News: IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Praga Cup 2010 Warszawa 17-19 wrzesieñ 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:58:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Praga Cup 2010 Warszawa 17-19 wrzesieñ 2010
Turnieje Podsumowanie
 Za nami  czwarta edycja jednego z najwiêkszych turniejów koszykówki m³odzie¿owej w Polsce"Polcourt Praga Cup 2010".Organizowanego Turnieju by³ klub UKS Jagiellonka Warszawa. W turnieju wzie³o udzia³ 36 dru¿yn z 13 miast, rozgrywki toczy³y siê w czterech kategoriach: kadeci (U-15), m³odzicy (U-13), mini koszykówka ch³opców (U-11) oraz m³odziczki (U-13).
Mecze odbywa³y siê a¿ na 6 halach, a fina³owe spotkania zosta³y rozegrane na obiekcie sportowym DOSiR-u przy ul. Jagielloñskiej 7. W tym roku honorowy patronat nad turniejem objê³a burmistrz Pragi Pó³noc, p. Jolanta Kaczorowska, g³ównym sponsorem imprezy zosta³a firma Polcourt. Z ca³ego turnieju najciekawiej wygl±da³y  rozgrywki m³odzików, ju¿ na wiosnê pierwszy raz dla tej kategorii wiekowej odbêd± siê Mistrzostwa Polski

Nasz portal ¦KM serdecznie dziêkujê organizatorom Turnieju za przes³anie informacji i fotek

Jesli jeszcze co¶ dostaniemy poinformujemy was o tym


minikoszykówka ch³opcy rocznik 99 i mlodsi

 1. WKK Wroc³aw
2. MKS Polonia Warszawa
3. Piotrówka Radom
4. GOSiR Piaseczno
5. Basket Kwidzyn
6. UKS Jagiellonka Sp 50 II Warszawa
7. UKS Jagiellonka Sp 30 Warszawa
8. WKS ¦l±sk Wroc³aw
9. UKS Jagiellonka Sp 50 I Warszawa
10. La Basket Warszawa

MVP: £ukasz Horn (WKK Wroc³aw)

Król strzelców: Aleksander Lewandowski (UKS Jagiellonka Sp 50 II Warszawa

Pierwsza pi±tka turnieju:

Micha³ Tomczyk (MKS Polonia Warszawa)
Artur Skowroñski (MKS Polonia Warszawa)
Szymon Wójcik (WKK Wroc³aw)
Micha³ Onasta (WKK Wroc³aw)
Patrk Lis (Piotrówka Radom)

M³odzicy starsi ch³opcy rocznik 1997

 1. MKS Polonia Warszawa
2. UKS Jagiellonka Warszawa
3. Novum Bydgoszcz
4. UKS Trójka ¯yrardów
5. Basket Kwidzyn
6. WKK Wroc³aw
7. TKM W³oc³awek
8. MKS Ochota Warszawa
9. Gim 92 Ursynów
10. MG-SZS ¯ychlin
11. LA Basket Warszawa
12. STS Nowy S±cz

Król strzelców: Szymon Walczak (UKS Jagiellonka Warszawa)

Pierwsza pi±tka turnieju:

Bartek Marciniak - UKS Jagiellonka Warszawa
Mateusz Plenik - UKS Jagiellonka Warszawa
Oskar Meljon - MKS Polonia Warszawa
Micha³ Kierlewicz - MKS Polonia Warszawa
Kamil Jêdras - Novum Bydgoszcz

Kadeci:

 1. Ochota Warszawa
2. Gim 92 Ursynów
3. MKS Polonia Warszawa
4. UKS Pu³aski Warszawa
5. UKS Regis Wieliczka
6. LA Basket Warszawa

MVP: Igor Wadowski - MKS Polonia Warszawa

Król strzelców: Jan Bielecki - Gim 92 Ursynów

Pierwsza piatka turnieju:

Karol Kott - MKS Ochota Warszawa
Max Walczak - MKS Ochota Warszawa
Grzegorz Kulka - MKS Polonia Warszawa
Jerzy Rudkiewicz - Gim 92 Ursynów
Jan Bielecki - Gim 92 UrsynówM³odziczki starsze dziewczyny rocznik 1997


 1. 30-stka Lublin
2. UKS Jagiellonka Warszawa
3. LA Basket Warszawa
4. B³êkitny Delfin Bydgoszcz
5. Basket Aleksandrów £ódzki
6. UKS 4 Ursus
7. SKS 12 Warszawa
8. UKS Orlik Bia³a Podlaska

MVP: Kamila Artyszko - 30-stka Lublin

Król strzelców: Zuzanna Roszczyk - LA Basket Warszawa

Pierwsza piatka turnieju:

Eliza Wasilewska - UKS Jagiellonka Warszawa
Patrycja Murza - UKS Jagiellonka Warszawa
Magdalena Buksiñska - 30-stka Lublin
Aleksandra Artuszko - 30-stka Lublin
Sandra Motyl - LA Basket Warszawa

 


Komentarze
Mama kibic dnia wrzesie 15 2010 20:51:44
Na Zibiego zawsze mo¿na liczyæ. Dziêkujê za harmonogram, na stronie Jagiellonki brak. pozdrowienia z ¯yrardowa.
zibi dnia wrzesie 15 2010 22:04:41
DZIÊKUJE staram sie jak mogê ...Hormonogram dziêki uprzejmo¶ci organizatorów Turnieju

wszytkim dru¿ynom i kibicom ¿yczê wielu emocji
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bia³a Podlaska r.92/93
Bia³a Podlaska r.92/93
Dru¿yny m³odziezowe w Polsce
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi