News: Miêdzynarodowy Turniej „Lublin Basket Cup 2010” Lublin 17-19 wrze¶nia - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 06:39:25
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Miêdzynarodowy Turniej „Lublin Basket Cup 2010” Lublin 17-19 wrze¶nia
Turnieje Podsumowanie
MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW rocznik 1998
LUBLIN BASKET CUP   17-19 wrzesieñ   2010r.

Rozgrywany od pi±tku Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket Cup niestety nie okaza³ siê udany dla zespo³ów z naszego województwa. Start, Pi±tka z Lublina i Pogoñ z Pu³aw nie spisa³y siê za dobrze. Wa¿ne jednak, ze zagrali z zespo³ami silniejszymi i miejmy nadziejê, ¿e zarówno zawodnicy jak i m³odzi szkoleniowcy wyci±gn± wnioski, pobrali lekcje i dalsza praca z m³odym narybkiem bêdzie przynosi³a poma³u oczekiwane rezultaty.

Turniej w Lublinie najlepiej zagrali koszykarze z Jedynki Pelplin. (celowo podkre¶lamy prawid³ow± nazwê miejscowo¶ci, bowiem od pocz±tku w komunikatach organizatorów jak i informacjach w mediach nazwa ta by³a „zniekszta³cona”. Przypominamy zatem PELPLIN nie Pelplin. Zreszt± to nie jedyna „wpadka” organizatorów, ale najwa¿niejsze, ¿e zawody siê odby³y, ze m³odzie¿ poza rywalizacj± miêdzy sob± mog³a i co godne podkre¶lenia ¶ledzi³a zawody turnieju seniorów.

Oby choæ czê¶æ z tych m³odych koszykarzy kiedy¶ gra³a na poziomie, który prezentowali ich starsi koledzy.

WYNIKI

START LUBLIN - UKS PI¡TKA LUBLIN 22 : 29
POGOÑ PU£AWY - VICTORIA BRZE¦Æ 20 : 68
START LUBLIN - KARPACKIE LWY LWÓW 19 : 46
MKS POLONIA W-WA - POGOÑ PU£AWY 76 : 14
UKS JEDYNKA PELPIN - UKS PI¡TKA LUBLIN 56 : 20
VICTORIA BRZE¦Æ - KARPACKIE LWY LWÓW 50 : 25
MKS POLONIA W-WA - UKS JEDYNKA PELPIN 25 : 40
START LUBLIN - POGOÑ PU£AWY 40 : 20
UKS PI¡TKA LUBLIN - KARPACKIE LWY LWÓW 22 : 16
MKS POLONIA W-WA - VICTORIA BRZE¦Æ 31 : 23
UKS JEDYNKA PELPIN - POGOÑ PU£AWY 65 : 15
UKS PI¡TKA LUBLIN - MKS POLONIA W-WA 27 : 36
KARPACKIE LWY LWÓW - POGOÑ PU£AWY 45 : 26
START LUBLIN - UKS JEDYNKA PELPIN 23 : 54
VICTORIA BRZE¦Æ - UKS PI¡TKA LUBLIN 48 : 38
KARPACKIE LWY LWÓW - UKS JEDYNKA PELPIN 24 : 37
START LUBLIN  - VICTORIA BRZE¦Æ 21 : 46
MKS POLONIA W-WA - KARPACKIE LWY LWÓW 45 : 24
UKS PI¡TKA LUBLIN - POGOÑ PU£AWY 43 : 3
VICTORIA BRZE¦Æ - UKS JEDYNKA PELPIN 42 : 39
START LUBLIN -  MKS POLONIA W-WA 14 : 44

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

UKS Jedynka Pelplin 11
Victoria Brze¶æ 11
MKS Polonia Warszawa 11
UKS Pi±tka Lublin 9
Karpackie Lwy Lwów 8
Start Lublin 6
Pogoñ Pu³awy  5

NAJLEPSI STRZELCY

Wyszomirski  Marcin 54 MKS Polonia Warszawa
Shred Dzmitry 50 Victoria Brze¶æ 
Guz Pawe³  49 UKS Jedynka Pelplin
Pelczar Bartosz 47 Star Lublin
German Julek 46 UKS Jedynka Pelplin
Shshvmechko Roman 42 Karpackie Lwy Lwów
Dziatchuk Kiryl 42 Victoria Brze¶æ 

 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
popularne pompki
popularne pompki
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi