News: I Turniej Kadetów rocz.1995/96 ku pamiêci Rafa³a Grelewicza Gdynia 24-26 wrzesieñ 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 06:01:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Turniej Kadetów rocz.1995/96 ku pamiêci Rafa³a Grelewicza Gdynia 24-26 wrzesieñ 2010
Turnieje Podsumowanie
W Zespole Szkól Ogó³nokszta³c±cych w Gdyni oraz na hali OLJ  odby³ siê Pierwszy Turniej Kadetów ku pamiêci Rafa³a Grelewicza. Pierwsze miejsce w turnieju wywalczyli chlopcy z Gniezna

Wyniki


GTK Gdynia – Meduza De La Salle 94:61 (19:16, 27:17, 20:16, 28:12)
GTK Gdynia: Wieloch Marcin 17, Witliñski Miko³aj 11(1), Weso³owski Micha³ 11, Krefft Pawe³ 10, Pêksyk Maciej 8, Cendrowski Maurycy 7, Wróbel Bartosz 7, ¯o³nierewicz Przemys³aw 6, Wygachiewicz Wawrzyniec 6, Jarociñski Konrad 5, Skowroñski Maciej 4, Jasiñski Szymon 2.
Meduza De La Salle: Górski Marcin 15, Szymichowski B³a¿ej 10, Witkowski Miko³aj 9(1), Borkowski Szymon 6, Czerlonko Wojciech 6, Stawicki Dominik 4, D±browski Jakub 4, Plener Oskar 3, Feldman Robert 2, Dolny Maciej 2, B³awat Jakub 0, Chybiñski Konrad 0.

Sobota 25.09.2010

Jezuici - Meduza De La Salle 51:78 (11:22, 7:15, 19:14, 15:27)

Jezuici: Górski Miko³aj 19(2), Ka³u¿ny Igor 13, Jarocki Micha³ 12, Demczyna Oskar 2, Kilich Tymon 2, Erenmazm Marcus 2, Weso³owski Aleksander 2, Ka¼mierczak Pawe³ 0, Michalak Micha³ 0, Bela Piotr nie gra³.

Meduza De La Salle: Witkowski Miko³aj14, Feldman Robert 14, Szymichowski B³a¿ej 11, Górski Marcin 10, D±browski Jakub 9(1), Borkowski Szymon 7, Dolny Maciej 4, Czerlonko Wojciech 3, Plener Oskar 2, Stawicki Dominik 2, Chyliñski Konrad 2, B³awat Jakub 0.


Bryza Kolbudy – MKK Gniezno 59:88 (11:25, 8:21, 18:23, 22:19)

Bryza Kolbudy: Idziak Adam 23, ¯uk Szymon 8, Jeziorski Kacper 6, Korowajczyk Mateusz 6, Fischer Mateusz 6, Czaja Szymon 5, Rendzio Filip 3, Sitko Tomasz 2, Tubalski Robert 0, Boneczko Robert 0, Kot³owski Tomasz 0, £akomiec Daniel 0, Szczepañski Jan 0.

MKK Gniezno: Nowiñski Karol 21, £epski Konstanty 17, Szeszycki Tomasz 15, Brenk Adam 12, Zimróz Norbert 10, Zakês Micha³ 9(1), Grajek £ukasz 2, Repieka Bogdan 2, Szajdziñski Bartosz 0, Robaszkiewicz Bartosz 0.

 

Bryza Kolbudy – Jezuici 97:57 (15:24, 16:28, 14:26, 12:19)

Bryza Kolbudy: Czaja Szymon 18(4), ¯uk Szymon 11, Jeziorski Kacper 11(1), Korowajczyk Mateusz 11(2), Rendzio Filip 9(1), Idziak Adam 8, Fischer Mateusz 7(1), Sitko Tomasz 6, Tubalski Robert 6, Sieradzki Pawe³ 6, £akomiec Daniel 4, Kot³owski Tomasz 0, ¯oneczko Robert 0.

Jezuici: Ka³u¿ny Igor 22, Weso³owski Aleksander 9(1), Kilich Tymon 6, Erenmazm Marcus 6, Jarocki Micha³ 6, Górski Miko³aj 4, Demczyna Oskar 2, Michalak Micha³ 2, Bela Piotr 0.


MKK Gniezno - Meduza De La Salle 70:60 (20:19, 18:13, 16:18, 16:10)

MKK Gniezno: £epski Konstanty 23, Brenk Adam 13, Nowiñski Karol 13, Zakês Micha³ 7, Szeszycki Tomasz 6, Zimróz Norbert 4, Robaszkiewicz Bartosz 2, Szajdziñski Bartosz 1, Repieka Bogdan 1, Grajek £ukasz 0.

Meduza De La Salle: Czerlonko Wojciech 11, Witkowski Miko³aj 9, D±browski Jakub 7, Plener Oskar 6, B³awat Jakub 6(1), Feldman Robert 6, Szymichowski B³a¿ej 3, Dolny Maciej 2, Borkowski Szymon 0, Stawicki Dominik 0.


Jezuici - GTK Gdynia 58:98 (4:32, 13:21, 22:15, 19:30)

Jezuici: Górski Miko³aj 23(2), Jarocki Micha³ 20(2), Ka³u¿ny Igor 15(1), Bela Piotr 0, Ka¼mierczak Pawe³ 0, Demczyna Oskar 0, Kilich Tymon 0, Erenmazm Marcus 0, Michalak Micha³ 0, Weso³owski Aleksander 0.

GTK Gdynia: Witliñski Miko³aj 31(3), Wróbel Bartosz 19(1), Wieloch Marcin 10(1), ¯o³nierewicz Przemys³aw 10, Pêksyk Maciej 8, Skowroñski Maciej 6, Jasiñski Szymon 4, Jarociñski Konrad 3, Wygachiewicz Wawrzyniec 3, Cendrowski Maurycy 2, Kaczmarek Jacek 2, Weso³owski Micha³ 0.


Meduza De La Salle – Bryza Kolbudy 72:68 (10:10, 19:15, 17:18, 14:17, 12:8)

Meduza De La Salle: Górski Marcin 20, D±browski Jakub 19(2), Plener Oskar 9, Czerwonko Wojciech 8, Witkowski Miko³aj 5, B³awat Jakub 5(1),  Feldman Robert 2, Chybiñski Konrad 2, Dolny Maciej 2,  Borkowski Szymon 0, Stawicki Dominik 0, Szymichowski B³a¿ej 0.

Bryza Kolbudy: Korowajczyk Mateusz 26(2), Idziak Adam 22, ¯uk Szymon 10(2), Fischer Mateusz 4, Rendzio Filip 2, ¯oneczko Robert 2, Czaja Szymon 2, Kot³owski Tomasz 0, Sitko Tomasz 0, Tubalski Robert 0, Jeziorski Kacper 0, £akomiec Daniel 0.


GTK Gdynia – MKK Gniezno 75:86 (11:18, 22:26, 14:21, 28:21)

GTK Gdynia: Witliñski Miko³aj 24(2), Wieloch Marcin 16, ¯o³nierewicz Przemys³aw 14, Wróbel Bartosz 8, Jasiñski Szymon 5(1), Pêksyk Maciej 4, Jarociñski Konrad 3, Kaczmarek Jacek 0, Wygachiewicz Wawrzyniec 0, Cendrowski Maurycy 0, Skowroñski Maciej 0, Weso³owski Micha³ 0.
MKK Gniezno: Zimróz Norbert 19, Nowiñski Karol 18, Brenk Adam 17(2), £epski Konstanty 10(2), Zakês Micha³ 9(1), Szeszycki Tomasz 7, Repieka Bogdan 6(2), Robaszkiewicz Bartosz 0, Grajek £ukasz 0.

 

Jezuici – MKK Gniezno 53:90 (12:29, 17:19, 9:20, 15:22)

Jezuici: Ka³u¿ny Igor 15, Kwietniak Oskar 13(1), Górski Miko³aj 12(1), Borys Pawe³ 7, Jarocki Micha³ 6, Bela Piotr 0, Demczyna Oskar 0, Kilich Tymon 0 , Erenmalm Marcus 0, Michalak Micha³ 0.

MKK Gniezno: Nowiñski Karol 16, Brenk Adam 15, £epski Konstanty 14, Repieka Bogdan 12(2), Robaszkiewicz Bartosz 9(1), Sztajdziñski Bartosz 8(2), Zimróz Norbert 7, Szeszycki Tomasz 4, Zakês Micha³ 3, Gajek £ukasz 2


Bryza Kolbudy - GTK Gdynia 54:64 (12:12, 20:14, 11:8, 21:20)

Bryza Kolbudy: ¯uk Szymon 20(1), Idziak Adam 11, Jeziorski Kacper 6, Korowajczyk Mateusz 5(1), £akomiec Daniel 4, Fischer Mateusz 3, Boneczko Robert 3(1), Rendzio Filip 2, Tubalski Robert 0, Czaja Szymon 0.

GTK Gdynia: Witliñski Miko³aj 24, Wróbel Bartosz 11(1), ¯o³nierewicz Przemys³aw 10(1), Weso³owski Micha³ 7, Wygachiewicz Wawrzyniec 6, Jarociñski Konrad 2, Wieloch Marcin 2, Pêksyk Maciej 2, Cendrowski Maurycy 0, Jasiñski Szymon 0, Skowroñski Maciej 0, Kaczmarek Jacek 0. Klasyfikacja Koñcowa:

MKK Gniezno
GTK Gdynia
Meduza De La Salle
Bryza Kolbudy
Jezuici


 

 MVP:  Adam Brenk – MKK Gniezno

„5” All Star

Nowiñski Karol (MKK Gniezno)

Bartosz Wróbel (GTK Gdynia)
Marcin Górski (Meduza De La Salle)
Kacper Jeziorski (Bryza Kolbudy)
Miko³aj Górski (Jezuici)

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi