News: XI Miêdzynarodowy Turniej dz./ch. rocz.1998 o Puchar dyrektora OSiR ¯yrardów - 25-27.III.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 01:44:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XI Miêdzynarodowy Turniej dz./ch. rocz.1998 o Puchar dyrektora OSiR ¯yrardów - 25-27.III.2011
Turnieje Podsumowanie
XI Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora OSiR
¯yrardów. Dziewcz±t  i ch³opców rocznik 1998 i m³odsi.

CH£OPCY -
GRUPA  A                                                                                    


 WIELICZKA - OSTRÓW WLKP.    51 : 38
OSIECZNA  -  ¯YRARDÓW          
21 : 58
OPAVA   -  OSIECZNA               
61 : 37
OSTRÓW  - ¯YRARDÓW           
50 : 27
OPAVA  - WIELICZKA                
49 : 59
OSIECZNA      -  WIELICZKA      12 : 73
OPAVA         -  OSTRÓW           21 : 65
¯YRARDÓW  -  WIELICZKA         50 : 51
OSIECZNA    - OSTRÓW WLKP.   15 : 64
¯YRARDÓW   - OPAVA               41 : 29   MPKT  P 
 1UKS REGIS WIELICZKA  4  8 4 0
 2UKS "OLIMPIJCZYK" OSTRÓW WLKP  4  7 3 1
 3OSIR-TRÓJKA  ¯YRARDÓW  4  6 2 2 
 4 BK SILESIA  /CZECHY/   4  5 1 3
 5UKKS "ISKRA"  OSIECZNA  4  4 0 4 

CH£OPCY - GRUPA  A
    


 GRÓJEC  -  E£K                       29 : 53     
W£OC£AWEK -  £KS                 38 : 39              
CIESZYN  -  E£K                     
47 : 56
W£OC£AWEK - GRÓJEC           
52 : 28
£KS  -  CIESZYN                      55 : 33           
£KS   -  GRÓJEC                      53 : 29
CIESZYN  - W£OC£AWEK           60 : 42
E£K  - W£OC£AWEK                  50 : 41
GRÓJEC  - CIESZYN                 48 : 49
E£K  -  £KS                             38 : 39


   MPKT  Z  P 
 1 £KS £ÓD¬  4   8 4 0 
 2UKS "NENUFAR" E£K 4  7 3 1
 3MOSIR CIESZYN 4  6 2 3
 4TKM W£OC£AWEK 4  5 1 3
 5GRÓJEC 4  4 0 4


MECZE O MIEJSCA

O MIEJSCE    IX  -  X         OSIECZNA -GRÓJEC      14 : 84
O MIEJSCE    VII  - VIII     OPAVA - W£OC£AWEK   12 : 51
O MIEJSCE    V  -  VI         ¯YRARDÓW - CIESZYN  34 : 71
O MIEJSCE    III  - IV        OSTRÓW - E£K             32 : 65
O MIEJSCE    I  -  II
           WIELICZKA - £ÓD¬        28 : 49

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1 £KS £ÓD¬
2 UKS REGIS WIELICZKA
3 UKS NENUFAR E£K
4 UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI
5 MOSIR CIESZYN
6 OSIR-TRÓJKA ¯YRARDÓW
7 TKM W£OC£AWEK
8 PK SILESIA OPAWA
9 MKS GRÓJEC
10 UKKS ISKRA OSIECZNA


 NAJLEPSI ZAWODNICY DRU¯YN:

1 £KS £ÓD¬ – BART£OMIEJ DRÓ¯D¯
2 REGIS WIELICZKA – FILIP CA£KA
3 NENUFAR E£K – RAFA£ KOMENDA
4 OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. – GRACJAN REIMANN
5 MOSIR CIESZYN – MATEUSZ BORTLICZEK
6 OSIR-TRÓJKA ¯YRARDÓW – PATRYK PISAREK
7 TKM W£OC£AWEK – NIKODEM MACIEJEWSKI
8 PK SILESIA OPAWA – MAGDALENA KUKLOVA
9 MKS GRÓJEC – DAWID PUZYRKIEWICZ
10 UKKS ISKRA OSIECZNA – JAKUB TRILLER MVP - NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU

MICHA£ SCIBIOREK
(£KS £ÓD¬)

MVP – NAJLEPSZA ZAWODNICZKA TURNIEJU: 
NATALIA GEJCYK
(OSIR TRÓJKA ¯YRARDÓW)

 NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU:
MATEUSZ BORTLICZEK
(MOSIR CIESZYN)
 89 PUNKTÓW

NAJLEPSZA STRZELCZYNI TURNIEJU:

WERONIKA NOWAKOWSKA  (OSIR TRÓJKA ¯YRARDÓW)

FILMIKI-ZIBI


FOTO-ZIBI

DZIEWCZÊTA - WYNIKI SPOTKAÑ

 BYDGOSZCZ  - POLKOWICE       53 : 24
¯YRARDÓW I - JASTRZÊBIE      
43 : 23
¯YRARDÓW II- WOZKOSZ.       
28 : 50
BÊDKÓW  - OSTRÓW WLKP.       
33 : 32
POLKOWICE  - WOZKOSZ.         
54 : 30
¯YRARDÓW II - BYDGOSZCZ    
14 : 73
OSTRÓW WLKP. -¯YRARDÓW I 
22 : 67
BÊDKÓW  - JASTRZÊBIE             
42 : 49
JASTRZÊBIE - OSTRÓW WLKP.   50 : 27
POLKOWICE  - ¯YRARDÓW II    49 : 25
BYDGOSZCZ  - WOZKOSZ         73 : 29
BÊDKÓW  -  ¯YRARDÓW I         13 : 52
BÊDKÓW – ¯YRARDÓW II         63 : 14
OSTRÓW - WZKOSZ
¯YRARDÓW I – POLKOWICE      52 : 21 (I PÓLFINA£)
JASTRZÊBIE –  BYDGOSZCZ       25 : 74 (II PÓ£FINA£)

 
MECZE O MIEJSCA
              
O MIEJSCA VII-VIII    ¯YRARDÓW II - WZKOSZ      32 : 52
O MIEJSCE V - VI       BÊDKÓW - OSTRÓW             55 : 42
O MIEJSCE III - IV     POLKOWICE - JASKRZEBIE     54 : 32
O MIEJSCE I - II
       ¯YRARDÓW I - BYDGOSZCZ   48 : 37

 KOÑCOWA KLASYFIKACJA:

1 OSIR-TRÓJKA ¯YRARDÓW
2 MUKS BYDGOSZCZ
3 MKS POLKOWICE
4 JKKS JASTRZÊBIE ZDRÓJ
5 UMKS APIS BÊDKÓW
6 UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI
7 KADRA WOZKOSZ
8 UKS-TRÓJKA II ¯YRARDÓW
 NAJLEPSZE ZAWODNICZKI DRU¯YN:


1 OSIR-TRÓJKA ¯YRARDÓW – JULIA NIEMOJEWSKA
2 MUKS BYDGOSZCZ – MAGDALENA B£YSZ
3 MKS POLKOWICE – NATALIA BARTOSIÑSKA
4 JKKS JASTRZÊBIE ZDRÓJ – MARTYNA JASIULEWICZ
5 UMKS APIS BÊDKÓW – MARTYNA PACZE¦
6 OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI – NATALIA CEG£A
7 KADRA WOZKOSZ – KATARZYNA ¦WIE¯AK
8 UKS-TRÓJKA II ¯YRARDÓW – JULIA JAGÓRA

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Natalia Przekop i Sonia Moszkowicz - RMKS Rybnik
Natalia Przekop i Sonia Moszkowicz - RMKS Rybnik
I Gala ¦KM Zabrze - Dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi