News: Pomerania Cup Turniej Kadr Wojewódzkich ch³opców rocz.1996/97 Region Pó³noc Cz³uchów 19-21.XI.2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 03:45:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pomerania Cup Turniej Kadr Wojewódzkich ch³opców rocz.1996/97 Region Pó³noc Cz³uchów 19-21.XI.2010
Turnieje Podsumowanie
Problemy widziane z Cz³uchowa
W Cz³uchowie zakoñczy³ siê trzeci turniej kadr wojewódzkich Pomerania Cup 2010. Impreza trwa³a trzy dni. Do Cz³uchowa zawita³o sze¶æ kadr – ³ódzkie, lubuskie, mazowieckie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Turniej mia³ byæ selekcj± do kadry Polski. Plany by³y szumne, mieli byæ trenerzy kadry, mia³y byæ badania, mia³y byæ szkolenia. Rzeczywisto¶æ by³a jak zawsze szara.


CZYTAJ-WIÊCEJ-ANTYBLOG-MARCIN-KORPOLEWSKI

Wyniki


Wielkopolskie – Lubuskie 84:49 (21:5, 31:13, 22:18, 10:13)
Pomorskie - £ódzkie 78:48 (17:11, 20:11, 19:16, 22:10)
Kujawsko-pomorskie - Mazowieckie 50:80 (14:15, 11:23, 14:16, 11:26)
Wielkopolskie - Pomorskie 48:81 (12:27, 20:18, 8:14, 8:22)
£ódzkie - Kujawsko-pomorskie 51:75 (7:14, 10:25, 12:15, 22:21)
Lubuskie - Mazowieckie 48:108 (14:32, 6:34, 14:19, 13:24)
Pomorskie - Lubuskie  94-45 2(8-7, 33-3, 16-20,17-15)
Mazowieckie - £ódzkie  97 : 54
Kujawsko-pomorskie - Wielkopolskie  62-77
Lubuskie – £ódzkie 53 : 91
Wielkopolskie – Mazowieckie 60 -71
Pomorskie - Kujawsko-pomorskie 70: 51
Kujawsko-pomorskie - Lubuskie 105 : 54
Mazowieckie - Pomorskie 71 : 62
£ódzkie – Wielkopolskie 50 : 105

 
KOÑCOWA KLASYFIKACJA

   MPKT ZD ST BILANS 
 1Mazowieckie    10 5 0 426 275 151
 2Pomorskie  5  9 4 1 385263 122
 3Wielkopolskie  5  8 3 2 375312    63
 4Kujawsko-pomorskie 5  7 2 3 343332   11
 5£ódzkie 5  6 1 4 294 408 -114
 6Lubuskie 5  5 0 5 249482 -233

 MVP Turnieju: Grzegorz Kulka (mazowieckie)
Najbardziej perspektywiczny zawodnik: Grzegorz Kulka (mazowieckie)

TOP 10 Najskuteczniejsi strzelcy turnieju:


 1 KULKA GRZEGORZ    91  mazowieckie
 2 KREFT PAWE£    71   pomorskie
 3 FANSLAU £IKASZ  66    kujawsko-pomorskie
 4 £UKCKA PIOTR  65    ³ódzkie
 5 ZYWERT MAREK   64    wielkopolskie
 6 ORGANI¦CIAK JAKUB  58    ³ódzkie
 7 PUCHALSKI KRZYSTOF  57    mazowieckie
 8 MAREK MICHA£   57    wielkopolskie
 9 DER JAUB    56    lubuskie
 10 PRZYBYLSKI FILIP   54    lubuskie
SYLWETKI-WSZYSTKICH-ZAWODNIKÓW


 MIEJSCE DRU¯YNASK£AD MVP DRU¯YNY 
 I    SEWERYN RADOMSKI 
 II   PAWE£ CZERNIAWSKI 
 III   MICHA£ MAREK 
 IV   ADRIAN WARSZAWSKI 
   V   PIOTR £UCKA 
 VI   JAKUB DER 

Serdeczne podziêkowania dla pana Marcina Korpolewskiego za zrobienie i dostarczenie fotek
Komentarze
JR dnia listopad 22 2010 08:39:10
Gratulacje dla Mazowszasmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [1 Gos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
rocz.1993 Kadra ¦l±ska
rocz.1993 Kadra ¦l±ska
Kadra ¦l±ska r.93 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi