News: Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki rocz.1999 Gdañsk 24-26 wrzesieñ 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 01:45:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki rocz.1999 Gdañsk 24-26 wrzesieñ 2010
Turnieje Podsumowanie
Ogólnopolski TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
„De La SALLE CUP 2010 24-26.09. 2010


Turniej pod patronatem Fundacji Marcina Gortata MG 13W dniach 24-26 wrze¶nia odby³ siê w Gdañsku Ogólnopolski Turniej Mini-Koszykówki „DE LA SALLE CUP 2010”.Patronat nad imprez± objê³a fundacja Marcina Gortata która ufundowa³a nagrody indywidualne W turnieju udzia³ wzie³o szê¶æ dru¿yn z ca³ej Polsk. Najlepszym zespo³em okaza³ siê zespó³ UKS NENUFAR 5 E³k, który by³ poz zasiêgiem wszystkich zespo³ów.

Drugie miejsce zaj±³ zespó³ UKS DE La SALLE po bardzo wyrównanym i zaciêtym meczu pokona³o SKS Starogard Gdañski 44-42.
Ka¿dy zespó³  grajacy w turnieju wygra³ przynajmniej jedno spotkanie. Oprócz meczów turniejowych zespo³y mog³y zwiedziæ Gdañsk a tak¿e wzi±æ udzia³ w konkursach rzutów wolnych i cyferek.

A oto kolejno¶æ koñcowa turnieju i wszystkie wyniki

 1 UKS NENUFAR 5 E³k
2 UKS DE LA SALLE Gdañsk
3 SKS Polpharma Starogard Gdañski
4 MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg
5 MKK Gniezno
6 BAT Sierakowice

Wynik

MKK Gniezno- UKS DE LA SALLE Gdañsk 22-70
Kotwica 50 Ko³obrzeg- SKS Starogard Gdañski 31-55
Bat Sierakowice – MKK Gniezno 23-44
UKS DE LA SALLE – Kotwica 50 Ko³obrzeg 53-39
MKK Gniezno- SKS Starogard Gdañski 21-96
Bat Sierakowice- Kotwica Ko³obrzeg 22-19
Bat Sierakowice- De La SALLE Gdañsk 49-27
MKK Gniezno- Kotwica Ko³obrzeg 28-60
SKS Starogard Gd.- UKS DE LA SALLE Gdañsk 42-44
Nenufar - Bat Sierakowice 91 19
Nenufar - SKS Starogard Gdañski 72 : 38
Nenufar - UKS De La Salle 90 : 48
Nenufar - Kotwica Ko³obrzeg 76 : 34
Nenufar - MKK Gniezno 72 : 18

 MVP: £UKASZ KOLENDA Nenufar 5 E³k  koszulka M.Gortata  

Wyró¿nienia przypad³y tak¿e w udziale: Krzysztofowi Pierczykowi i Sebastianowi £epkowskiemu.


Punkty dla Nenufara zdobyli: Krzysztof Pierczyk — 95, £ukasz Kolenda — 67, Piotr Koz³owski — 60, Maciej ¦migielski — 40, Sebastian £epkowski — 27, Rafa³ Mocarski — 22, Szymon Gutowski — 19, Bart³omiej Wi¶niewski — 19, Maciej Akacki — 15, £ukasz ¦wiatkowski i Micha³ Stêpiñski — po 8.
  
  
Ponadto ka¿dy zawodnik otrzyma³ koszulkê turniejowa a tak¿e upominki ufundowane przez Fundacjê Marcina Gortata i TREFL SOPOT 


fotki z turnieju wkrótce
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Witek Marcin GTK Gliwice r.94
Witek Marcin GTK Gliwice r.94
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi