News: Kadra Polski U-16 rocz.1994/95 Konsultacja COS Spa³a ( 16 zawodników ) - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 20:26:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocz.1994/95 Konsultacja COS Spa³a ( 16 zawodników )
Kadra Polski
 Trener kadry Polski U-16 ( rocznik 1994 i m³. ) Ryszard Poznañski zd±¿y³ ju¿  przetestowaæ podczas 5 konsultacji 48 zawodników z tego 2 zawodników z rocznika 1995. Po ma³u tworzy siê tak zwana "¶cis³a" kadra Polski ( 16-20 zawodników ) W dniach 16-19 listopada  w Centralnym O¶rodku przygotowañ Olimpijskich  w Spale, odbêdzie siê szósta konsultacja kadry, trener Poznañski powo³a³ 16 zawodników z czego a¿ 5 to zawodnicy WKK Wroc³aw, i 5 graczy z województwa pomorskiego.Zaskoczeniem dla niektórych mo¿e byæ brak w kadrze zawodników z Wielkopolski ( Wielechowski, Taisner, Krauze, Warzychowski) zawodników z Warszawy ( Kubica, Malinowski)  Morawiec, Sanny, Kopij czy Radwañski tak¿e nie  ,,za³apali,, siê na ostani± konsultacjê przed grudniowymi turniejami w Hiszpanii i Nitrze na S³owacji ( Turniej Nadziei Olimpijskich – Polska, Wêgry, Czechy S³owacja )

Jak podkre¶la trener, wszyscy zawodnicy, którzy uczestniczyli w konsultacjach kadry s± obserwowani.Je¿eli nawet kto¶ siê nie ,,za³apa³,, bêdziemy mieli go na oku, bo nie mo¿e nam umkn±æ ¿aden talent. Dla ka¿dego z nich drzwi do reprezantacji s± otwarte.

Do ME U-16 pozosta³o jeszcze 8 miesiêcy. W przysz³ym roku odbêd± siê MP Kadetów, wiêc najwa¿niejsze to pokazaæ siê z dobrej strony podczas æwieræfina³ów , pó³fina³ów i fina³u.

Pod znakiem zapytania stoi przyjazd na konsultacje Kacpra Borowskiego. Zawodnik Czarnych S³upsk od d³u¿szego czasu boryka siê z kontuzj±. Poinformujemy was o zmianach

Jakub Derkowski z kadry na kadre. Po zakoñczemiu zgrupowania w Pruszkowie z kadra rocznika 1993 Kuba udaje siê do Spa³y na swój rocznik...tak siê zastanawiamy  czy wytrzyma³o¶ciowo podo³a temu


Powo³ania na konsultacje szkoleniowa w Spale 16-19.xi.2009


Testowani zawodnicy w kadrze Polski

  Nazwisko Imie klub województwa inne 
 1  Derkowski Jakub    GTK Gdynia pomorskie 
 2 Radwañski Kacper    GTK Gdynia pomorskie 
 3 Gawry¶ Maciej  GTK Gdynia pomorskie 
 4 Gehrman Wojciech Ósemka Wejherowo pomorskie 
 5 Hreczuk Szymon Ósemka Wejherowo pomorskie 
 6 Stefanik Rafa³  Korsarz Gdansk pomorskie 
 7 Behring Bartosz Bryza Kolbudy pomorskie 
 8 Borowski Kacper   Czarni S³upsk pomorskie 
 9 Paszowski £ukasz Bryza Kolduby pomorskie 
 10 Ciszewski Przemek AZS Koszalin zachodnio-pomorskie 
 11 Garbacz Jakub UKS 40 Radom mazowieckie 
 12 Zwêgliñski Mateusz  UKS 40 Radom mazowieckie 
 13 Miturski Patryk  UKS 40 Radom mazowieckie 
 14 Parszewski Maciek  UKS 40 Radom mazowieckie 
 15 Banit Konrad Polonia Warszawa mazowieckie 
 16 Malinowski Mariusz   Polonia Warszawa mazowieckie 
 17 Kubica Dariusz  UKS 11 Warszawa mazowieckie 
 18 Banach Maciej   UKS 11 Warszawa mazowieckie 
 19 Sanny Stanferd   GTK Gliwice ¶l±skie 
 20 Ko³cz Kosma GTK Gliwice ¶l±skie 
 21 Patoka Jakub  MKS Zabrze ¶l±skie 
 22 Kubaczka  Micha³ MOSiR Cieszyn ¶l±skie 
 23 Grzybek Rafa³    MKKS Rybnik  ¶l±skie 
 24 Miga³a Mateusz MOSM Bytom ¶l±skie 
 25 Kinczewski Dawid HARTWIG Katowice ¶l±skie 
 26 Sirjatowicz Nikodem Zastal Zielona Góra lubuskie 
 27 Kopij Micha³    Zastal Zielona Góra lubuskie 
 28 Trubacz Radek Zastal Zielona Góra lubuskie 
 29 Walczak Marek  MKK Pyra Poznañ wielkopolskie 1995
 30 Wielechowski Micha³ MKK Pyra Poznañ wielkopolskie 
 31 Krauze Piotr MKK Pyra Poznañ wielkopolskie 
 32 Teisner Filip MKK Pyra Poznañ wielkopolskie 
 33 Warzychowski Marek MOS S³upca wielkopolskie 
 34 Kaczmarski Leszek ZKS Stal Stalowa Wola podkarpackie 
 35 Borówka Micha³ ZKS Stal Stalowa Wola podkarpackie 
 36 Morawiec Dawid   £KS £ód¼ £ódzkie 
 37 Mancarczyk Konrad   UKS Regis Wieliczka ma³opolskie 
 38 Wisiecki Maciej UKS Regis Wieliczka ma³opolskie 
 39 Kajor Marcin NIVA O¶wiecim ma³opolskie 
 40 Stêpak Piotr UNIA Tarnów ma³opolskie 
 41 Zuber Norman  WKK Wroc³aw dolnosl±skie 
 42 Nowicki Filip WKK Wroc³aw   TKM W³oc³wek dolnosl±skie 
 43 G³uchowicz Marek WKK Wroc³aw dolnosl±skie 
 44 Grzeliñski Jan WKK Wroc³aw dolnosl±skie 
 45 Kubiak Wojciech WKK Wroc³aw dolnosl±skie 
 46 Szymkiewicz Daniel WKK Wroc³aw - Bryza Kolbudy dolnosl±skie 
 47 Struski Filip WKK Wroclaw - KK ¦wiecie dolnosl±skie 
 48 Jeszke Damian MKS NOVUM Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie 1995
Komentarze
Sket Che³mno dnia grudzie 29 2009 00:47:27
hehe strus jak wyglada smiley nie no pozdro z Che³mna
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Wielkopolskie
Wielkopolskie
Lubelskie
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi