News: Turniej koszykówki Kadetów rocz.1995/96 Ursynów Cup - Warszawa 3-5 wrzesieñ 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 10:55:47
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej koszykówki Kadetów rocz.1995/96 Ursynów Cup - Warszawa 3-5 wrzesieñ 2010
Turnieje Podsumowanie
Turniej odby³ siê dziêki wsparciu Dzielnicy Ursynów , Dyrektora Gimnazjum nr 92 Pana Mariusza Karczewskiego oraz pomocy ¶rodowiska koszykarskiego z Ursynowa w Warszawie. Organizatorem z ramienia klubu UKS Gim 92 Ursynów by³ Jaros³aw £ukasiewicz odpowiedzialny za wszystkie sprawy zwi±zane z w/w turniejem wydatn± pomoc± wykaza³a siê Pani trener UKS Gim 92 Ania Koz³owska , opiekê medyczn± sprawowa³a Pani Katarzyna Fiziar , sêdziowanie zorganizowane by³o dziêki naszemu by³emu zawodnikowi Paw³owi Packowi oraz rodzicom najm³odszego zawodnika Pañstwu Blaszkiewiczom. Wy¿ywienie w szkole prowadzi³a firma Prima Catering Pana Kurka za , któr± serdecznie dziêkujemy. Noclegi przyjezdnych zespo³ów zorganizowane by³y w Domu Studenckim nr 5 Uniwersytetu Warszawskiego za , które te¿ dziêkujemy. Turniej mam nadziejê , ¿e nie tylko z mojej strony ale te¿ ze strony  trenerów , kibiców i  zawodników by³ udany pod wzglêdem sportowym , medialnym oraz organizacyjnym. Nagrody rzeczowe dla najlepszych mo¿e nie by³y zbyt drogie ale zwi±zane z koszykówk± , najlepsi gracze otrzymali czapeczki logowane przez N.B.A. ró¿nych klubów oraz inne gad¿ety koszykarskie , rêkawy ,frotki ,skarpety , pi³ki .


TERMINARZ TURNIEJU URSYNÓW CUP 2010

Grupa A

MOS Ochota , UKS 2 Wo³omin, Arka Ryki, MKK MDK Kielce, UKS ósemka Skierniewice

Grupa B

Start £ód¼ , ¯ubry Bia³ystok, UKS Gim 92 Ursynów, STS Nowy S±cz, MKS Polonia Warszawa

Mecze eliminacyjne w grupach

MKS Polonia Warszawa – UKS Gim 92 Ursynów  74 : 32

Najwiêcej pkt. dla Poloni: Pstrokoñski 20 pkt, Ornoch 12 pkt, Kordalski 12 pkt

MOS Ochota – UKS 2 Wo³omin 50 : 46

Start £ód¼
- UKS Gim 92 Ursynów  54 : 44

Arka Ryki - MKK MDK Kielce 22 : 54

STS Nowy S±cz – ¯ubry Bia³ystok  23 : 58

MOS Ochota – Ósemka Skierniewice 39 : 53

Start £ód¼ - Polonia Warszawa 26 : 71

Najwiêcej pkt.dla Polonii: Pstrokoñski 20 pkt, Kordalski 12 pkt, Hadi 12 pkt

Arka Ryki- Ósemka Skierniewice  32 : 55

¯ubry Bia³ystok – UKS Gim 92 Ursynów  78 : 74

UKS 2 Wo³omin – Ósemka Skierniewice 28 : 44

UKS 2 Wo³omin- MKK MDK Kielce 36 : 58

Start £ód¼ – STS Nowy S±cz 58 : 33

MOS Ochota - Arka Ryki 33 : 19

¯ubry Bia³ystok – MKS Polonia Warszawa 35 : 57

MKK MDK Kielce – Ósemka Skierniewice  40 : 30

UKS Gim 92 Ursynów – STS Nowy S±cz  59 : 29

UKS 2 Wo³omin – Arka Ryki 45 : 39

Start £ód¼ – ¯ubry Bia³ystok  54 : 57

STS Nowy S±cz – MKS Polonia Warszawa 11 : 64

mecze o miejsca


mecz o 1 miejsce   MKS PoloniaWarszawa - MKK MDK Kielce        66:45

mecz o 3 miejsce   UKS Ósemka Skierniewice - ¯ubry Bia³ystok   60:53

mecz o 5 miejsce   Start £ód¼ - MKS Ochota Warszawa                48:47

mecz o 7 miejsce   UKS Gim 92 Ursynów - UKS 2 Wo³omin           72:47

mecz o 9 miejsce   Arka Ryki - STS Wikar Nowy S±cz                  55:49 

 KOÑCOWA KLASYFIKACJA

1. MKS PoloniaWarszawa  
2. MKK MDK Kielce  
3. UKS Ósemka Skierniewice  
4. ¯ubry Bia³ystok 
5. Start £ód¼ 
6. MKS Ochota Warszawa 
7. UKS Gim 92 Ursynów 
8. UKS 2 Wo³omin  
9. Arka Ryki  
10. STS Wikar Nowy S±cz    

 WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

Król strzelców Jan Bielecki UKS Gim 92 Ursynów 96 pkt

MVP turnieju Rafa³ Pstrokoñski POLONIA Warszawa


Organizator turnieju Jarek £ukasiewicz.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
19
19
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi