News: Kadra Polski U-15 rocz.1995/96 Camp Centralny Bia³a Podlaska 1-10.08.2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 20:23:07
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-15 rocz.1995/96 Camp Centralny Bia³a Podlaska 1-10.08.2010
Kadra Polski
1 sierpnia w Bia³ej Podlaskiej rozpocz±³ siê Camp Centralny dla rocznika 1995 i m³odszych. Zanim wytypowano 32 zawodników do tzw. szerokiej Kadry Polski, najpierw oby³a siê selekcja. Z pocz±tkiem wakacji na 4 campach wojewódzkich odbywa³y siê kilkudniowe zgrupowania, w których ³±cznie bra³o udzia³ oko³o 150 ch³opaków.

W tym roku z ka¿dego campu wybrano po 8 zawodników. Najwiêcej swoich przedstawicieli (po 4 zawodników) maj± województwa: dolno¶l±skie, wielkopolskie pomorskie i mazowieckie. Nie powo³ano zawodników z województwa warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego, opolskiego  i zachodniopomorskiego -czy ¶wiadczy to o s³abym szkoleniu w tych regionach ? Po jednym przedstawicielu jest z województwa ¶wiêtokrzyskiego i ³ódzkeigo. Z WKK Wroc³aw i NOVUM Bydgoszcz na Camp przyjedzie po 3 zawodników. Jeste¶m mile zaskoczeni, ¿e spo¶ród 32 zawodników 4 jest o rok m³odszych(rocznik 1996). Trenerem Kadry Polski jest znakomity i do¶wiadczony szkoleniowiec z Zielonej Góry pan Bogdan OnufrowiczMam pro¶be do was....proszê o pomoc w uzupe³nieniu danych ..aktualny klub, trener, wzrost moje gg 10279509

Camp Wojewódzki w Zielonej Górze

( Lubuskie, Dolno¶l±skie, Opolskie, ¦l±skie )

               
Socha Denis
Turów Zgorzlec
tr: £uczak Jacek
Dolno¶laskie
wzrost 186 cm.
Mazur Adam
WKK Wroclaw
tr: £uczak Jacek
Dolnoslaskie
wzrost 187 cm.
Ostrowski Patryk
Jelenia Góra
WKK Wroc³aw
tr: £uczak Jacek
Dolno¶l±skie
wzrost 194 cm.
Figlus Jan
WKK Wroc³aw
tr: £uczak Jacek
Dolno¶laskie
wzrost 195 cm.
£szczyñski Oskar
ZATAL Zielona G
tr: Sawicki L.
Lubuskie
wzrost 192 cm.
Krawczyk Adrian
ZASTAL Zielona G
tr: Sawicki L.
Lubuskie
wzrost 180 cm.
Andrzejewski M.
HARTWIG K-ce
tr: Jakubiec J.
¦l±skie
wzrost 186 cm.
Smo³ka Daniel
MKKS Rybnik
tr: Grabiec S.
¦l±skie
wzrost 183 cm.

Camp Wojewódzki w Szczecinku
( Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, £odzkie, Kujawsko-Pomorskie )

             
Krzywdziñski T.
NOVUM Bydgoszcz
tr: Próchnicki Z.
Kujawsko-Pomors.
wzrost

Mariañski Mateusz
NOVUM Bydgoszcz
tr. Próchnicki Z.
Kujawsko-Pomors 
wzrost

Szel±g Mateusz
NOVUM Bydgoszcz
tr. Próchnicki Z
Kijawsko-Pomors
wzrost

Walczak Marek
PYRA Poznañ
tr: B³aszak T
Wielkopolskie
wzrost

Brenk Adam
MKK Gniezno
tr: Wilkosz K.
Wielkopolskie
wzrost

Pruefer Filip
Sieraków
tr:Czeka³a J.
Wielkopolskie
wzrost 206 cm.
rocznik 1996
Zywert Kamil
Sieraków
tr: Czeka³a J.
Wielkopolskie
wzrost 180 cm.
rocznik 1996
Bartkiewicz A.
£KS £ód¼
tr: Proszczyñski Z
£ódzkie
wzrost 197 cm.


Camp Wojewódzki
( Pomorskie, Mazowieckie, Warmiñsko-Mazurskie, Podlaskie )

             
Janik Roman
UKS Komorów
tr:Tomaszewski G
Mazowieckie
wzrost 184 cm.
Czosnowski Kamil
UKS Komorów
tr: Tomaszewski G
Mazoweickie
wzrost 175 cm.
Ornoch Bartosz
UKS 11
W-wa
tr:Tomaszewski M
Mazowieckie
wzrost
Wadowski Igor
OCHOTA W-wa
tr. Foder T.
Mazowieckie
wzrost 192 cm.
rocznik 1996
Witliñski Miko³aj
GTK Gdynia
tr:Szel±gowski
Pomorskie
wzrost 201 cm.
M³ynarczyk P.
CZARNI S³upsk
tr:Jakubiak R.
Pomorskie
wzrost: 196 cm.
Dzier¿ak Pawe³
KORSARZ Gdañsk
tr: Kwa¶niewskia
Pomorskie
wzrost
Radomski Szymon
SKS Starogard Gd.
tr: Pi±tkowski K
Pomorskie
wzrost

Camp Wojewódzki Krasnystaw
( Ma³opolskie, Lubelskie, ¦wiêtokrzyskie, Podkarpackie )

                
Pandura Piotr
Tarnobrzeg
tr: Stêpieñ M.
Podkarpackie
wzrost 191 cm.
Lis Maciej
STAL Stalowa W.
tr: Skiba Damian
Podkarpackie
wzrost 188 cm.
Szubart Jakub
MKS Rzeszów
tr: Samolej W.
Podkarpackie
wzrost 189 cm.
W³odarczyk A.
WIS£A Kraków
tr: Piecuch P.
Ma³opolskie
wzrost 176
rocznik 1996 
Biernat Artur
UNIA Tarnów
tr: Klaper W.
Ma³opolskie
wzrost 188 cm.
Piwoñski Piotr
BASKET Kraków
tr:
wzrost

Kasior Kamil
LUKS 5 Lublin
tr: Samoñ W.
Lubelskie
wzrost
Ha³as Wojciech
UKS 5 Lublin
tr: Samoñ M.
Lubelskie
wzrost
Ziemski Micha³
MDK Kielce
tr: Kolomski M.
¦wiêtokrzyskie
wzrost 193 cm.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
5  Fina³y Wojewódzkie SP Zabrze 2007
5 Fina³y Wojewódzkie SP Zabrze 2007
¦KM sezon 06/07 U-13 rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi