News: I Ogólnopolski Turniej Koszykówki - Bydgoszcz Cup 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 16:46:29
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Ogólnopolski Turniej Koszykówki - Bydgoszcz Cup 2010
Turnieje Podsumowanie
 M³odzie¿ z ca³ej Polski mia³a okazjê zmierzyæ siê w weekendowych rozgrywkach.W sumie do Bydgoszczy przyjecha³o ponad 20 zespo³ów.
300 zawodników podzielonych by³o na 4 kategorie wiekowe. 60 meczy rozegranych zosta³o na 5 bydgoskich halach. W turnieju wziê³y udzia³ 4 zespo³y z Bydgoszczy oraz dru¿yny z Wroc³awia, £odzi, Warszawy, Ko³obrzegu, Bia³ej Podlaskiej, Olsztyna,Gliwic i wielu innych miast.
Mamy nadzieje, ¿e bêd± kolejne edycje - mówi Jacek Borkowski - prezes Astorii Bydgoszcz
Mamy nadzieje, ¿e bêd± kolejne edycje - mówi Jacek Borkowski - prezes Astorii Bydgoszcz

Cel jest prosty:  zachêciæ m³odych do aktywnego trybu ¿ycia - dodaje Borkowski

Juniorzy:

 1.    MKS Polonia Warszawa   
2.    UKS Regis Wieliczka         
3.    UKS G26 Astoria Bydgoszcz    
4.    Kotwica 50 Ko³obrzeg    
5.    UKS IFLO Bia³a Podlaska    
6.    MKS Grudzi±dz       

Astoria Bydgoszcz - MKS Grudzi±dz    91:64    
Kotwica 50 Ko³obrzeg - MKS Polonia Warszawa    45:77    
UKS IFLO Bia³a Podlaska - UKS Regis Wieliczka    71:95     
Astoria Bydgoszcz - MKS Polonia Warszawa    61:70     
Kotwica 50 Ko³obrzeg - UKS IFLO Bia³a Podlaska    85:46     
MKS Grudzi±dz - UKS Regis Wieliczka    62:105    
UKS IFLO Bia³a Podlaska - MKS Polonia Warszawa    21:139     
Kotwica 50 Ko³obrzeg - MKS Grudzi±dz    95:59     
Astoria Bydgoszcz - UKS Regis Wieliczka    96:103     
MKS Grudzi±dz - MKS Polonia Warszawa    29:93     
UKS Regis Wieliczka - Kotwica 50 Ko³obrzeg    108:81     
Astoria Bydgoszcz - UKS IFLO Bia³a Podlaska    87:59    

UKS Regis Wieliczka - MKS Polonia Warszawa    53:73    
Kotwica 50 Ko³obrzeg - Astoria Bydgoszcz    64:76    
2010-03-21  12:30    MKS Grudzi±dz - UKS IFLO Bia³a Podlaska    63:67

PI¡TKA TURNIEJU

1. MALINOWSKI MARIUSZ - POLONIA WARSZAWA
2. NIEPORÊCKI DANIEL -  POLONIA WARSZAWA
3. TROJAN JAROS£AW - RGIS WIELICZKA
4. BURSZEL PAWE£ - ASTORIA BYDGOSZCZ
5. ELENDT BARTOSZ -  KOTWICA KO£OBRZEG

 NAJLEPSI ZAWODNICY Z POSZCZEGÓLNYCH ZESPO£ÓW

1. BIESALSKI SZYMON - MKS GRUDZI¡DZ
2. SPORYSZ PATRYK - REGIS WIELICZKA
3. MARCIOCHA PATRYK - KOTWICA KO£OBRZEG
4. BANACH MACIEJ - POLONIA WARSZAWA
5. SIEDLANOWSKI ROBERT - BIA£A PODLASKA
6. R¡PALSKI PATRYK - ASTORIA BYDGOSZCZ


Kadeci:

 1.    £KS £ód¼          
2.    UKS G26 Astoria Bydgoszcz     
3.    WKS ¦l±sk Wroc³aw         
4.    MKS Novum Bydgoszcz       
5.    UKS Trójeczka Olsztyn         
6.    Polonia 1912 Leszno 
Astoria Bydgoszcz - £KS £ód¼    57:75    
UKS Trójeczka Olsztyn - Polonia 1912 Leszno    82:77    
WKS ¦l±sk Wroc³aw - MKS Novum Bydgoszcz    92:60    
UKS Trójeczka Olsztyn - £KS £ód¼    45:91    
Astoria Bydgoszcz - WKS ¦l±sk Wroc³aw    101:68    
Polonia 1912 Leszno - MKS Novum Bydgoszcz    23:107    
WKS ¦l±sk Wroc³aw - £KS £ód¼    49:84    
Astoria Bydgoszcz - Polonia 1912 Leszno    115:60    
UKS Trójeczka Olsztyn - MKS Novum Bydgoszcz    89:100    
Polonia 1912 Leszno - £KS £ód¼    34:144    
MKS Novum Bydgoszcz - Astoria Bydgoszcz    52:90    
UKS Trójeczka Olsztyn - WKS ¦l±sk Wroc³aw    69:103    
MKS Novum Bydgoszcz - £KS £ód¼    43:89    
Astoria Bydgoszcz - UKS Trójeczka Olsztyn    111:58    
Polonia 1912 Leszno - WKS ¦l±sk Wroc³aw    33:118    

PI¡TKA TURNIEJU

1. MORAWIEC DAWID -  £KS £ÓD¬
2. WAL DAWID - £KS £ÓD¬
3. PUZIO MARCIN - WKS ¦L¡SK WROC£AW
4. TRZE¦NIEWSKI MACIEJ – ASTORIA BYDGOSZCZ
5. BASIÑSKI HUBERT – ASTORIA BYDGOSZCZ

NAJLEPSI ZAWODNICY Z POSZCZEGÓLNYCH ZESPO£ÓW

1. ZYZIK MICHA£ – ASTORIA BYDGOSZCZ
2. JAKUBOWSKI PAWE£ – MKS NOVUM BYDGOSZCZ
3. KATANA JAKUB - WKS ¦L¡SK WROC£AW
4. KORSZEÑ MATEUSZ – ASTORIA BYDGOSZCZ
5. SZAWERDAK RAFA£ - KS POLONIA 1912 LESZNO


Kadeci m³odsi:

 1.     Kadra woj. Kuj-Pom                  
2.    Kadra woj. Wielkopolskiego         
3.    Kadra Lubelskiego                     
4.    Kotwica 50 Ko³obrzeg                
5.    UKS G26 Astoria Bydgoszcz       
6.    UKS Regis Wieliczka   

Astoria Bydgoszcz - Kadra woj. Kuj-Pom    28:116    
Kotwica 50 Ko³obrzeg - Kadra woj. Wielkopolskiego    35:80     
Kadra Lubelskiego - UKS Regis Wieliczka    82:32     
Astoria Bydgoszcz - Kadra woj. Wielkopolskiego    32:101     
Kotwica 50 Ko³obrzeg - Kadra Lubelskiego   47:64    
Kadra woj. Kuj-Pom - UKS Regis Wieliczka    171:19    
Kadra Lubelskiego - Kadra woj. Wielkopolskiego    54:83    
Kotwica 50 Ko³obrzeg - Kadra woj. Kuj-Pom    46:129     
Astoria Bydgoszcz - UKS Regis Wieliczka    98:55     
Kadra woj. Kuj-Pom - Kadra woj. Wielkopolskiego    88:75     
UKS Regis Wieliczka - Kotwica 50 Ko³obrzeg    60:88    
Astoria Bydgoszcz - Kadra Lubelskiego    77:79    
UKS Regis Wieliczka - Kadra woj. Wielkopolskiego    27:135    
Kotwica 50 Ko³obrzeg - Astoria Bydgoszcz    76:69     
Kadra woj. Kuj-Pom - Kadra Lubelskiego   89:39    M³odzicy:

 1.     GTK Britam Gliwice         
2.    MKS Grójec                         
3.    UKS G26 Astoria Bydgoszcz 
4.    MOS Stargard Szcz.               
5.    WKS ¦l±sk Wroc³aw              
6.    Kotwica 50 Ko³obrzeg  

Astoria Bydgoszcz - Kotwica 50 Ko³obrzeg    54:50WKS ¦l±sk Wroc³aw - MKS Grójec    60:87     
GTK Britam Gliwice - MOS Stargard Szcz.    86:46    
Astoria Bydgoszcz - MKS Grójec    55:80    
WKS ¦l±sk Wroc³aw - GTK Britam Gliwice    52:84    
Kotwica 50 Ko³obrzeg - MOS Stargard Szcz.    41:67    
GTK Britam Gliwice - MKS Grójec    87:68     
WKS ¦l±sk Wroc³aw - Kotwica 50 Ko³obrzeg    57:53     
Astoria Bydgoszcz - MOS Stargard Szcz.    69:40     
Kotwica 50 Ko³obrzeg - MKS Grójec    71:87     
MOS Stargard Szcz. - WKS ¦l±sk Wroc³aw    71:43     
Astoria Bydgoszcz - GTK Britam Gliwice     47:79    
MOS Stargard Szcz. - MKS Grójec    55:96    
WKS ¦l±sk Wroc³aw - Astoria Bydgoszcz    50:61     
Kotwica 50 Ko³obrzeg - GTK Britam Gliwice     42:65

 PI¡TKA TURNIEJU

1. OSCAR SANNY - GTK "FLUOR-BRITAM" GLIWICE
2. MAREK MÓL - GTK "FLUOR-BRITAM" GLIWICE
3. JAKUB TRZCIÑSKI -   MKS GRÓJEC
4. MATEUSZ FATZ – ASTORIA BYDGOSZCZ
5. KRYSTIAN ONOPIUK - MOS  SANIT STARGARD  SZCZECIÑSKI

NAJLEPSI ZAWODNICY Z POSZCZEGÓLNYCH ZESPO£ÓW

1. OSCAR SANNY - GTK "FLUOR-BRITAM" GLIWICE
2. ADRIAN PI¡TKOWSKI -  MKS GRÓJEC
3. DANIEL CHMIEL - ASTORIA BYDGOSZCZ
4. BART£OMEJ MATYSIK - MOS  SANIT STARGARD  SZCZECIÑSKI
5. JAKUB NIZIO£ -   WKS ¦L¡SK WROC£AW
6. MACIEJ GOIÑSKI - MUKS KOTWICA 50 KO£OBRZEG
Komentarze
Pawcio dnia marzec 27 2010 09:27:35
Chcia³em tylko zwrócic uwagê ze w juniorach wygra³ zespól Polonii z rocznika 94 .
Co robi ten sukces du¿o warto¶ciowszym .
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKS Zabrze - III  miejsce
MKS Zabrze - III miejsce
Dru¿yny rocznik 90/91 sezon 2005/2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi