News: Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla AZS Koszalin - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 05:19:57
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla AZS Koszalin
Turnieje Podsumowanie
W dniach 04 - 06 grudnia 2009 r. w Stargardzie Szczeciñskim odby³ siê
XVI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów rocznik 1994
o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorami turnieju byli:
- MIÊDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „HETMAN” PRZY M£ODZIE¯OWYM O¦RODKU SPORTOWYM W  STARGARDZIE SZCZECIÑSKIM GIMNAZJUM NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIÑSKIM
- KLUB SPORTOWY „SPÓJNIA” W  STARGARDZIE SZCZECIÑSKIM
- WSZS W  SZCZECINIE
- GIMNAZJUM NR 1 73-110 Stargard Szczeciñski ul. Popiela 2
Mecze turniejowe odbywa³y siê:
   w Hali Miejskiej przy ul. Pierwszej Brygady 1
   w sali gimnastycznej ZSO Os. Zachód A-5

W turnieju rozegrano ³±cznie 30 meczów:
   12 meczów eliminacyjnych;
   8 meczów „ka¿dy z ka¿dym” o miejsca IX – XII
   4 mecze æwieræfina³owe
   4 mecze pó³fina³owe
   2 mecze fina³owe

Na zorganizowane seminarium szkoleniowe w dniu 04.12.09r. przyby³y w³adze miasta oraz cz³onkowie Zarz±du KS „Spójnia”.
Uroczysto¶ci otwarcia i zakoñczenia turnieju u¶wietni³y wystêpy zespo³ów  z M³odzie¿owego Domu Kultury

Fina³y

Mecz o miejsca VII – VIII
MKS NOVUM BYDGOSZCZ - UKS JAR ELBL¡G 60 : 8
Mecz o miejsca V – VI
STK WILKI MORSKIE SZCZECIN - MKK PYRA POZNAÑ 36 : 33
Mecz o miejsca III – IV
MKS HETMAN STARGARD - UKS 40 RADOM    40 : 66
Mecz o miejsca I – II
SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA - AZS KOSZALIN 57 : 82

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

I AZS KOSZALIN - Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
II SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA -  Puchar Prezydenta Miasta Stargardu Szczeciñskiego
III UKS 40 RADOM - Puchar Starosty Stargardzkiego
IV MKS HETMAN STARGARD - Puchar Naczelnika Wydzia³u Edukacji UM
V STK WILKI MORSKIE SZCZECIN - Puchar Naczelnika WKSiT UM w Stargardzie
VI MKK PYRA POZNAÑ - Puchar Przewodnicz±cego WSZS
VII MKS NOVUM BYDGOSZCZ - Puchar Dyrektora WOKSiT Starostwa Powiatowego w Stargardzie
VIII UKS JAR ELBL¡G -  Puchar Dyrektora MOS w Stargardzie
IX MTS BASKET KWIDZYN - Puchar Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie
X MKS OCHOTA WARSZAWA - Puchar Prezesa KS SPÓJNIA w Stargardzie
XI KS POLONIA 1912 LESZNO - Puchar Dyrektora OSiR w Stargardzie
XII  KS SPÓJNIA STARGARD - Puchar Prezesa MKS HETMAN w Stargardzie

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

Najlepszy zawodnik turnieju: DAMIAN KROPISZ  - AZS KOSZALIN

Król strzelców turnieju: RADOS£AW TRUBACZ - SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA

Pierwsza pi±tka turnieju:

1. DAMIAN ROSZKOWSKI – AZS KOSZALIN
2. RADOS£AW TRUBACZ – SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA
3. MATEUSZ ZWÊGLIÑSKI – UKS 40 RADOM   
4. ARKADIUSZ PILARSKI – MKS NOVUM BYDGOSZCZ
5. DAWID NOWAK- MKS HETMAN STARGARD


Druga pi±tka turnieju:

1.  DAWID KOZIARSKI – MKS HETMAN STARGARD
2.  MACIEJ PARSZEWSKI – UKS 40 RADOM   
3.  MICHA£ KOPIJ – SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA
4.  PATRYK ULERYK – STK WILKI MORSKIE SZCZECIN
5.  MICHA£ WIELECHOWSKI – MKK PYRA POZNAÑ


Puchar Fair Play XVI Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki o Puchar Prezydenta RP
 
otrzyma³ zespó³ : MTS BASKET Kwidzyñ

Zawodnicy wyróznieni przez trenerów:


MKK PYRA POZNAÑ – S£AWOMIR ZAGROBELNY
MTS BASKET KWIDZYN – MICHA£ KAMIÑSKI
MKS OCHOTA WARSZAWA – DANIEL BRZEZIÑSKI 
SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA – JAKUB SAMOCKI
KS POLONIA 1912 LESZNO – RAFA£ SZAWERDAK
UKS 40 RADOM – MICHA£ WALCZYNA
UKS JAR ELBL¡G – DAMIAN KARHUT
AZS KOSZALIN– RAFA£ POP£AWSKI
STK WILKI MORSKIE SZCZECIN – MATEUSZ XIʯOPOLSKI
MKS NOVUM BYDGOSZCZ – MARCIN DEJA
HETMAN STARGARD– ALAN SZCZERBIÑSKI
KS SPÓJNIA STARGARD– BART£OMIEJ BERDZIK


Ze sportowym pozdrowieniem
         
Organizatorzy

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Na pierwszym naborze w Chybiu
Na pierwszym naborze w Chybiu
Kadra ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi