców turnieju:
Aleksander Kapral
STK WILKI MORSKIE SZCZECIN

Puchar Fair Play   KOTWICA 50 Ko³obrzeg

 Pierwsza pi±tka turnieju: Druga pi±tka turnieju:Zawodnicy wyró¿nieni przez trenerów:
     
Kacper Borawski STK WILKI MORSKIE SZ.
Marcin Goiñski  KOTWICA 50 KO£OBRZEG
Adam Kadej   MKKS ¯AK KOSZALIN
Krystian Onopiuk   MOS SANIT STARGARD
Wojciech Jakubiak  POMERANIA 96 GDAÑSK
Damian Litwin  MOS SANIT STARGARD
Patryk Kacprzak  STK WILKI MORSKIE SZ.
Pawe³ Lasota  KOTWICA 50 KO£OBRZEG
Kacper Wi¶niewski  MKKS ¯AK KOSZALIN
Jêdrzej Szymañski  POMERANIA 96 GDAÑSK 
POMERANIA 96 GDAÑSK   Przemys³aw Fuks
MKKS ¯AK KOSZALIN  Oskar Rybicki
KOTWICA 50 KO£OBRZEG  Maciej Tetera
MOS SANIT STARGARD   Cezary Nebratenko
STK WILKI MORSKIE SZ. PK  Kamil Kerl
KS SPÓJNIA STARGARD PK Patryk Ziêtek  

Organizatorami turnieju byli: MKS „HETMAN”, Gimnazjum nr 1,  KS „SPÓJNIA”

FOTOGALERIA


PUCHAR PREZYDENTA MIASTA STARGARD SZCZECIÑSKI ch³opcy rocznik 1998 i m³odsi    03-05-12.2010r.

WYNIKI MECZÓW

MOS I STARGARD -  MOS II STARGARD PK 48:41
SKK KOTWICA KO£OBRZEG -   MOS II STARGARD PK  75:51
KS SPÓJNIA STARGARD PK - MKKS ¯AK KOSZALIN 86:8
KS SPÓJNIA STARGARD PK - SKK KOTWICA KO£OBRZEG 96:32
MOS I STARGARD - MKKS ¯AK KOSZALIN 48:69
MKKS ¯AK KOSZALIN - MOS II STARGARD PK 70:36
MOS I STARGARD - SKK KOTWICA KO£OBRZEG 30:39
KS SPÓJNIA STARGARD PK - MOS II STARGARD PK 19:63
MKKS ¯AK KOSZALIN - SKK KOTWICA KO£OBRZEG 66:52

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 MKKS ¯AK KOSZALIN
2 SKK KOTWICA KO£OBRZEG
3 MOS I STARGARD
4 MOS II STARGARD PK
5 KS SPÓJNIA STARGARD PK

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE:

Najlepszy zawodnik turnieju: Krzysztof Bober  MKKS ¯AK KOSZALIN

Król strzelców: Wojciech Parcheta  MKKS ¯AK KOSZALIN

Puchar FAIR PLAY:  MKKS ¯AK KOSZALIN

PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU:

Kacper Haberka - SKK KOTWICA KO£OBRZEG
Mateusz Pryæ - MOS I STARGARD
Dominik Grudziñski - MOS I STARGARD
Cezary Baæ - MKKS ¯AK KOSZALIN
Patryk £yszyk - MKKS ¯AK KOSZALIN

DRUGA PI¡TKA TURNIEJU:

Eryk Maczlenis
 - MKKS ¯AK KOSZALIN
Piotr Kwiatkowski   - MKKS ¯AK KOSZALIN
Hubert Przybylski - MOS I STARGARD
Adam Jarkiewicz - SKK KOTWICA KO£OBRZEG
Maksymilian Redmann - SKK KOTWICA KO£OBRZEG

ZAWODNICY WYRÓ¯NIENI PRZEZ SWOICH TRENERÓW:

Adam Bakalarczyk
 - SKK KOTWICA KO£OBRZEG
Kamil Lont - MOS I STARGARD
Micha³ Szmit - MOS I STARGARD
Maciej Gaziñski - MKKS ¯AK KOSZALIN
Franciszek Wêc³awowicz - KS SPÓJNIA STARGARD PK

Wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzymali pami±tkowe koszulki z logo turnieju ufundowane przez Urz±d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim.

Ze sportowym pozdrowieniem     O r g a n i z a t o r z y

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
te pechowe biale koszule
te pechowe biale koszule
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi