News: Puchar Prezydenta Miasta Stargardu Szczeciñskiego dla GTK Gdynia - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 00:40:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Prezydenta Miasta Stargardu Szczeciñskiego dla GTK Gdynia
Turnieje Podsumowanie
PUCHAR PREZYDENTA MIASTA STARGARD SZCZECIÑSKI 04-06-12.2009r.

Mecze rozgrywane by³y na sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Nr 2
w Stargardzie Szczeciñskim.Ogólnie rozegrano 20 meczów.

Uroczyste otwarcie i zakoñczenie turnieju odby³o siê na Hali Miejskiej wspólnie z jednocze¶nie rozgrywanym turniejem kadetów o Puchar Prezydenta RP.

WYNIKI MECZÓW GRUPOWYCH:

MOS I SANIT STARGARD -  GTK GDYNIA 51:106
MOS II STARMET STARGARD -   MKS OCHOTA WARSZAWA   12:213
STK WILKI MORSKIE SZCZECIN - MKK PYRA POZNAÑ 55:60
MKS NOVUM BYDGOSZCZ - GTK GDYNIA 42:93
MOS I SANIT STARGARD - SKM ZASTAL ZIELON Góra 58:60
STK WILKI MORSKIE SZCZECIN - MOS II STARMET STARGARD 108:26
MKK PYRA POZNAÑ - MKS OCHOTA WARSZAWA   55:73
SKM ZASTAL ZIELON Góra - MKS NOVUM BYDGOSZCZ 57:49
MOS I SANIT STARGARD - MKS NOVUM BYDGOSZCZ 69:52
STK WILKI MORSKIE SZCZECIN - MKS OCHOTA WARSZAWA   39:62
MKK PYRA POZNAÑ - MOS II STARMET STARGARD 81:21
GTK GDYNIA - ZASTAL ZIELONA GÓRA         100:41


PÓ£FINA£Y:

MKS NOVUM BYDGOSZCZ - STK WILKI MORSKIE SZCZECIN 44:74
MOS I SANIT STARGARD - MOS II STARMET STARGARD  68:7
SKM ZASTAL ZIELON GÓRA - MKS OCHOTA WARSZAWA   38:61
GTK GDYNIA - MKK PYRA POZNAÑ 80:45

FINA£Y:

MKS NOVUM BYDGOSZCZ - MOS II STARMET STARGARD 82:13
MOS I SANIT STARGARD - STK WILKI MORSKIE SZCZECIN 63:72
MKK PYRA POZNAÑ - SKM ZASTAL ZIELON GÓRA 68:57
GTK GDYNIA - MKS OCHOTA WARSZAWA   53:30

KLASYFIKACJA KOÑCOWA


 1 GTK GDYNIA   trener Tadeusz Nosek -  Puchar Prezydenta Miasta Stargardu Szczeciñskiego
2 MKS OCHOTA WARSZAWA    trener Tomasz Foder - Puchar Starosty Stargardzkiego
3 MKK PYRA POZNAÑ    trener Krzysztof Dobrowolski - Puchar Naczelnika Wydzia³u Kultury, Sportu i Turystyki UM
4 SKM ZASTAL ZIELON Góra   trener Damian Warchal - Puchar Naczelnika Wydzia³u Edukacji UM
5 STK WILKI MORSKIE SZCZECIN  trener Czes³aw Da¶ - Puchar Dyrektor MOS
6 MOS I SANIT STARGARD   trener Tomasz Chmielewski - Puchar Prezesa MKS „Hetman”
7 MKS NOVUM BYDGOSZCZ   trener Maciej Kulczyk - Puchar Prezesa KS”Spójnia”
8 MOS II STARMET STARGARD  trener Marcin Przepióra

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 Najlepszy zawodnik turnieju: Wadowski Igor MKS OCHOTA WARSZAWA 

Król strzelców: Kapral Aleksander  STK WILKI MORSKIE SZCZECIN
 128 punktów  w 5 meczy ¶rednia 25,6 ( foto )

Puchar FAIR PLAY V OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI M£ODZIKÓW o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA STARGARD SZCZECIÑSKI

otrzyma³ zespó³ : MKK PYRA POZNAÑ


PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU:

Walczak Maksym  - MKS OCHOTA WARSZAWA
Krefft Pawe³   - GTK GDYNIA
Nuszel Aleksander  - GTK GDYNIA
Przybylski Filip   - SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA
Marek Micha³   - MKK PYRA POZNAÑ

DRUGA PI¡TKA TURNIEJU:

Wrzecionowski Dominik  - MKS OCHOTA WARSZAWA 
Delegacz Marcin    - MKS OCHOTA WARSZAWA
Der Jakub     - SKM ZASTAL ZIELON GÓRA
Onopiuk Krystian   - MOS I SANIT STARGARD
Borawski Kacper    - STK WILKI MORSKIE SZCZECIN

ZAWODNICY WYRÓ¯NIENI PRZEZ SWOICH TRENERÓW:

-Walczak Damian  - MKS NOVUM BYDGOSZCZ
-Kaczmarek Jakub  - SKM ZASTAL ZIELON Góra
-Dolata Bartosz  - MKK PYRA POZNAÑ
-Kapral Aleksander - STK WILKI MORSKIE SZCZECIN
-Stajniak Cezary  - MKS OCHOTA WARSZAWA  
-Drews Micha³  - GTK GDYNIA
-Bartold £ukasz  - MOS I SANIT STARGARD
-Bo¿ek Wiktor  - MOS II STARMET STARGARD

Wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzymali pami±tkowe koszulki z logo turnieju ufundowane przez Urz±d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim.

Ze sportowym pozdrowieniem
O r g a n i z a t o r z y

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi