News: EYBL Polskie kluby w SEZONIE 2009/2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 12:39:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

EYBL Polskie kluby w SEZONIE 2009/2010
EYBL
Ruszy³y rozgrywki Europejskiej M³odzie¿owej Koszykarskiej Ligi. W ty sezonie w EYBL-u  uczestniczy  dziewiêæ polskich klubów (BC Trefl Sopot, MKS Polonia Warszawa, UKS Ósemka Wejherowo, STK Wilki Morskie Szczecin, POMERANIA, MKS NOVUM Bydgoszcz , UKS Komorów, WKK Wroc³aw/Sieraków

EYBL (European Youth Basketball League) to liga zrzeszaj±ca kilkadziesi±t klubów z kilkunastu krajów pó³nocno-wschodniej Europy (Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Kazachstan, £otwa, Litwa, Polska, Rosja, Szwecja, Ukraina) EYBL jest kontynuatork± tradycji NEYBL, która powsta³a w 2000 roku w Rydze. Organizacja ta ma na celu rozpowszechnianie i popularyzacjê koszykówki w ca³ej Europie.

Rozgrywki ligi EYBL s± wiod±cymi, miêdzynarodowymi rozgrywkami m³odzie¿owymi w ca³ej Europie. Polacy maj± okazje wspó³zawodniczyæ z renomowanymi klubami z krajów prowadz±cych szkolenie koszykarskie na wielokroæ wy¿szym poziomie ni¿ w Polsce (Litwa - Szko³a Marczulionisa z Wilna., Rosja - CSKA Moskwa,...) daje to polskim m³odym  zawodnikom, ale i trenerom bardzo wiele do¶wiadczeñ.

Ka¿dy sezon EYBL koñczy siê Super Fina³em, w którym udzia³ bierze 8 najlepszych zespo³ów wy³onionych w eliminacjach
Turnieje eliminacyjne organizowane przez polskie kluby

 Rocznik 1993

22-25 Pa¼dziernik 2009 Warszawa

4 ZWYCIÊSTWA POLONI WARSZAWA:
ADMIRAL Teiskaja 93:47, VASILEOSTROWSKA 108:32, BC Riga 74:44, BC Liepaja 58;51
ostateczne wyniki turnieju :
- I miejsce dru¿yna - BS Zheibas Vilnus- Litwa (Szko³a Mistrzostwa Sportowego) FOTO
- II miejsce dru¿yna -BS Kaunas- Litwa (wyprzedzi³a Poloniê ma³ymi pkt) FOTO
- III miejsce MKS Polonia Warszawa

7-10 Styczeñ 2010 Sopot

Rocznik 1994

26-29 Listopad 2009 Wejherowo

Rocznik 1995
5-8 Listopad 2009 Cz³uchów  
22-25 Pa¼dziernik 2009 Bydgoszcz      ZOBACZ-WYNIKI

14-17 Styczeñ 2010 Komorów
8-11 Kwiecieñ 2010 Wroc³aw

Rocznik 1996

10-13 Grudzieñ Wroc³aw
26-29 Listopad Szczecin
14-17 Styczeñ Warszawa

INFORMACJE O ROZGRYWKACH EYBL SEZON 2009/2010

 kategoria Dywizja klub 
 U-17 R.1993 A BC Trefl Sopot, Poland INFORMACJE
  B MKS Polonia Warszawa INFORMACJE
    
 U-16 R.1994 B BC TREFL Sopot 
  B STK WILKI MORSKIE Szczecin 
    
 U-15 R.1995 A POMERANIA '95 INFORMACJE
  B MKS NOVUM Bydgoszcz INFORMACJE
  B UKS Komorów INFORMACJE
  B WKK Wroc³aw/Sieraków INFORMACJE
    
 U-16 R.1996 A  POMERANIA '96 INFORMACJE
  A WKK Wroc³aw INFORMACJE
  A Ochota Warszawa INFORMACJE
  A STK WILKI MORSKIE Szczecin INFORMACJE


¦l±ska Koszykówka M³odzie¿owa nie uczestniczy w rozgrywkach EYBL-a
Aczkolwiek kilku zawodników mia³o okazje wystêpowaæ w tej elitarnej lidze.
Mia³em okazje byæ ju¿ na czterech ,,eblowskich,, turniejach w tym na Superfinale w Wroc³awiu


TURNIEJ-ELIMINACYJNY-WROC£AW-2007-ROCZNIK-1993

TURNIEJ-ELIMINACYJNY-LÊBORK-2007-ROCZNIK-1993

MIEJSCA POLSKICH ZESPO£OW W HISTORII SUPERFINA£ÓW EYBL

 SUPERFINA£ sezon klub rocznik m 
  2009/2010    
  2008/2009 ------   
 Polska -Wroc³aw  2007/2008 POMERANIA "94 1994 V  INFORMACJE
   WKK Wroc³aw 1994 VI INFORMACJE
 Estonia - Talin 2006/2007 OSSM PZKosz Sopot 1990  IV INFORMACJE
 Polska - Sopot  OSSM PZKosz Sopot 1992 IV INFORMACJE
 Ukraina Yuzny Odesa  WKK Wroc³aw  1993 VIII INFORMACJE
  2005/2006 ------   
 Polska Sopot 2004/2005 PROKOM TREFL Sopot 1989 II INFORMACJE
   CZARNI S³upsk 1989 IV INFORMACJE
 Polska - Zambrów 2003/2004 MTS Rembud Zambrów  1988 VII INFORMACJE
  2002/2003 NLOSMS PZKosz Warka 1986 VII 
  2001/2002 UKS ÓSEMKA Wejherowo 1986 IV 
  2000/2001 -------   
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Sanny Stanferd GTK Gliwice
Sanny Stanferd GTK Gliwice
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi