News: Kadra Polski U-15 rocz.1994/95 Zgrupowanie Pruszków 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:13:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-15 rocz.1994/95 Zgrupowanie Pruszków 2009
Kadra Polski

W dniach 22-25 pa¼dziernika w Pruszkowie odbêdzie siê kolejne, ju¿ 4 spotkanie kadry Polski ch³opców z rocznika 1994 i m³odszych. Trener kadry Polski Ryszard Poznañski  powo³a³ na konsultacjê 32 zawodników.  Prawdopodobnie bêdzie to ostatnie tak liczebne zgrupowanie. Tym razem w szerokiej kadrze pojawi³y siê nowe ,,twarze”. Okazjê do zaprezentowania swoich umiejêtno¶ci otrzymali równie¿ zawodnicy,  którzy nie uczestniczyli w pierwszym naborze w S³upsku.

Jak pisali¶my wcze¶niej, kadra Polski jest otwarta dla wszystkich. Sztab szkoleniowy ca³y czas poszukuje utalentowanych graczy i w tym celu kontaktuje siê z trenerami klubowymi. Na ostatnich turniejach w Wejherowie i Warszawie bardzo dobrze oceniono grê Szymona Hreczuka (Ósemka Wejherowo) i Rados³awa Trubacza (Zastal Zielona Góra) oraz trzech zawodników z województwa  ¶l±skiego Kosmê Ko³cza, Rafa³a Grzybka i Micha³a Kubaczka. To tych zawodników trener Poznañski zaprosi³ do udzia³u w konsultacji szkoleniowej. Wyró¿nionym ¿yczymy powodzenia, a pozosta³ym ogromnej determinacji w d±¿eniu do celu i osi±ganiania sukcesów sportowych

  Nazwisko Imie klub województwa inne 
 1  Derkowski Jakub    GTK Gdynia pomorskei 
 2 Radwañski Kacper    GTK Gdynia pomorskie 
 3 Gawry¶ Maciej  GTK Gdynia pomorskie 
 4 Gehrman Wojciech Ósemka Wejherowo pomorskie 
 5 Hreczuk Szymon Ósemka Wejherowo pomorskie 
 6 Stefanik Rafa³  Korsarz Gdansk pomorskie 
 7 Behring Bartosz Bryza Kolbudy pomorskie 
 8 Borowski Kacper   Czarni S³upsk pomorskie 
 9 Ciszewski Przemek AZS Koszalin zachodnio-pomorskie 
 10 Garbacz Jakub UKS 40 Radom mazowieckie 
 11 Zwêgliñski Mateusz  UKS 40 Radom mazowieckie 
 12 Miturski Patryk  UKS 40 Radom mazowieckie 
 13 Parszewski Maciek  UKS 40 Radom mazowieckie 
 14 Banit Konrad Polonia Warszawa mazowieckie 
 15 Malinowski Mariusz   Polonia Warszawa mazowieckie 
 16 Kubica Dariusz  UKS 11 Warszawa mazowieckie 
 17 Banach Maciej   UKS 11 Warszawa mazowieckie 
 18 Sanny Stanferd   GTK Gliwice ¶l±skie 
 19 Ko³cz Kosma GTK Gliwice ¶l±skie 
 20 Patoka Jakub  MKS Zabrze ¶l±skie 
 21 Kubaczka  Micha³ MOSiR Cieszyn ¶l±skie 
 22 Grzybek Rafa³    Grzybek Rafa³    ¶l±skie 
 23 Sirjatowicz Nikodem Zastal Zielona Góra lubuskie 
 24 Kopij Micha³    Zastal Zielona Góra lubuskie 
 25 Trubacz Radek Zastal Zielona Góra lubuskie 
 26 Walczak Marek  MKK Pyra Poznañ wielkopolskie 
 27 Wielechowski Micha³ MKK Pyra Poznañ wielkopolskie 
 28 Kaczmarski Leszek ZKS Stal Stalowa Wola podkarpackie 
 29 Borówka Micha³ ZKS Stal Stalowa Wola podkarpackie 
 30 Morawiec Dawid   £KS £ód¼ £ódzkie 
 31 Mancarczyk Konrad   UKS Regis Wieliczka ma³opolskie 
 32 Zuber Norman  WKK Wroc³aw dolnosl±skie 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jordan Brand Classic 11
Jordan Brand Classic 11
Ciekawe ujêcia
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi