News: Kadra Polski z ¦l±skim zawodnikami rocz 1994 i 1993 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:41:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski z ¦l±skim zawodnikami rocz 1994 i 1993
Kadra Polski

 Trener Tomasz Niedbalski zaprasza wszystkich do odwiedzania strony SMS PZKosz. we W³adys³awowie. Mo¿na w niej znale¼æ wszystkie informacje dotycz±ce naboru. Wiele ciekawych zdjêæ oraz filmików. Dla trenerów oraz instruktorów koszykówki opracowane zestawy æwiczeñ oraz odno¶niki do ciekawych stron. W k±ciku zawodnika - filmy TOP 5 z ka¿dego meczu. Zapraszamy do odwiedzania strony!

http://sms-cetniewo.pl


Tomasz Niedbalski - 34 lata

KARIERA TRENERSKA

1998 - 2009 trener m³odzie¿owych zespo³ów klubu MOSM Bytom
1998 - 2008 trener w szkoleniu wojewódzkim (Kadry Makroregionalne, Kampy Wojewódzkie i Kampy Centralne)
2004/2005 – II trener Kadry Polski Kadetów u trenera B. Pamu³y
2005/2006 –II trener R. Kalwasiñskiego w Kadrze Polski Kadetów
2006 -2009 – Uczestnik elitarnej szko³y Trenerów Europejskich FIBA
2007/2008 – II trener Kadry Polski Kadetów u trenera P. Bakuna
2007-2009 - prowadzi³ selekcjê zawodnicz± w Kadrze Narodowej U-15
2008 – 2010 trener OSSM Jaworzno
2008-2010 – uczestnik Szko³y Trenerów PZKosz
2008 -2010 – asystent trenera J. Szambelana w Kadrze Polski Kadetów i Juniorów M³odszych  
 
SUKCESY

2003- VIII miejsce Mistrzostw Polski Juniorów Starszych (jako I trener)
2004 - VII miejsce Mistrzostw Polski Juniorów Starszych (jako I trener)
2004 – gra w Mistrzostwach Europy Dywizji A Kadry Polski Kadetów 15 miejsce (jako asystent)
2005 – gra w Mistrzostwach Europy Dywizji B Kadry Polski Kadetów - 5 miejsce (jako asystent)
2005 – IV miejsce Mistrzostw Polski Juniorów (jako I trener)
2005 - VIII miejsce Mistrzostw Polski Kadetów (jako I trener)
2006 – V miejsce Mistrzostw Polski M³odzików (jako I trener)
2008 – V miejsce Mistrzostw Polski Kadetów (jako I trener)
2008 – XIV miejsce w Mistrzostwach Europy U-16 dywizji A ( jako asystent)
2009 – ukoñczy³ szko³ê trenerów FIBA
2009 – IV miejsce Mistrzostw Europy U-16 Dywizji A (jako asystent)
2010 – ukoñczy³ Szko³ê Trenerów PZKosz
2010 – II miejsce w Mistrzostwa ¦wiata Juniorów m³odszych (jako asystent) 

http://sms-cetniewo.pl


  Dawid Ko³akowski
Data urodzenia: 13.01.1993 
Miejsce urodzenia: Katowice 
Wzrost: 208 cm
Waga: 86 kg
Pozycja: Silny skrzyd³owy
Wychowanek: MKS Zabrze
Pierwszy trener: Mijas
Klub: Trefl Sopot
Trener: Marcin Lichtañski
 
Grzegorz Paszek
Data urodzenia: 22.04.1993
Miejsce urodzenia: Jastrzêbia-Zdrój 
Wzrost: 203 cm
Waga: 100 kg
Pozycja: center
Klub: MKKS Rybnik
Trener: Grzegorz Adamczyk

 

  Mateusz Miga³a
Data urodzenia: 28.10.1994   
Miejsce urodzenia: Bytom 
Wzrost: 199 cm
Waga: 89 kg
Pozycja: 3/4
wychowanek MOSM Bytom
Pierwszy trener: Rados³aw Fudali
Aktualny Klub: GTK Gdynia
Trener: Rafa³ Knap
  Stanferd Sanny
Data urodzenia: 23.02.1994 
Miejsce urodzenia: Warszawa 
Wzrost: 184 cm
Waga: 81 kg
Pozycja: obroñca
Klub: GTK Gliwice
Trener: Janusz Ko³cz
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
III - miejsce dla MOSM Bytom II
III - miejsce dla MOSM Bytom II
Turniej kadetów r.91/92 Bytom 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi