News: Klubowy Turniej o Puchar Gorc ch³opcy rocznik 1997 Nowy Trag 24-26 wrzesieñ 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 09:59:16
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Klubowy Turniej o Puchar Gorc ch³opcy rocznik 1997 Nowy Trag 24-26 wrzesieñ 2010
Turnieje Podsumowanie
Za nami Klubowy Turniej ch³opców rocznik 1997 o Puchar Gorce pod patronatem Starosty Nowatorskiego w Nowym Targu. Celem turnieju by³o wy³onienie najlepszych zawodników do kadry województwa ma³opolskiego rocznika 1997 i m³odsi.

W turnieju bra³o udzia³  5 czo³owych  zespo³ów z Ma³opolski ( zabrak³o Wis³y Kraków która w tym czasie uczestniczy³a w turnieju w Kielcach ) Ju¿ w najbli¿szy czwartek w Nowym Targu rozpocznie siê pierwsza konsultacja kadry województwa ma³opolskiego. Go¶cinie w turnieju uczestniczy³ zespo³y z Jaworzna oraz Stalowej Woli. Mecze rozgrywane by³y wed³ug nowych przepisów obowi±zywa³a ,,pasarella oraz krycie ,,ka¿dy swego,, Puchar Gorc powêdrowa³ do Wieliczki. W wielkim finale UKS Regis Wieliczka w sk³adzie w którym wystêpuje jeden z najlepszych zawodników w tej kategorii wiekowej w Polsce Adam Kulasiak pokona³ GOSSM Stalowa Wola Trzy pierwsze zespo³y otrzyma³y Puchary a najlepsi zawodnicy z ka¿dej dru¿yny nagrody rzeczowe

Wyniki spotkañ

MKS PM Tarów - KS Niwa O¶wiecim 85 : 39
25-7, 16-15, 33-8, 12-8
Tanów: Pulak 32, Piasecki 19, Kargul 10, Kuca 10, Slautchev 9, Bylica 5
O¶wiecim: Sporysz 14, Bo¿enko 9, S³omka 6, Gonszcz 4, Wierzbiki  2, Wi¶niewski 2, Zabawski 2
 
UKS Regis  Wieliczka - MCKiS Jaworzno 92 : 49

28-12, 15-10, 29-11, 20-16
Wieliczka: Kulasiak 37, ¦ledziowski 11, Kot 10, Bednarz 9, Kozaczyñaski 8, Palmowski 8, ¦wirad 4, Chytro¶ 2, Ca³ka 2,Janus 1
Jaworzno: Sewio³ 15, Brzozowski 12, Sadzyñski 12, Molenda 2, £uzak 2, Stanek 2, Bialik 2, Panek 2

KS Korona  - O¶. Gim. Stalowa Wola 65 : 72
18-17, 11-19, 23-10, 13-26
Kraków: Ku³a 32, Matysiak 11, Jaskowski 6, Szymañski 5, Salamoñski 4, Róg 3, anusz 2, Ideæ 2,
Stalowa Wola: Karlik 22, Bandyga 13, Czapor 12, Bielecki 6, ¦liwiñski 5, Merkiel 4, Szwedo 4, Golec 4

Regis Wieliczka - MKS PM Tarnów 75 : 54
28-13, 15-15, 11-10, 21-14
Wieliczka: Kulasiak 49, Pasula 8, Kozaczyñski 4, Bednarz 4, Palmowski 2, Janus 2
Tarnow: Piasecki 19, Kargul 10, Pulak 10, Górski4, Bylica 4, uca 2

Niwa O¶wiecim  - MCKiS Jaworzno 39: 44
8-19, 9-2, 13-12, 9-11
O¶wiecim: Wierzbicki 7, Sporysz 6, Bo¿enko 6, Wi¶newski 4, Zabawski 4, Spiesz 4 Graca 3, Goszcz 2, S³omka 2
Jaworzno: Sewio³ 16, Sadzyñski 14, Stanek 5, Brzozowski 4, Bialik 3, Panek 2, 

OSSM Stal Stalowa Wola - Pi±tka Nowy Targ 37 : 22
mecz przerwano w 2 po³owie z powodu powa¿nej kontuzji zawodnika z Stalowej Woli
trenerzy wraz z sêdziami postanowili pozostawic wynik  37: 22 do koñca
MKS PM - Jaworzno

MKS PM Tarnów - MCKiS Jaworzno 62 : 47
19-6, 7-13, 18-10, 18-18
Tarnów: Pulak 28, Piasecki 12, Kuca 11, Slavtchev 6, Bylica 1
Jaworzno; Sewio³ 28, Sadzyñski 9, Ma¶lanka 2, Owazny 2, Brzozowski 2, Kuziak 2,

UKS Regis Wieliczka - KS Niwa O¶wiecim 64 : 47
25-8, 17-21, 10-11, 12-7
Wieliczka: Bednarz 16, Kot 11, Palmowski 7, ¦ledziowski 10, Janus 9, Palmowsi 7, Kozaczyñski 5, ¦wirad 4, Kulasiak 2
O¶wiecim: Sporysz 13, Gonszcz 11, Wierzbicki 8, Wi¶niewski6, Bo¿enko 4 S³omka 2, Copik 2 Spiesz 1

KS Korona Kraków - UKS 5 Nowy Targ 109 : 86
32-15, 21-23, 22-32, 34-16
Korona: Ku³aga 42, Szymañski 19, Matysiak 18, Jaskowski 8, Salamoñski 5, Janusz 4, Róg , Nowak 3, Dyrda 1
Nowy Targ: Kowalczuk 30, Debas 21, Pierwo³a 16, Trzciñski 8, ¯muda 7, Brynarski 2, Leja 2


Grupa A                                                             Grupa B

UKS Regis Wieliczka 6 pkt.   3/0                 
MKS PM Tarnów        5 pkt.   2/1                            G0SSM Stalowa Wola 4 pkt. 2/0
MCKiS Jaworzno       4 pkt    1/2                             KS Korona Kraków 3 pkt. 2/1
KS Niwa O¶wiêcim     3 pkt.                                    UKS 5 Nowy Trag 2 pkt 0/2

mecz o 5 miejsce
UKS 5 Nowy Trag  - MCKIS Jaworzno 37 : 70
6-23,10-17, 9-16,12-14
Jaworzno: Ma¶laka (Ponton) 2, Molenda (Rumun) 3, Brzozowski (M³ody) 5,
Kuzak (Kuzi) 2, Sadzyñski (Hugo) 21, Owa¿ny (Misiek) 2, Stanek (Sznycel) 2, Bialik (P±cki) 2, Panek (Killer) 8, Klimek (D³ugi) 7, Sewio³ (Wiktor) 16
Nowy Trag: Kowalczuk 5, Trzciñski 5, Pierwo³a 8, ¯muda 9, Balokowicz 3, Derebas 7

mecz o 3 miejsce
Korona Kraków  - Pa³ac M³odziezy Tarnów  42 : 75
10-16, 7-25, 10-23, 15-11
Korona: Ku³aga 18, Matysiak 8, Jaskowski 7, Anweiler 3, Szymañski 3, Róg 2, Nowak 1
Tarnów: Pulak 22, Kargul 20, S³autchev 11, Kuca 8, Milczek 6, Górski 4, Bylica 2, Piasecki 2

mecz o 1 miejsce
GOSSM Salowa Wola - UKS Regis Wieliczka 69 : 75
18-25, 11-15, 19-12, 21-23
Stalowa Wola: Czapor 24, Karlik 18, Golec 9, Merkiel 5, ¦liwiñski 4, Bielecki 4, W±troba 2, Szwedo 2, Ró¿ycki 1
Wieliczka: Kulasiak 41, Bednarz 7, ¦wirad 7, ¦ledziowski 7, Palmowski 6, Kot 4, Ca³ka 3

TOP 10 Najlepsi strzelcy

1  Kulasiak Adam (Regis Wieliczka)  129 pkt. / 4 mecze / ¶rednia 32 pkt.
2. Ku³aga Jakub ( Korona Kraków) 82 pkt. / 3 mecze / ¶rednia 27 pkt.
2. Pulak Sebastian ( PM Tarnów) 92 pkt . / 4 mecze / ¶rednia 23 pkt
4. Sewio³ Wiktor (MCKiS Jaworzno) 77 pkt. / 4 mecze / srednia 19 pkt.
5. Karlik B³a¿ej (GOSSM Stalowa Wola 51 pkt / 3 mecze / ¶rednia 17 pkt.
6. Kowalczuk Micha³ (5 Nowy Targ) 46 pkt. / 3 mecze /¶rednia 15 pkt.
7. Czapor Szymon (GOSSM Stalowa Wola 43 pkt. / 3 mecze / ¶rednia 14 pkt.
8. Sadzyñski Piotr ( MCKiS Jaworzno) 56 pkt. /4 mecze / ¶rednia 14 pkt.
9. Piasecki Mi³osz (PM Tarnów) 52 pkt. /4 mecze / ¶rednia 13 pkt.
10. Bandyga Marcin (GOSSM Stalowa Wola) 22 pkt. / 2 mecze / 11 pkt.
     Kargul Daniel (PM Tarnów 44 pkt./ 4 mecze / ¶rednia 11 pkt.
     Sporysz Filip (Niwa O¶wiecim) 33 pkt. / 3 mecze / ¶rednia 11 pkt.MIEJSCE KLASYFIKACJA DRU¯YNOWA,,,,,,,,,,,......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MVP W SWOICH DRU¯YNACH
    I   UKS REGIS Wieliczka

 trener: Marek Paulisch

Adam Kulasiak  4/129   MVP
Jakub Bednarz  4/36   
Micha³ ¦ledziowski 4/32   
Krzysztof Kot  4/25   
Tomasz Palmowski 4/23   
Micha³ Kozaczyñski 4/19    
Aleksander ¦wirad  4/15
£ukasz Janus  4/12
Jan Pasula   4/8
Filip Ca³ka   4/5
Daniel Chytro¶  4/2
Jakub Iwanek 
 
  II   GOSSM Stalowa Wola

 trener: Damian Skiba

B³a¿ej Karlik  3/51   MVP
Szymon Czopor  3/43  
Marcin Bandyga  2/22  
Micha³Merkel  3/18  
Jakub Golec  3/17 
Mateusz Bielecki  3/11
Wojciech ¦liwiñski 3/10
Micha³ Szwedo  3/6
Wojciech W±troba  3/4
Jakub Ró¿ycki  3/2
Micha³ Partyka  3/0

 
 III   Pa³ac M³odziezy Tarnów

 trener: Krzysztof Wawrzonek

Sebastian Pulak  4/92  MVP
Mateusz Górski  4/8
Mi³osz Piasecki  4/52   
Pawe³ Miczek  4/6
Daniel Kargul  4/44   
Andrzej Miczek  4/0
Jakub Kuca   4/33   
Maciej Kozub  4/0
Micha³Slavtchew  4/29   
Piotr Jaworski
Filip Bylica   4/12
 
  IV   KS KORONA Kraków

 trener: Wojciech Bychawski

Jakub Ku³aga  3/82   MVP
Adam Matysiak  3/37   
Dawid Szymañski  3/27   
Kamil Jaskowski  3/21   
Adam Róg   3/9   
Norbert Salamoñski 3/9   
Jan Anweiler  3/8
Patryk Janusz  3/6
Piotr Nowak  3/3
Krystian Idêæ  3/2
Artur Nowak  3/1
Damian Dyrda  3/1
 
   V   MCKiS Jaworzno

 trener: Maciej Golec

Wiktor Sewio³  4/75   MVP
Piotr Sadzyñski  4/56   
Micha³ Brzozowski 4/23   
Tomasz Panek  4/12   
Filip Stanek   4/9   
Pawe³ Klimek  4/7   
Jakub Bialik  4/7
Piotr Kuzak   4/6
Damian Molenda  4/5
Patryk Ma¶lanka  4/4
Micha³ Owa¿ny  4/4
Damian Mitas  4/2
 
  VI   UKS 5 Nowy Targ

 trener: Wojciech Polak

Micha³ Kowalczuk  3/46   
Hubert Derebas  3/32  MVP
Kamil Pierwo³a  3/28   
Jan ¯muda   3/16   
Maciej Trzciñski  3/13   
Piotr Leja   3/4   
Arkadiusz Balakowicz 3/3   
Kacper Bryniarski  3/2
Miko³aj Leja  3/1
Krzysztof Górowski 3/0
Micha³ Bohounek  3/0
Szymon Szymañski 3/0
Maksymilian Seno  1/0
Daniel ¯egleñ  1/0
 
 VII   KS NIWA O¶wiecim

trener: Wojciech Porêbski

Filip Sporysz  3/33   MVP
Sebastian Bo¿enko  3/19   
Miko³aj Wierzbicki 3/17   
Bartosz Gonszcz  3/17   
Adrian Wi¶niewski  3/12   
Pawe³ S³omka  3/10
Mi³osz Zabawski  3/6
Szymon Spiesz  3/5
Jaros³aw Graca  3/3
Oliwier Copik  3/2
Micha³ Koz³owski  3/0
 


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI
FOTO-TYGODNIK-PODCHALASÑSKI
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
43
43
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi